Služba PODPORA RODINY - Sbíráme hračky.

Naše služby pro rodiny poskytujeme už více než pět let. Minulý měsíc ale pracovnici služby překvapila skutečnost, se kterou jsme se ještě nesetkaly. Krátce spolupracujeme s rodinou, která má tři děti v předškolním věku. Domácnost rodiny je vždy pěkně uklizená, nikde nic rozházené, ani hračky.  Po několika návštěvách se pracovnice na hračky zeptala. „Jaké mají děti hračky?“ Odpověď rodičů ji zaskočila. Děti nemají žádné hračky. Z rozhovoru vyplynulo, že rodiče nepovažují dětskou hru za důležitou, nechápou její zásadní význam pro dětský rozvoj.

Naše služby pro rodiny poskytujeme už více než pět let. Minulý měsíc ale pracovnici služby překvapila skutečnost, se kterou jsme se ještě nesetkaly. Krátce spolupracujeme s rodinou, která má tři děti v předškolním věku. Domácnost rodiny je vždy pěkně uklizená, nikde nic rozházené, ani hračky.  Po několika návštěvách se pracovnice na hračky zeptala. „Jaké mají děti hračky?“ Odpověď rodičů ji zaskočila. Děti nemají žádné hračky. Z rozhovoru vyplynulo, že rodiče nepovažují dětskou hru za důležitou, nechápou její zásadní význam pro dětský rozvoj.

Je tady velký úkol pro pracovnici služby, vysvětlit přijatelnou formou důležitost hry, motivovat rodiče ke hře s dětmi, nacvičit činnosti, které rodiče s dětmi při hrách běžně provádějí. A k tomu všemu potřebujeme také hračky.

V měsíci červnu budeme tedy hračky sbírat, nejenom pro tuto rodinu, ale uložíme i něco „do zásoby.“ Prosíme tedy rodiny o darování hraček, především pro děti do 6 let, např. autíčka, panenky, stavebnice, míče, hračky na písek, pastelky, omalovánky a další. Hračky nám můžete nechat v provozní době Jakub klubu v Orlovně (pondělí až čtvrtek, 12 – 17 hod.), v galanterii paní Ilony Bryknerové, v Hradecké ul., nebo na adrese Českobratrská 84, kde máme pronajaté kanceláře a šatník. Můžete i zavolat na tel. 731 598 914, přijedeme si.

Všem dárcům předem upřímně děkujeme.

Rita Levinská, vedoucí služby.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500