Jakub klub


  • Tel.: 731 598 915
 
Pardubická 734, Přelouč, 535 01

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Renata Šimíčková - sociální pracovnice (zástup) Ing.Mgr. Zdenka Kumstýřová - manažerka kvality Mgr.et Bc. Miroslava Škávová - vedoucí a sociální pracovnice Mgr. Květa Kudová - sociální pracovnice (zástup) Šárka Pleskotová - pracovnice v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500