Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Rita Levinská

zástupce ředitelky
Tel: 731 598 914    ~bGkO-9n4gFuRYUS_krvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Charita Přelouč

Mgr. Květa Kudová

sociální pracovnice
Tel: 731 604 704    6orDRWamZhIkQOQh~.yhY929WkvDRc29g
Charita Přelouč

Šárka Pleskotová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 402 376    %8EuRWfd0lxy-~l7VX~z83b43dkmRb~lWlkmb
Charita Přelouč

Aneta Šindelářová

pracovnice v sociálních službách
Charita Přelouč

Ing. Zdeňka Marková

administrativní pracovnice a projektová manažerka
Charita Přelouč
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500