Celá ČR Diecéze Tato organizace

Charita Přelouč

Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01
  • Tel.: 731 402 371
  • IČ: 70188769
 
Působnost: Pardubický kraj Statutární zástupce: Ing.Mgr. Zdenka Kumstýřová - ředitelka, Rita Levinská - zástupce ředitelky

Seznam zařízení


Seznam lidí

Ing.Mgr. Zdenka Kumstýřová - ředitelka Rita Levinská - zástupce ředitelky Mgr. Květa Kudová - sociální pracovnice Mgr. Pavlína Křepská - metodik Mgr.et Bc. Miroslava Škávová - sociální pracovnice více lidí …

Seznam služeb

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500