Rita Levinská

  • Tel.: 731 598 914

Organizace:


Seznam zařízení:

PODPORA RODINY - vedoucí a pracovnice v sociálních službách

Seznam služeb:

PODPORA RODINY sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - vedoucí a pracovnice v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500