VÍME AKTUÁLNĚ!

Celkový výtěžek sbírky je 326 187 Kč!

Téměř o 20% vyšší výtěžek než loni nás všechny překvapil a je výsledkem společného úsilí všech zaangažovaných pracovníků, dobrovolníků, koledníků… Od mnoha dárců, které kolednicí navštívili, přicházejí pochvaly, jak si hezky zazpívali i popovídali. Zklamání byli ti, kteří se tříkrálových koledníků nedočkali. Tak máme příští rok zase příležitost pro zlepšení.

Poslední částka, která byla započtena, byl výtěžek ve Chvaleticích a to 1 830 Kč.

NAŠE SBÍRKA JE OPĚT REKORDNÍ!

Chybí sečíst výtěžek ve dvou obcích a již teď je to přes 320 000 Kč!

Včera a dnes jsme zjistili výsledky sbírky na dalších obcích a zbývají nám jenom dvě obce. Další výtěžky tedy jsou: Přelouč 47 021 Kč, Brloh 5 405 Kč, Břehy 17 748 Kč, Hlavečník 3 447 Kč, Choltice 22 361 Kč, Jankovice, Kozašice a Seník 6 941 Kč, Lipoltice 6 339 Kč, Litošice 2 713 Kč, Lohenice 2 657 Kč, Malé Výkleky 2 482 Kč, Mělice 3 880 Kč, Mokošín 5 851 Kč, Kolesa 2 232 Kč, Klenovka 2 908 Kč, Krasnice 1 360 Kč, Lhota a Škudly 1 175 Kč, Selmice 2 229 Kč, Sopřeč 2 507 Kč, Svinčany 10 282 Kč, Tupesy 780 Kč, Újezd 4 654 Kč, Štěpánov 4 328 Kč, Trnávka 1 595 Kč, Vyšehněvice 8 855 Kč, Žáravice 1 699 Kč a Živanice, Dědek, Nerad 19 541 Kč!

Děkujeme všem, kdo přispěli do pokladniček koledníků a vážíme si důvěru, kterou nám svou podporou projevili.

Zdenka Kumstýřová, ředitelka

Dar Vánočního kamionu Coca-Coly

Dar Vánočního kamionu Coca-Coly

Začátkem prosince přijel na Masarykovo náměstí v Přelouči VÁNOČNÍ KAMION COCA-COLY, kde jej očekávalo téměř plné náměstí! Firma, která akci zajišťovala, nás předem kontaktovala s nabídkou, že výtěžek z Přelouče poskytne naši organizaci na naši činnost. Včera jsme se dověděli částku a je to 23 268 Kč! Polovinu této částky je výnos z prodeje propagačních materiálů a firma Coca-Cola Company částku zdvojnásobila. Děkujeme!!!

Další výsledky tříkrálového koledování

Dnes jsme rozpečetili pokladničky v dalších obcích a lidi byli skutečně štědří! V Řečanech nad Labem byl výtěžek celkem 26 880 Kč (loni 8 583Kč), v Rohovládové Bělé 14 803 Kč (loni 13 057 Kč), ve Volči 7 985 Kč (loni 6 755 Kč), v Lipolticích 6 339 Kč (loni 5 459 Kč), v Turkovicích 6 688 Kč (loni 6 500 Kč), ve Zdechovicích 8 917 Kč (loni 6 953 Kč), ve Valech 2 935 Kč (loni 5 313 Kč), Sovolusky 4 730 Kč (loni 1 006 Kč, Kladruby nad Labem 1 926 Kč (loni 4 779 Kč), Komárov  a Bílé Vchýnice 1 963 Kč (loni 1 313 Kč).

                                                               Děkujeme! + K + M + B 2019

Tříkrálová sbírka u nás skončila

Přes 300 koledníků a 30 dospělých dobrovolníků z jednotlivých měst a obcí, které spadají do našeho regionu, nám pomohlo úspěšně zrealizovat koledování a během tří dnů koledníci navštívili domácnosti ve všech 55 obcích, jak jsme plánovali. Děkujeme moc všem spolupracovníkům, bez jejichž pomoci by nešlo sbírku v takovém rozsahu uskutečnit. Děkujeme koledníkům, že neúnavně zpívali koledu mnohokrát a vždy pak ještě s úsměvem popřáli požehnaný nový rok.

