VÍME AKTUÁLNĚ!

ZAHÁJENÍ PROVOZU „NZDM JAKUB KLUB 18“

Od 2.5.2019 zahajujeme rozšířený provoz Jakub klubu pro mládež ve věku 15 – 18 let. V nové klubovně jsme vytvořili příjemné prostředí díky dotaci z fondů EU. Služba bude zajišťovat podporu mladým, kteří budou po skončení základní školní docházky potřebovat pomoc při kontaktu s institucemi, se zvládnutím dalšího vzdělávání, hledáním pracovního uplatnění apod. Kapacita je 5 osob.

Květen 2019 v Jakub klubu

Duben v Jakub klubu byl ve znamení Velikonoc. S dětmi jsme zdobily vyfukovaná vajíčka pomocí laku a také foukacích fix. Z vlny a papíru jsme vyráběli kuřátka a zajíčky. Společně jsme hovořili o tradicích spojených s jarními svátky. Děti si v klubu udělali tradiční vajíčkovou pomazánku, která jim moc chutnala.

První pracovnice Krajského úřadu jako dobrovolnice

Během dubna přijela první pracovnice Krajského úřadu v Pardubicích jako dobrovolnice do Domova u fontány v rámci tzv. „firemního dobrovolnictví“. Jedná se o možnost zaměstnanců strávit jeden den během roku jako dobrovolník v některém Dobrovolnickém centrum a to od 1. 1. 2019. Měli jsme tu čest, že první pracovnice si vybrala právě naše DC a práci v DUF. Po 8 hodinách dobrovolnické práci u obyvatel domova odcházela velmi spokojená, kladně hodnotila nejen péči ale i moderní a příjemné prostředí v zařízení. Věříme, že její zkušenost bude motivací pro další zájemce.

Pro naše nové dobrovolníky připravujeme Kurz komunikace a základů psychologie, který proběhne v sobotu 11. 5. 2019 v Jakub klubu. Zveme další zájemce o dobrovolnickou činnost. Kurz je zdarma, díky finanční podpoře Pardubického kraje a Ministerstva vnitra. V případě zájmu se ozvěte na tel. č. 731 402 371.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

Velikonoce - služba podpora pro pěstouny

Velikonoce - služba podpora pro pěstouny

Jako každý rok i letos jsme připravili pro děti z pěstounských rodin na Zelený čtvrtek speciální program. V letošním roce dáme přednost výletu před tvořením. Cílem naší cesty bude Lumpárium - dětské centrum v Pardubicích. Věříme, že se výlet bude líbit a najdou si zde nové kamarády. A pěstouni si zatím trochu odpočinou 

Mgr. Pavlína Křepská

Služba podpora rodiny - Jak oslavíme Velikonoce?

Služba podpora rodiny - Jak oslavíme Velikonoce?

Tradičně! Už po páté se s rodinami sejdeme na Zelený čtvrtek, děti mají prázdniny, využijeme toho a začneme už dopoledne. V Jakub klubu budeme mít prostor, protože děti, které Jakub navštěvují jedou na výlet. S rodinami si vyrobíme něco jarního pro radost a na zahradě budeme hledat ukrytá Velikonoční překvapení. Občerstvení na setkání pořídíme z prostředků Tříkrálové sbírky – DĚKUJEME.     

     Na závěr se půjdeme podívat na farní zahradu na ovečky a jehňátka. A jestli nám počasí dovolí, zapálíme malý Velikonoční oheň, abychom v něm spálili všechno, co nás tíží. Ať už to jsou naše staré konflikty, zranění, předsudky, přehrabování se ve starých záležitostech, nebo vazby na lidi, které nejsou v pořádku. My křesťané víme, že „Vítězství je vždy jisté. Ráno o Velikonocích láska zvítězila nad nenávistí, přátelství nad zradou, život nad smrtí.“

                                                                                            Rita Levinská, vedoucí služby Podpora rodiny

 

 

Orlovna Přelouč 1.etapa

„ORLOVNA PŘELOUČ, 1. ETAPA .docx

 

Název projektu:

ORLOVNA PŘELOUČ, 1. ETAPA – KLUBOVNA PRO MLADÉ 15-18 LET

Popis projektu

Cílem projektu je zrekonstruovat prostory Orlovny Přelouč a umožnit tak rozšíření již registrované sociální služby – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – pro cílovou skupinu: osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením (včetně tělesně postižených) ve věku 15-18 let s kapacitou 5 osob v jednom okamžiku.

Termín realizace stavebních prací: říjen 2018 – duben 2019.

Projekt JAKUB KLUB 18 (reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/006942)  je financovaný z IROP v rámci výzvy MAS Železnohorský region, z,s, Kvalita a dostupnost sociálních služeb. 

 

 

 

 

 
 

Projekt SaS

 
 

Potravinová pomoc

Nemáte peníze na jídlo? Zajišťujeme potravinovou pomoc pro lidi v nouzi. 

http://prelouc.charita.cz/potravinova-pomoc/

 
 

JSI DÍTĚ, KTERÉ POTŘEBUJE POMOCI?

Nevíš si rady nebo máš problém?

Pomoc.docx

 
 

Chcete být dobrovolníkem?

 

Pokud máte jednu hodinu týdně pro druhé, přijďte! U nás se dobrovolníci uplatní při hrách a doučování s dětmi v Jakub klubu, nebo na povídání a předčítání seniorům v Domově u Fontány. Více informací vám rádi sdělíme osobně nebo mailem. Ozvěte se nám.

Studentům vystavujeme potvrzení o absolvování dobrovolnické praxe pro přijímací řízení na VŠ.

DobroCentrumPrelouc_logo-03 

 
 

 
 

Podpora rodiny

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

AMBULANTNÍ SLUŽBA KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 13 DO 16 HODIN

na adrese Přelouč, Českobratrská 84, nedaleko od Billy.

Přijďte si k nám pro pomoc a podporu

v oblastech výchovy dětí,šikany,dále problémy ve vztazích, zadlužení, nezaměstnanost, potíže na úřadech, výplata sociálních dávek a další . . . . .

TĚŠÍME SE NA VÁS

Informace na tel. 731 598 914

 
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500