PODPORA RODINY

Českobratrská 84, Přelouč, 535 01 Vedoucí zařízení: Rita Levinská - vedoucí a pracovnice v sociálních službách

Seznam lidí:

Bc. Renata Šimíčková - sociální pracovnice Rita Levinská - vedoucí a pracovnice v sociálních službách Mgr. Květa Kudová - sociální pracovnice Ing.Mgr. Zdenka Kumstýřová - manažerka kvality

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500