Šárka Pleskotová

  • Tel.: 731 402 376

Organizace:


Seznam zařízení:

NZDM Jakub klub Přelouč - pracovnice v sociálních službách

Seznam služeb:

Jakub klub - pracovnice v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500