Podpora pro pěstouny

Českobratrská 90, Přelouč, 535 01
  • Tel.: 731 598 913, 731 402 371
 
Charita Přelouč

Seznam lidí:

Ing.Mgr. Zdenka Kumstýřová - vedoucí (zástup za MD) a sociální pracovnice Mgr. Pavlína Křepská - metodik
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500