Články

PODPORA RODINY  - Jak aktuálně fungujeme?
26. října 2020 Charita Přelouč

PODPORA RODINY - Jak aktuálně fungujeme?

Terénní forma: pondělí – pátek, 7 až 18 hodin, ambulance každé pondělí 13 až 16 hod. Všechny pracovnice mají k dispozici veškeré ochranné prostředky, včetně „trojkových“ respirátorů, vozidla se dezinfikují po každém výjezdu. Charitní šatník – pondělí 13 – 15 hod. maximálně dva členové z jedné rodiny v jednu dobu, od nás uživatelé dostanou vždy jednorázové rukavice, dezinfekci, roušky jsou k dispozici stále. Potravinová pomoc, každé pondělí 13 – 16 hod., vydává sloužící pracovnice v ambulantní formě služby Podpora rodiny – rukavice, dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí. Rita Levinská, vedoucí

Podpora pro pěstouny - rozhovor s pěstouny
26. října 2020 Charita Přelouč

Podpora pro pěstouny - rozhovor s pěstouny

Milí čtenáři, v této době, kdy jsme neustále zahlceni informacemi o nemoci covid-19, si třeba najdete chvíli času přečíst si rozhovory s pěstouny, kteří s námi mají podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče.  V příštím čísle se můžete těšit na závěrečný rozhovor s pěstounkou na přechodnou dobu, která postupně poskytla domov pěti dětem.

Jakub klub a Jakub klub 18 říjen 2020
26. října 2020 Charita Přelouč

Jakub klub a Jakub klub 18 říjen 2020

V Jakub klubu i v Jakub klubu 18 jsme si na říjen připravili témata měsíce „Až jednou vyrostu“ a „Můj život“. U mladších dětí jsme se měli zaměřit na to, čím by chtěli být, co obnáší různé profese a co je třeba, abychom dosáhli cíle. U mladistvých bylo cílem zaměřit se na jejich budoucnost.

26. října 2020 Charita Přelouč

Dobrocentrum - nová akreditace a nabídka pro maturanty

Pro DC jsme aktuálně získali u Ministerstva vnitra novou akreditaci na další 4 roky. Můžeme tak nadále připravovat a vysílat dobrovolníky k seniorům do Domova u fontány, nebo v rámci našich služeb v Jakub klubu, charitním šatníku nebo pro doučování v rodinách. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace s pandemii a podle toho budeme realizovat Kurz základů psychologie a efektivní komunikace pro pomáhající profese. Ten je určený pro nové zájemce o dobrovolnictví pod vedením psycholožky Mgr. Evy Bicanové. Zatím kurz plánujeme v sobotu 14.11.2020 v Jakub klubu v čase 9.00-14.00. Účastníci obdrží potvrzení o účasti, maturanti mohou toto potvrzení uplatnit při přijímajícím řízení na VŠ humanitního zaměření.

Slavíme 20 let
26. října 2020 Charita Přelouč

Slavíme 20 let

Všem bychom rádi poděkovali za spolupráci na charitním díle, které se za 20 let podařilo vybudovat. V roce 2000 podepsal naši zřizovací litinu biskup Mons. Dominik Duka 25.10.2020 a fungovat jsme začali hned 1.11.2020. Začínali jsme na faře s pečovatelskou službou a mateřským centrem Sedmikráska. V roce 2002 vzniklo na základě spolupráce s Orlem Přelouč centrum pro děti a mládež ve věku 6-15 let Jakub klub, který v Orlovně funguje dodnes. Od roku 2005 funguje naše Dobrovolnické centrum Přelouč, v roce 2007 jsme rozšířili služby pro seniory o odlehčovací a aktivizační služby.  V roce 2011 vznikla sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi PODPORA RODINY, v roce 2013 jsme zahájili poskytování služby PODPORA PĚSTOUNŮ, která aktuálně doprovází 21 pěstounských rodin. V roce 2014 byla z finančních důvodů naše pečovatelská služba ukončena. Pro pečující rodiny provozujeme pouze půjčovnu kompenzačních pomůcek, kterou každoročně doplňujeme. V roce 2018 jsme díky dotaci z EU fondů rekonstruovali další prostory v Orlovně a v roce 2019 zahájili provoz služby Jakub klub 18, která je zaměřena na mladé lidi ve věku 15-18 let. Každoročně od založení organizujeme i Tříkrálovou sbírku, dnes už v 50 okolních obcích, abychom mohli naše křesťanské poslání „být nablízku lidem v nouzi“ naplňovat co nejlépe. Děkujeme všem, že nám s tím pomáháte.

