Děkujeme všem institucím a sponzorům, kteří podporují naší činnost.

Děkujeme také všem lidem, kteří každoročně v celostátní Tříkrálové sbírce přispívají do kasiček koledníků na pomoc lidem v nouzi a potřebným.

Naše poděkování patří rovněž všem médiím a hromadným sdělovacím prostředkům, které průběžně informují veřejnost o naší činnosti.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500