PODPORA RODINY sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


  • Tel.: 731 598 914
 
Českobratrská 84, Přelouč, 535 01 Vedoucí služby: Rita Levinská - vedoucí a pracovnice v sociálních službách

Způsob poskytování: Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charita Přelouč – PODPORA RODINY je odborná podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou v tíživé sociální situaci a potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. Služby poskytujeme v jejich domácím prostředí.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Renata Šimíčková - sociální pracovnice Ing.Mgr. Zdenka Kumstýřová - ředitelka, manažerka kvality Rita Levinská - vedoucí a pracovnice v sociálních službách Mgr. Květa Kudová - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500