Tříkrálová sbírka 2016

Opět se připravují skupinky koledníků, aby v termínu 2. -9. ledna 2016 navštíví domácnosti s koledou a pokladničkou i v Přelouči a okolních obcích. Přesný harmonogram zveřejníme v prosinci, ted už víme, že o víkendu 2. - 3. ledna 2016 budou koledníci ve Břehách, Cholticích, Kozašicích, Krasnici, Litošicích, Mokošíně, Mělicích a ve Volči, v Přelouči pak ve dnech 5. -7. ledna 2016.

 Loňský výtěžek ve výši 150 623 Kč byl rekordním. Z této částky se nám vrátilo 99 651 Kč. Z této částky jsme odeslali 5 000 Kč na rozvojové projekty v Indii v rámci Adopce na dálku, zaplatili jsme nájem za prostory charitního šatníku, do půjčovny kompenzačních pomůcek jsme zakoupili nový invalidní vozík a dvě klozetová křesla. V Jakub klubu jsme doplnili vybavení včetně nové ledničky  a z výtěžku TKS pravidelně nakupujeme potraviny na vaření s dětmi. Z výtěžku jsme dofinancovali vícedenní letní pobyt dětí a také výlet rodin v rámci služby Podpora rodiny. Potravinová pomoc, kterou poskytujeme v tíživé sociální situaci rodin, je doplňovaná podle aktuální potřeby z těchto finančních prostředků. Pro Dobrovolnické centrum byly finance využity pro úhradu nákladů spojených s činností dobrovolníků, například energie pro dobrovolnické programy pro seniory v Jakub klubu (PC klub a cvičení) a cestovné dobrovolníků, pokud bydlí v okolních obcích a do Přelouče kvůli dobrovolnické činnosti dojíždějí.

Výtěžek připravované sbírky 2016 plánujeme využít podobně. Opět potřebujeme uhradit provozní náklady charitního šatníku, dofinancovat náklady akcí pro klienty našich služeb, nákup potravin, obnovu vybavení, náklady na vzdělávání a činnost dobrovolníků a  doplnit nabídku půjčovny o kompenzační pomůcky, o které je největší zájem. Všechny Charity Pardubického kraje poskytnou 5% z výtěžku na rozvojové projekty do Indie a nově 3% na mimořádné události v našem regionu.

 Koledníci budou mít průkazky vystavené Charitou ČR se jménem vedoucího skupinky, pokladničku zapečetěnou příslušným městským úřadem a s uvedeným číslem, které musí souhlasit s číslem na průkazce. Závěrem Tříkrálové sbírky bude již tradičně Tříkrálový benefiční koncert žáků ZUŠ Přelouč  v kostele sv. Jakuba, a to v neděli 10. ledna 2016 od 15. hodin, na který jste srdečně zváni. Za všechny , kdo se na přípravě sbírky podílejí, přejeme radostné vánoční svátky a rok 2016 prožitý v lásce a ve zdraví.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka sbírky + Kašpar + Melichar + Baltazar 2016
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500