Každý člověk je pro nás důležitý

Charita Přelouč

Naše organizace je součástí sítě organizací stojících na křesťanských hodnotách, která umí pomoci lidem. Společně usilujeme o to, abychom byli otevřeni aktuálním výzvám a dokázali sdílet osudy lidi v nesnázích. Bojujeme i tam, kde schází naděje.

Svoji organizační kulturu rozvíjíme na základě etického programu DekaCert, kterého základem je Desatero. Dekacert stanovuje 10 hodnot, pro které si každá služba určila svoje vlastní kritéria podle své každodenní praxe

.Etický program DEKACERT_Charita Přelouč

caritas motto

 

Pomáhejte s námi

Nabízíme možnost zapojit se:

  • dobrovolník pro rozhovory a procházky se seniory v Domově u fontány
  • dobrovolník pro hry, doučování a další aktivity s dětmi v Jakub klubu
  • koledník nebo koordinátor Tříkrálové sbírky
  • dobrovolník při Potravinové sbírce
  • dobrovolník v charitním šatníku
  • sponzor
  • dárce materiální pomoci
  • podporovatel svou modlitbou

Dobrovolník je člověk, který věnuje kousek svého volného času a své energie druhým lidem, kteří to potřebují.

Vstupte
Parallax

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

EU
IROP MMR
Pardubický kraj
MAS železnohorský region
Ministerstvo vnitra
MPSV
Město Přelouč
biskupstci kralovehradecké
Římsko-katolická farnost Přelouč
Nadační fond
Elektrárna Chvaletice
Dítě a rodina
Kompetenční model doprovázení
EU
IROP MMR
Pardubický kraj
MAS železnohorský region
Ministerstvo vnitra
MPSV
Město Přelouč
biskupstci kralovehradecké
Římsko-katolická farnost Přelouč
Nadační fond
Elektrárna Chvaletice
Dítě a rodina
Kompetenční model doprovázení
EU
IROP MMR
Pardubický kraj
MAS železnohorský region
Ministerstvo vnitra
MPSV
Město Přelouč
biskupstci kralovehradecké
Římsko-katolická farnost Přelouč
Nadační fond
Elektrárna Chvaletice
Dítě a rodina
Kompetenční model doprovázení
EU
IROP MMR
Pardubický kraj
MAS železnohorský region
Ministerstvo vnitra
MPSV
Město Přelouč
biskupstci kralovehradecké
Římsko-katolická farnost Přelouč
Nadační fond
Elektrárna Chvaletice
Dítě a rodina
Kompetenční model doprovázení
EU
IROP MMR
Pardubický kraj
MAS železnohorský region
Ministerstvo vnitra
MPSV
Město Přelouč
biskupstci kralovehradecké
Římsko-katolická farnost Přelouč
Nadační fond
Elektrárna Chvaletice
Dítě a rodina
Kompetenční model doprovázení
EU
IROP MMR
Pardubický kraj
MAS železnohorský region
Ministerstvo vnitra
MPSV
Město Přelouč
biskupstci kralovehradecké
Římsko-katolická farnost Přelouč
Nadační fond
Elektrárna Chvaletice
Dítě a rodina
Kompetenční model doprovázení
EU
IROP MMR
Pardubický kraj
MAS železnohorský region
Ministerstvo vnitra
MPSV
Město Přelouč
biskupstci kralovehradecké
Římsko-katolická farnost Přelouč
Nadační fond
Elektrárna Chvaletice
Dítě a rodina
Kompetenční model doprovázení
EU
IROP MMR
Pardubický kraj
MAS železnohorský region
Ministerstvo vnitra
MPSV
Město Přelouč
biskupstci kralovehradecké
Římsko-katolická farnost Přelouč
Nadační fond
Elektrárna Chvaletice
Dítě a rodina
Kompetenční model doprovázení
EU
IROP MMR
Pardubický kraj
MAS železnohorský region
Ministerstvo vnitra
MPSV
Město Přelouč
biskupstci kralovehradecké
Římsko-katolická farnost Přelouč
Nadační fond
Elektrárna Chvaletice
Dítě a rodina
Kompetenční model doprovázení
EU
IROP MMR
Pardubický kraj
MAS železnohorský region
Ministerstvo vnitra
MPSV
Město Přelouč
biskupstci kralovehradecké
Římsko-katolická farnost Přelouč
Nadační fond
Elektrárna Chvaletice
Dítě a rodina
Kompetenční model doprovázení