POTRAVINOVÁ POMOC

Potravinovou pomoc poskytujeme rodinám a jednotlivcům z Přeloučska, jejichž situaci známe. Díky poskytnuté potravinové pomoci mohou příjemci ušetřené finance použít na uhrazení jiných potřeb. 

Ke konci roku 2018 jsme připravili nová pravidla výdeje potravin hned z několika důvodů. Zdroje potravinové pomoci se snižují, naopak příjemci potravinové pomoci přibývají a ne vždy jsme viděli snahu rodiny svoji situaci měnit. Rozhodli jsme se při výdeji potravinové pomoci zohledňovat nejen sociální situaci příjemce, ale také jeho snahu svoji situaci změnit. Omezili jsme dobu, po kterou mohou potravinovou pomoc čerpat. Ke konci roku se budeme s příjemci zamýšlet nad efektem nových pravidel.

Od května 2019 jsme se opět zapojili do Projektu Ministerstva práce a sociálních věci FEAD II. Projekt zahrnuje potravinovou pomoc a také materiální pomoc tj. hygienické potřeby a domácí potřeby. V nepravidelných intervalech zavážíme jednotlivé zboží a prostřednictvím určené pracovnice vydáváme lidem v nelehké životní situaci. 

Kde potraviny pomáhají

Nabízíme tři krátké příběhy těch, kteří využili potravinovou pomoc.

Maminka, její 17 letá dcera a druh matky bydleli v jedné místnosti bez vody, odpadu a dalšího příslušenství v domě patřícím rodině matky.  Po rodinném rozkolu rodina žila ve stavební buňce na zahradě domu. Maminka má zdravotní problémy, těžko hledá práci. Nyní je evidovaná na ÚP. Dcera se potýká s psychiatrickou diagnózou, aktuálně není schopna nastoupit do zaměstnání. Druh matky pracuje bez smlouvy. Má obavy, že by rodinu finančně nezajistil, má dluhy, exekuce by spolkla podstatnou část výdělku. Peníze dostává každý týden nebo 2x do měsíce v hotovosti. Měl smůlu, narazil na zaměstnavatele, který mu nezaplatil vůbec. Rodina neměla dostatek financí na nákup jídla.

Děti školního věku zůstaly bez rodičů. Máma i táta udělali chybu a dostali se do vězení. Po dobu výkonu trestu matky (6 měsíců) se o děti starala jejich sestra. Sestra má sama dvě děti. Vzhledem k tomu, že je doma se svou rok a půl starou dcerou (pobírá rodičovský příspěvek), není v jejích možnostech zajistit si práci či brigádu. Jediným zdrojem financí byly sociální dávky. Jelikož nemá sourozence svěřené do své péče soudem, nedostávala sociální dávky na tyto děti. Potravinová pomoc jí pomohla překonat finančně náročné období a postarat se o své sourozence.

Maminka žije sama se synem předškolního věku. Otec nehradí výživné. Maminka pobírá sociální dávky. Po uhrazení nákladů na bydlení a školku, jí zůstává jen velmi malý finanční obnos na jídlo a další potřeby. Snaží se zvýšit si příjem brigádami a částečnými úvazky. Je obtížné najít takovou práci, která se dá sladit s péčí o syna respektive otevírací dobou školky.               

Upřímně děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci. Ať už to bylo cestou darování potravin, finančního příspěvku, případně jiného hmotného daru. Jsme vděční, že díky vaší podpoře můžeme pomáhat lidem v nelehkých situacích.

Potravinová sbírka ve spolupráci s Tescem Přelouč.

Naše organizace spolupracuje s Tescem Přelouč. V pravidelných intervalech probíhá v Tescu Přelouč sbírka potravin – vyčleněné místo, kde lidé mohou darovat např. trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, dětskou výživu a dětské plenky. Sbírka probíhá po celý kalendářní měsíc. Očekáváme, že se uskuteční přibližně 4x do roka.

Takto získané zboží ukládáme v našich pronajatých prostorách a postupně vydáváme lidem v obtížné životní situaci. Než materiální pomoc poskytneme, zjišťujeme si situaci zájemce. Mimo jiné spolupracujeme se sociálním odborem Města Přelouč.

Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka se koná vždy jednou ročně v měsíci listopadu. Všechny pracovnice Charity se jí účastní ve svém volném čase. Darované potraviny jsou uložené v našem potravinovém skladu a postupně je předáváme rodinám s dětmi i lidem bez domova. Složení potravin, které se nám podaří vybrat, dopředu neznáme, většinou se jedná se o potraviny dlouhodobé spotřeby.

Kdy a kde lze o potravinovou pomoc požádat?

Výdej potravinové pomoci probíhá v pondělí 13 – 16 hod. na adrese Českobratrská 84, Přelouč.

V případě dotazů se můžete obrátit na pracovnici Ritu Levinskou, tel. 731 598 914,

e-mail: rita.levinska@prel.hk.caritas.cz

Prosíme příjemce, aby si donesli vlastní tašky na potravinovou pomoc! Děkujeme!

Pravidla výdej PP 2019

Ukončené projekty

PoMPo II. - Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí

Projekt byl financovaný Ministerstvem práce a sociální věcí. Pomoc byla poskytovaná prostřednictvím potravinových balíčků a byla určena lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Součástí projektu byla i poradenská činnost, která jednotlivce směřovala k vyřešení momentální tíživé životní situace.

Díky potravinovým balíčkům jsme každý měsíc mohli podpořit 20 rodin s dětmi a v průměru 5 jednotlivců.

Projekt byl ukončen v srpnu 2018.

Potraviny pro rychlou spotřebu

Jednalo se o potravinovou pomoc poskytovanou na základě smlouvy mezi Městem Přelouč a Potravinovou bankou Pardubice. Pracovnice služby Podpora rodiny byly zprostředkovatelem – zajišťovaly výdej potravin pro rychlou spotřebu. Potravinová banka jednou měsíčně potraviny dovezla z obchodního domu k nám. Množství ani obsah potravinové pomoci nebyl dopředu znám. Nešlo o trvanlivé potraviny, bylo tedy nutné je ještě ten samý den rozdělit.

Každý měsíc jsme předaly tuto potravinovou pomoc v průměru 20 rodinám. Zprostředkování této pomoci bylo fyzicky a časově náročné. Jednali jsme s Městem Přelouč o poskytnutí větší podpory – vhodnější prostory, pomocníka na vykládání potravin. Město Přelouč nemělo možnost nám tuto podporu poskytnout. Od zprostředkování této potravinové pomoci jsme tedy upustili.

Projekt byl ukončen v březnu 2018.