Momentálně tj. v neděli večer máme první výsledky. Hned po sbírce jsme s některými starosty a starostkami sečetli výtěžek hned po sbírce. V Semíně dali lidi koledníkům do pokladniček  neuvěřitelných 16 232 Kč, v Tetově 5 504 Kč (loni 4 692 Kč), v Přepychách 3 560 Kč (loni 3 287 Kč), ve Veselí 10 046 Kč (loni 9 682 Kč), ve Strašově 10 841 Kč + 15 eur (loni 11 601 Kč) a v Jedousově 2 855 Kč (loni 1 451 Kč). Moc děkujeme všem štědrým dárcům i koledníkům! 

Koledníci se vraceli zpátky z koledy zmrzlí, ale taky nadšení. Hodně z nich se hlásilo, že půjdou koledovat i příští rok. Máme radost z toho, že máme stále více ochotných dobrovolníků na obcích, kteří koledování organizují sami. Naším úkolem je pouze zapečetit pokladničky s jejich starostou, přivézt před koledováním pokladničky, průkazky, pláště pro koledníky, posvěcenou křídu, kalendáříky, cukry a letáčky. Celkem máme 47 sad plášťů pro koledníky a v sobotu byly úplně všechny venku. Každý rok si necháváme došít další sady a pokaždé se všechny použijí. 

Další pokladničky budeme postupně rozpečeťovat a až v pátek budeme vědět celkovou částku. Výtěžky tak budeme zveřejňovat postupně.

+K+M+B 2019

 

Projekt SaS

 
 

Orlovna Přelouč 1.etapa

„ORLOVNA PŘELOUČ, 1. ETAPA .docx

 

Název projektu:

ORLOVNA PŘELOUČ, 1. ETAPA – KLUBOVNA PRO MLADÉ 15-18 LET

Popis projektu

Cílem projektu je zrekonstruovat prostory Orlovny Přelouč a umožnit tak rozšíření již registrované sociální služby – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – pro cílovou skupinu: osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením (včetně tělesně postižených) ve věku 15-18 let s kapacitou 5 osob v jednom okamžiku.

Předpokládaný termín realizace stavebních prací: říjen 2018 – únor 2019

 

Tento projekt bude spolufinancován Evropskou unií.

 

 
 

Potravinová pomoc

Nemáte peníze na jídlo? Zajišťujeme potravinovou pomoc pro lidi v nouzi. 

http://prelouc.charita.cz/potravinova-pomoc/

 
 

JAKUB KLUB SE DOČASNĚ STĚHUJE DO SOKOLOVNY

 

 Od 8.10.2018

bude Jakub klub v

Sokolovně na Pardubické ulici 734. Otevřeno máme stejně:

pondělí - čtvrtek 10-17.

Důvodem je rekonstrukce prostor v Orlovně. 

 
 

JSI DÍTĚ, KTERÉ POTŘEBUJE POMOCI?

Nevíš si rady nebo máš problém?

Pomoc.docx

 
 

Chcete být dobrovolníkem?

 

Pokud máte jednu hodinu týdně pro druhé, přijďte! U nás se dobrovolníci uplatní při hrách a doučování s dětmi v Jakub klubu, nebo na povídání a předčítání seniorům v Domově u Fontány. Více informací vám rádi sdělíme osobně nebo mailem. Ozvěte se nám.

Studentům vystavujeme potvrzení o absolvování dobrovolnické praxe pro přijímací řízení na VŠ.

DobroCentrumPrelouc_logo-03 

 
 

 
 

Podpora rodiny

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

AMBULANTNÍ SLUŽBA KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 13 DO 16 HODIN

na adrese Přelouč, Českobratrská 84, nedaleko od Billy.

Přijďte si k nám pro pomoc a podporu

v oblastech výchovy dětí,šikany,dále problémy ve vztazích, zadlužení, nezaměstnanost, potíže na úřadech, výplata sociálních dávek a další . . . . .

TĚŠÍME SE NA VÁS

Informace na tel. 731 598 914

 
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500