VÍME AKTUÁLNĚ!

ČERVEN V JAKUB KLUBU A V JAKUB KLUBU 18

 

Na měsíc květen se vždy velmi těšíme, protože tvoříme přáníčka a dárečky pro naše milované maminky. Každý chce svou maminku potěšit. Letos jsme vyráběli srdíčková přáníčka, ruce plné lásky a stojánky na tužky.

Téma květnového preventivního programu bylo: „Když umíš, zachráníš.“ Ze samotného názvu je patrné, že se jedná o téma týkající se první pomoci. Je důležité umět reagovat v nepředvídaných situacích a i děti se do nich mohou dostat. Pro děti jsme domluvili besedu s městskou policií. Téma bylo zaměřeno na bezpečnost v dopravě, protože i děti jsou účastníky silničního provozu a denně přecházejí silnici do školy. Je třeba, aby věděli, jak je důležité dodržovat pravidla silničního provozu a chovaly se opatrně. Dále jsme se byli podívat na stanici RZS v Přelouči. Dětem bylo ukázáno, jak správně poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí a také si prohlídly sanitku.

ZAHÁJENÍ PROVOZU „NZDM JAKUB KLUB 18“

Od 2.5.2019 zahajujeme rozšířený provoz Jakub klubu pro mládež ve věku 15 – 18 let. V nové klubovně jsme vytvořili příjemné prostředí díky dotaci z fondů EU. Služba bude zajišťovat podporu mladým, kteří budou po skončení základní školní docházky potřebovat pomoc při kontaktu s institucemi, se zvládnutím dalšího vzdělávání, hledáním pracovního uplatnění apod. Kapacita je 5 osob.

Květen 2019 v Jakub klubu

Duben v Jakub klubu byl ve znamení Velikonoc. S dětmi jsme zdobily vyfukovaná vajíčka pomocí laku a také foukacích fix. Z vlny a papíru jsme vyráběli kuřátka a zajíčky. Společně jsme hovořili o tradicích spojených s jarními svátky. Děti si v klubu udělali tradiční vajíčkovou pomazánku, která jim moc chutnala.

První pracovnice Krajského úřadu jako dobrovolnice

Během dubna přijela první pracovnice Krajského úřadu v Pardubicích jako dobrovolnice do Domova u fontány v rámci tzv. „firemního dobrovolnictví“. Jedná se o možnost zaměstnanců strávit jeden den během roku jako dobrovolník v některém Dobrovolnickém centrum a to od 1. 1. 2019. Měli jsme tu čest, že první pracovnice si vybrala právě naše DC a práci v DUF. Po 8 hodinách dobrovolnické práci u obyvatel domova odcházela velmi spokojená, kladně hodnotila nejen péči ale i moderní a příjemné prostředí v zařízení. Věříme, že její zkušenost bude motivací pro další zájemce.

Pro naše nové dobrovolníky připravujeme Kurz komunikace a základů psychologie, který proběhne v sobotu 11. 5. 2019 v Jakub klubu. Zveme další zájemce o dobrovolnickou činnost. Kurz je zdarma, díky finanční podpoře Pardubického kraje a Ministerstva vnitra. V případě zájmu se ozvěte na tel. č. 731 402 371.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

Velikonoce - služba podpora pro pěstouny

Velikonoce - služba podpora pro pěstouny

Jako každý rok i letos jsme připravili pro děti z pěstounských rodin na Zelený čtvrtek speciální program. V letošním roce dáme přednost výletu před tvořením. Cílem naší cesty bude Lumpárium - dětské centrum v Pardubicích. Věříme, že se výlet bude líbit a najdou si zde nové kamarády. A pěstouni si zatím trochu odpočinou 

Mgr. Pavlína Křepská

 

Projekt NZDM JAKUB KLUB 18

Logo OPZ barevné (1)

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajištění poskytování nízkoprahové služby pro děti a mládež pro věkovou skupinu 15-18 let ohroženou společensky nežádoucími jevy s důrazem na podporu jejich sociálního začleňování a zvyšování kompetencí k uplatnění se na trhu práce. Reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009788.

 
 

Orlovna Přelouč 1.etapa

„ORLOVNA PŘELOUČ, 1. ETAPA .docx

 

Název projektu:

ORLOVNA PŘELOUČ, 1. ETAPA – KLUBOVNA PRO MLADÉ 15-18 LET

Popis projektu

Cílem projektu je zrekonstruovat prostory Orlovny Přelouč a umožnit tak rozšíření již registrované sociální služby – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – pro cílovou skupinu: osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením (včetně tělesně postižených) ve věku 15-18 let s kapacitou 5 osob v jednom okamžiku.

Termín realizace stavebních prací: říjen 2018 – duben 2019.

Projekt JAKUB KLUB 18 (reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/006942)  je financovaný z IROP v rámci výzvy MAS Železnohorský region, z,s, Kvalita a dostupnost sociálních služeb. 

 

 

 

 

 
 

Potravinová pomoc

Nemáte peníze na jídlo? Zajišťujeme potravinovou pomoc pro lidi v nouzi. 

http://prelouc.charita.cz/potravinova-pomoc/

 
 

JSI DÍTĚ, KTERÉ POTŘEBUJE POMOCI?

Nevíš si rady nebo máš problém?

Pomoc.docx

 
 

Chcete být dobrovolníkem?

 

Pokud máte jednu hodinu týdně pro druhé, přijďte! U nás se dobrovolníci uplatní při hrách a doučování s dětmi v Jakub klubu, nebo na povídání a předčítání seniorům v Domově u Fontány. Více informací vám rádi sdělíme osobně nebo mailem. Ozvěte se nám.

Studentům vystavujeme potvrzení o absolvování dobrovolnické praxe pro přijímací řízení na VŠ.

DobroCentrumPrelouc_logo-03 

 
 

 
 

Podpora rodiny

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

AMBULANTNÍ SLUŽBA KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 13 DO 16 HODIN

na adrese Přelouč, Českobratrská 84, nedaleko od Billy.

Přijďte si k nám pro pomoc a podporu

v oblastech výchovy dětí,šikany,dále problémy ve vztazích, zadlužení, nezaměstnanost, potíže na úřadech, výplata sociálních dávek a další . . . . .

TĚŠÍME SE NA VÁS

Informace na tel. 731 598 914

 
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500