TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  

Pomalu vrcholí přípravy na Tříkrálovou sbírku 2019, která bude probíhat v termínu 4. -7. ledna 2019. Přesné termíny koledování zveřejníme na webu města, na vývěscích a na našem webu. Celou akci můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz.

Výtěžek plánujeme využít na spolufinancování prostor Jakub klubu 18 (dotace vyžaduje spoluúčast), dále na provoz charitního šatníku – nájem a energie, podpora projektů v Indii přes DCH Hradec Králové, na akce s klienty našich služeb Jakub klubu, Podpora rodiny a Podpora pro pěstouny a to na náklady, které nemůžeme hradit z dotací. Pro Dobrovolnické centrum to bude vzdělávání pro dobrovolníky a nové plánované dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia v Domově u fontány.

Věříme, že i další ročník Tříkrálového koledování bude hezkou akcí na závěr vánočního času a koledníci, kteří budou navštěvovat domácnosti, se setkají s přijetím. Závěrečnou tečkou bude již tradiční Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Přelouč v neděli 13.1.2019 od 17.00 v kostele sv. Jakuba.

 

Přejeme všem požehnané Vánoce a v novém roce 2019 vše dobré.       +K+M+B 2019

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500