NZDM Jakub klub Přelouč

Pardubická 734, Přelouč, 535 01 Vedoucí zařízení: Mgr.et Bc. Miroslava Škávová - vedoucí a sociální pracovnice

Seznam lidí:

Mgr.et Bc. Miroslava Škávová - vedoucí a sociální pracovnice Šárka Pleskotová - pracovnice v sociálních službách Mgr. Květa Kudová - pracovnice v sociálních službách (zástup) Bc. Renata Šimíčková - pracovnice v sociálních službách (zástup) Ing.Mgr. Zdenka Kumstýřová - manažerka kvality

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500