Podporují nás

Charita Přelouč je nestátní nezisková organizace. Svoji sociální činnost financuje z těchto zdrojů:

Evropská unie

JAKUB KLUB 18

IROP_CZ_RO_B_C-RGB

Projekt rekonstrukce prostor pro novou službu „Orlovna Přelouč, 1. etapa  – klubovna pro mladé 15 – 18 let“ zkráceně „JAKUB KLUB 18“ reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006942. 

Rekonstrukce prostor je financována z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 3. výzvy MAS Železnohorský region, z. s. Kvalita a dostupnost sociálních služeb.

PODPORA RODINY

Logo OPZ barevné

Finanční prostředky na poskytování služby Podpora rodiny jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589
Doba trvání projektu 01.01. 2020 - 31.12. 2021
Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.
 

NZDM JAKUB KLUB 18

Logo OPZ barevné

Projekt „NZDM JAKUB KLUB 18“ (reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009788) je financovaný z operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy MAS Železnohorský region, z. s. MAS ŽR: OPZ – Sociální služby – II. 

Popis projektu:  Zahájení a provoz nové sociální služby NZDM Jakub klub 18 pro věkovou skupinu 15-18 let v nově zrekonstruovaných prostorách Orlovny. Kapacita služby 5 uživatel.

Doba trvání projektu:    1.5.2019 – 30.4.2022

Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

                            osoby se zdravotním postižením

Klíčová aktivita: Poskytování sociální služby pro věkovou skupinu 15-18 let v rozsahu základních činností dle §62 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Výstup: 30 podpořených osob

Rozhodnutí o přidělení dotace č. OPZ/2.3/047/0009788.

Ostatní služby

Podpora pro pěstouny, NZDM Jakub klub Přelouč a Dobrovolnické centrum Přelouč jsou financovány z:

dotací Pardubického kraje                            dotací města Přelouče

Pardubicky kraj                                              Přelouč

Další zdroje financování

Tříkrálová sbírka

Dárcovství a sponzoring

Dary od firem, živnostníků a jednotlivců za účelem podpory naši hlavní činnosti.