ČERVEN V JAKUB KLUBU A V JAKUB KLUBU 18

 

Na měsíc květen se vždy velmi těšíme, protože tvoříme přáníčka a dárečky pro naše milované maminky. Každý chce svou maminku potěšit. Letos jsme vyráběli srdíčková přáníčka, ruce plné lásky a stojánky na tužky.

Téma květnového preventivního programu bylo: „Když umíš, zachráníš.“ Ze samotného názvu je patrné, že se jedná o téma týkající se první pomoci. Je důležité umět reagovat v nepředvídaných situacích a i děti se do nich mohou dostat. Pro děti jsme domluvili besedu s městskou policií. Téma bylo zaměřeno na bezpečnost v dopravě, protože i děti jsou účastníky silničního provozu a denně přecházejí silnici do školy. Je třeba, aby věděli, jak je důležité dodržovat pravidla silničního provozu a chovaly se opatrně. Dále jsme se byli podívat na stanici RZS v Přelouči. Dětem bylo ukázáno, jak správně poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí a také si prohlídly sanitku.

Otevřený dopis: Ministře Vojtěchu, zastaňte se sester poskytujících domácí péči!

Otevřený dopis: Ministře Vojtěchu, zastaňte se sester poskytujících domácí péči!

Poskytovatelé domácí zdravotní péče se otevřeným dopisem obracejí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a vyzývají jej k aktivní podpoře domácí péče, které vlivem dlouhodobého podfinancování hrozí kolaps. Ministr slíbil podporu již před rokem. Na nedávnou žádost o schůzku reagoval zamítavě. Konkrétních kroků se tak sestřičky dosud nedočkaly.

ZAHÁJENÍ PROVOZU „NZDM JAKUB KLUB 18“

Od 2.5.2019 zahajujeme rozšířený provoz Jakub klubu pro mládež ve věku 15 – 18 let. V nové klubovně jsme vytvořili příjemné prostředí díky dotaci z fondů EU. Služba bude zajišťovat podporu mladým, kteří budou po skončení základní školní docházky potřebovat pomoc při kontaktu s institucemi, se zvládnutím dalšího vzdělávání, hledáním pracovního uplatnění apod. Kapacita je 5 osob.

Květen 2019 v Jakub klubu

Duben v Jakub klubu byl ve znamení Velikonoc. S dětmi jsme zdobily vyfukovaná vajíčka pomocí laku a také foukacích fix. Z vlny a papíru jsme vyráběli kuřátka a zajíčky. Společně jsme hovořili o tradicích spojených s jarními svátky. Děti si v klubu udělali tradiční vajíčkovou pomazánku, která jim moc chutnala.

První pracovnice Krajského úřadu jako dobrovolnice

Během dubna přijela první pracovnice Krajského úřadu v Pardubicích jako dobrovolnice do Domova u fontány v rámci tzv. „firemního dobrovolnictví“. Jedná se o možnost zaměstnanců strávit jeden den během roku jako dobrovolník v některém Dobrovolnickém centrum a to od 1. 1. 2019. Měli jsme tu čest, že první pracovnice si vybrala právě naše DC a práci v DUF. Po 8 hodinách dobrovolnické práci u obyvatel domova odcházela velmi spokojená, kladně hodnotila nejen péči ale i moderní a příjemné prostředí v zařízení. Věříme, že její zkušenost bude motivací pro další zájemce.

Pro naše nové dobrovolníky připravujeme Kurz komunikace a základů psychologie, který proběhne v sobotu 11. 5. 2019 v Jakub klubu. Zveme další zájemce o dobrovolnickou činnost. Kurz je zdarma, díky finanční podpoře Pardubického kraje a Ministerstva vnitra. V případě zájmu se ozvěte na tel. č. 731 402 371.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

Chceme Evropu, která na nikoho nezapomíná

Chceme Evropu, která na nikoho nezapomíná

Síť evropských Charit plně podporuje klíčové hodnoty Evropské unie, jako jsou solidarita, demokracie, rovnost, sociální spravedlnost, respekt k lidské důstojnosti a k lidským právům. Doufáme, že Evropský parlament složený z nově zvolených zástupců dostojí těmto vysokým morálním standardům a hodnotám a že je bude při utváření politiky, která má vliv na miliony lidí jak Evropě i mimo ni, uvádět do praxe.

Velikonoce - služba podpora pro pěstouny

Velikonoce - služba podpora pro pěstouny

Jako každý rok i letos jsme připravili pro děti z pěstounských rodin na Zelený čtvrtek speciální program. V letošním roce dáme přednost výletu před tvořením. Cílem naší cesty bude Lumpárium - dětské centrum v Pardubicích. Věříme, že se výlet bude líbit a najdou si zde nové kamarády. A pěstouni si zatím trochu odpočinou 

Mgr. Pavlína Křepská

Služba podpora rodiny - Jak oslavíme Velikonoce?

Služba podpora rodiny - Jak oslavíme Velikonoce?

Tradičně! Už po páté se s rodinami sejdeme na Zelený čtvrtek, děti mají prázdniny, využijeme toho a začneme už dopoledne. V Jakub klubu budeme mít prostor, protože děti, které Jakub navštěvují jedou na výlet. S rodinami si vyrobíme něco jarního pro radost a na zahradě budeme hledat ukrytá Velikonoční překvapení. Občerstvení na setkání pořídíme z prostředků Tříkrálové sbírky – DĚKUJEME.     

     Na závěr se půjdeme podívat na farní zahradu na ovečky a jehňátka. A jestli nám počasí dovolí, zapálíme malý Velikonoční oheň, abychom v něm spálili všechno, co nás tíží. Ať už to jsou naše staré konflikty, zranění, předsudky, přehrabování se ve starých záležitostech, nebo vazby na lidi, které nejsou v pořádku. My křesťané víme, že „Vítězství je vždy jisté. Ráno o Velikonocích láska zvítězila nad nenávistí, přátelství nad zradou, život nad smrtí.“

                                                                                            Rita Levinská, vedoucí služby Podpora rodiny

 

Duben 2019 v Jakub klubu

V březnu jsme se věnovali tématu „Budeme kamarádi“, který se týkal vztahů mezi kamarády. Připravenými aktivitami jsme se zaměřili na to, jak by se k sobě měli kamarádi chovat. Jaké vlastnosti jsou v kamarádství důležité, čeho si na druhých vážíme. Jedna z aktivit byla o vzájemné spolupráci.

V březnu jsme se věnovali i jarnímu tvoření. Vznikly opravdu krásné výrobky, jako veselé berušky, sluníčka, ptáčkové, krásné skládané kytky z papíru a mnoho dalších. Všechny výrobky nám zdobí klub. A pozor! V březnu nastala pro nás velmi příjemná změna a to návrat do našeho starého klubu. Na návrat, který proběhl v pondělí 25. 3. 2019, jsme se všichni moc těšili a netrpělivě jsme odpočítávali poslední dny.

Novinky v Jakub klubu

Hledáme sociálního pracovníka/sociální pracovnici na úvazek 0,8 pro nově rozšířenou cílovou skupinu 15-18 let. Více informací na našem webu nebo na tel. 731 402 371. Přihlášky do výběrového řízení je možné podávat do 10. 4. 2019, nástup možný 2. 5. 2019.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500