TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

 

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku. Vypráví o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary - Melichar mu dal kadidlo pro modlitby, Baltazar myrhu jako znak Ježíšova člověčenství a Kašpar přinesl Ježíšovi zlato jako znak královské důstojnosti. Děti pak chodili 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu "My tři králové" a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Tři písmena K+M+B někdy též C+M+B nejsou iniciály jmen Tří králů, ale je to zkratka latinského nápisu "Christus Mansionem Benedicat", tedy "Kristus požehnej tomuto domu". Pro děti představovala tříkrálová koleda možnost jak si v zimě dopomoci k pamlskům a občas i k nějakým grejcarům na přilepšenou.

Tato tradice u nás po roce 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena v roce 2001 kdy Česká katolická charita v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle a díky jejich darům je zapojuje do pomoci rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují Charity v celé ČR.

Výsledky TKS Charita Přelouč 2018.docx

 

 Jaká byla Tříkrálová sbírka v roce 2018                                   

 

     Výtěžek Tříkrálové sbírky na Přeloučsku je neuvěřitelných 275 064 Kč. DĚKUJEME!!

 

     Množství lidí, kteří přispěli ke krásnému výtěžku, je opravdu velké. Jsou to ochotní lidi v jednotlivých obcích, učitelé a ředitelé spolupracujících škol, řada dobrovolníků, rodiče koledníků, pracovníci Charity i jednotlivých obecních úřadů, organizátoři v některých obcích.  Patří jim všem VELKÝ DÍK!

     

S poděkováním a přáním požehnaného roku 2017 + K + M + B

                                                                                           Zdenka Kumstýřová, ředitelka a koordinátorka sbírky

 

 

 

Aktuální průběh sbírky v celé ČR můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz

 

 

Generální partner: Nadace České spořitelny, partneři: T-Mobile, mediální partneři: Deník, Aktuálně.cz, Katolický týdeník, Radio Proglas, TV Noe

 

 

Až potkáte tři krále, kteří se prokáží pověřením Charity Česká republika,

otevřte jim nejenom dveře, ale také svá srdce.... 

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU

 

Vyžaduje Adobe Flash Player

 

 

Do Tříkrálové sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru

DMS KOLEDA na číslo 87 777

Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR z každé DMS obdrží 27 Kč.

Více o službách DMS na www.darcovskasms.cz

anebo bankovním převodem či poštovní poukázkou

na konto: 66008822/0800 u České spořitelny

 

Tříkrálová sbírka 2015

Je to již patnáctiletá tradice, kdy v ulicích Přelouče potkáváte koledníky Tříkrálové sbírky. Přípravy na další ročník vrcholí a jsme moc vděční ředitelům a ředitelkám základních škol v našem regionu za jejich aktivní spolupráci. Bez jejich zapojení bychom nemohli navštívit všech 40 obcí jako v minulých letech.

Tříkrálová sbírka 2014 na Přeloučsku

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám ……“

Jaká byla Tříkrálová sbírka 2013?

Jedním slovem rekordní. Třináctá Tříkrálová sbírka vynesla v královéhradecké diecézi rekordní částku přes 10,8 miliónů korun českých (přesně 10 847 654,33 Kč), což je o 341 147,77 Kč více než v roce 2012.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

A je to za námi! Tříkrálová sbírka s datem 2013 je u konce. Měsíce náročných příprav zakončilo ve středu 9. ledna rozpečetění a následné počítání kasiček, se kterými ve dnech 4. – 8. ledna 2013 přicházeli do domácností Kašpar, Melichar a Baltazar.

Tříkrálová sbírka na Přeloučsku pokračuje do úterý

Charita Přelouč zahájila Tříkrálovou sbírku 2013 v pátek 4. ledna, kdy koledníci navštívili 8 obcí. O víkendu probíhalo koledování v dalších 10 obcích. V neděli se uskutečnil v kostele sv. Jakuba tradiční Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Přelouč. Na závěr koncertu si účastníci zazpívali spolu s účinkujícími známou koledu „Půjdem spolu do Betléma“. Všichni účinkující byli odměněni velkým potleskem zcela zaplněným kostelem.

Tříkrálová sbírka

Máme tu první měsíc nového roku a ještě stále nás hřeje kouzlo Vánoc a s ním pocit radosti z dárků, které jsme dostali a hlavně darovali svým blízkým. Svátek Tří králů je dnem, kdy se podle tradice odstrojí vánoční stromeček a také den, kdy u Vašich dveřích můžou zazvonit tři nastrojení koledníci s koledou. I je můžete podarovat, pomoci tak všem potřebným a mít pocit radosti z dárku.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

Tradiční koledování o svátku Tří králů probíhá vždy kolem 6. ledna. Ten den církev slaví příchod mudrců z východu, kteří upozorněni hvězdou, vydali se na cestu hledat velkého krále. V Betlémě našli dítě Ježíše a odevzdali mu své vzácné královské dary – zlato, kadidlo a myrhu. Podle historických pramenů není jisté, zda byli skutečně tři, protože jejich počet se určil později podle počtu darů. Koledníci se podle jejich vzoru taky vydávají na cestu, ale cílem je navštívit domácnosti lidí dobré vůle s tradiční koledou: „My tři králové jdeme k vám…“ Před zahájením koledování obdrží v kostele sv. Jakuba posvěcenou křídu, se kterou píší na veřeje dveří své iniciály +K+M+B s přáním požehnaného celého příštího roku. Je to symbol radosti, štěstí a pokoje, který má naplňovat tento domov.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2011

Rok 2011 vstoupil do své poslední třetiny a nezadržitelně se blíží jeho konec. My už se ale, alespoň v myšlenkách, připravujeme na samotný začátek roku 2012. Už nyní totiž začíná náročný maratón příprav na Tříkrálovou sbírku 2012

Využití výtěžku tříkrálové sbírky 2011

Z celého výtěžku 145 528 Kč se nám vrátí 65%.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500