V sobotu jsme si připomněli Mezinárodní den za odstranění chudoby
15. října 2020 Charita Česká republika

V sobotu jsme si připomněli Mezinárodní den za odstranění chudoby

Od roku 1992 si vždy 17. října připomínáme Mezinárodní den za odstranění chudoby, který vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Konkrétně bychom si měli uvědomit, že s chudobou se potýkají nejen rozvojové země, ale i lidé, kteří žijí mezi námi. Při této příležitosti chceme upozornit na příčiny, které chudobu způsobují, a vyzvat vládu, aby prosazovala opatření vedoucí k odstranění nebo snížení nerovností jak u nás, tak na mezinárodní úrovni.

5. října 2020 Charita Přelouč

Týden sociálních služeb v Přelouči – společné setkání v pondělí 5. 10. 2020

V spolupráci s Domovem u fontány a sociálním odborem MÚ Přelouč připravujeme společné setkání různých poskytovatelů sociálních služeb, kteří v Přelouči působí. Setkání bude na MÚ v sále zastupitelstva 5.10.2020 od 15.00. Účast přislíbila ředitelka Rodinného integračního centra Pardubice (specializují se na práci s dětmi s autismem), ředitelka Potravinové banky pro Pardubický kraj, ředitelka Oblastní charity Pardubice (paliativní péče), pracovnice Péče o duševní zdraví , Laxus Nymburk a ředitel Domova pod Kuňkou. Kapacita bude omezena, tak v případě zájmu se přihlaste na našem telefonu 731 402 371.

Podpora pro pěstouny v září 2020
5. října 2020 Charita Přelouč

Podpora pro pěstouny v září 2020

Druhou zářijovou neděli se naše pracovnice společně se stážistkou a jednou dobrovolnicí zúčastnila 13. ročníku Dne pěstounství v Moravské Třebové, který připravoval Pardubický kraj ve spolupráci s Charitou Moravská Třebová a dalšími neziskovými organizacemi včetně nás.

5. října 2020 Charita Přelouč

Jakub klub 18 září 2020

Září v Jakub klubu 18 neslo téma „Život ve vlastních rukách“. Spousta mladých lidí skončilo před prázdninami školu a nevědí, co dál… Jakub klub 18 je pro ně k dispozici a pracovnice jsou připravené jim poradit a pomoct se vším, co se týče školy, přijímacích zkoušek, zaměstnání, apod. Proto jsme si připravili aktivity zaměřené na přípravu do zaměstnání, přípravu k příjímacím zkouškám, posílení zodpovědnosti a samostatnosti v běžných životních situacích, jednání s lidmi, psaní důležitých psaní (e-mail, formální dopis, životopis, apod.).  Mládež by si měla umět stanovit své osobní cíle a splnit si všechny své povinnosti.

5. října 2020 Charita Přelouč

Jakub klub po prázdninách

Prázdniny jsou za námi a my naskakujeme zpět do školního režimu, úkolů a povinností. Většina dětí se po dlouhé pauze do školy těšila. Proto jsme také zvolili za téma měsíce září „Hurá zpátky do školy“. V rámci tématu jsme pro děti připravili i různé aktivity. Jednou z nich byla aktivita „Hádej, hádej hádači“, kdy jsme pro děti připravili hádanky a křížovky, které musely vyřešit. Procvičili jsme si společně paměť a základní vědomosti, které se dětem ve škole budou hodit. Další aktivita se jmenovala „Kdo je kamarád“. S dětmi jsme si sedli do kruhu a povídali si o tom, koho považují za svého kamaráda a jak by se mezi sebou kamarádi měli chovat. Řekli jsme si také příklady toho, jak poznat, kdo je náš opravdový přítel a kdo si na něj jen hraje. Tímto způsobem se také snažíme předejít šikanám ve školách.