Aktuálně

Tříkrálová sbírka 2023 - poděkování
18. ledna 2023 Charita Přelouč

Tříkrálová sbírka 2023 - poděkování

Děkujeme všem koledníkům, dárcům a všem spolupracovníkům na Tříkrálové sbírce. Ze 155 pokladniček máme sečteno celkem 136 a výtěžek je již teď vyšší než loni. Přesně teď máme 478 806 Kč, bezhotovostně přišlo 4 900 Kš a jeden dar 750 Kč.  Děkujeme všem!  

Tříkrálová sbírka 2023 obce
17. prosince 2022 Charita Přelouč

Tříkrálová sbírka 2023 obce

Tři králové zavítají do vašich domácností ve dnech 5. 1. - 8. 1. 2023. První koledníci zamíří hned 5.1.2023 v 9 hodin do kostela, kde dostanou požehnání od pana faráře a půjdou do ulic Přelouče. Nejvíce koledníků bude ve čtvrtek a v pátek. O víkendu však nějakou skupinku v některých ulicích také ještě potkáte. Dopoledne v pátek 6. 1. mají žáci ZŠ Zdechovice Tříkrálový koncert v kině v Přelouči a po návratu domů půjdou koledovat. Dále pak se bude koledovat v Malých Výklekách, Tupesích, Škudlech, Lhotě pod Přeloučí, Klenovce, Lohenicích, Lipolticích, Komárově, Trnávce, Selmicích, Kolesách,  Sopřeči a Valech. První lednovou sobotu potkáte koledníky ve Štěpánově, Turkovicích, Brlohu, Řečanech nad Labem, Živanicích, Dědku, Cholticích, Volči, Kasalicích, Krasnici, Mokošíně, Strašově, Semíně, Tetově, Lohenicích a Újezdu u Přelouče. V neděli pak v Bumbálce, Sovoluskách, Rohovládově Bělé, Pravech, Přepychách, Břehách, Valech, Litošicích, Urbanicích, Svinčanech, Mokošíně, Jedousově  a Živanicích. Statické pokladničky najdete v Přelouči v: Amipě, Drogerii Hany Horákové, knihovně, Vinotéce u Cestrových, Vinotéce u Pavluši, v Galanterii u paní Briknerové, ve Fortelu a cukrárně. Stejně tak třeba v obci Veselí nebo Hlavečník.

Tříkrálová sbírka - statické pokladničky
17. prosince 2022 Charita Přelouč

Tříkrálová sbírka - statické pokladničky

Tři králové zavítají do vašich domácností ve dnech 5. 1. - 8. 1. 2023. Ale již teď jsou k dispozici Statické pokladničky najdete v Přelouči v: Amipě, Drogerii Hany Horákové, knihovně, Vinotéce u Cestrových, Vinotéce u Pavluši, v Galanterii u paní Briknerové, ve Fortelu, cukrárně a v kostele sv. Jakuba. Stejně tak třeba v obci Veselí nebo Hlavečník. Děkujeme vám všem za vaše dary i koledníkům a dobrovolníkům, kteří se již připravují...   + K + M + B 2023

Advent 2022 Podpora pro pěstouny
17. prosince 2022 Charita Přelouč

Advent 2022 Podpora pro pěstouny

rok 2022 jsme úspěšně zakončili s našimi pěstounskými rodinami adventním setkáním, kam za námi zavítal Mikuláš s andělem a čertem. Děti si na tomto setkání mohly vyrobit sněhuláka, sněhovou vločku nebo domeček z papíru. Kdo chtěl, mohl si i zasportovat v tělocvičně

Náš projekt – hlasování v TESCU PŘELOUČ
17. prosince 2022 Charita Přelouč

Náš projekt – hlasování v TESCU PŘELOUČ

 Projekt naší charity byl odbornými hodnotiteli vybrán jako jeden ze tří postupujících k hlasování veřejnosti na prodejně Tesco Přelouč. Projekt jsme zpracovali na nákup zahradního vybavení v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Jakub klub. Grant získá vítězný projekt, a to konkrétně 45 000 Kč. Hlasování v obchodě bude probíhat od 16. 1. do 12. 2. 2023, následovat pak bude zpracování výsledků. Ty budou vyhlášeny nejpozději v týdnu od 27. 2. 2023. PROSÍME, PODPOŘTE NÁS SVÝM HLASOVÁNÍM. DĚKUJEME VÁM ZA KAŽDÝ HLAS/ŽETONEK.

17. prosince 2022 Charita Přelouč

Podpora rodiny děkuje

Pracovnice služby Podpora rodiny děkují všem dárcům. Děkujeme těm, kteří laskavě svolili k zveřejnění i těm, kteří si přáli zůstat v anonymitě. Podpořili nás finančně, materiálně, dobrým skutkem, nebo slovem, modlitbou. Dary jsme využili ve prospěch spolupracujících rodin například na dofinancování jarního a letního výletu. Také pro zásobování charitního šatníku nejen oblečením, ale i hračkami. Dále na nákup vánočních dárků pro děti z rodiny samoživitelky a financování stavebních úprav v domě s nevyhovujícím sociálním zařízením. ZA VŠECHNY OBDAROVANÉ RODINY UPŘÍMNĚ DĚKUJEME. Manželé Burdovi - Praha, Peter Body - Semín, Danuše Ouzká - Malé Výkleky, ZŠ Chvaletice - Mgr. Helena Chaloupková, Ilona Bryknerová - Přelouč.

Advent 2022 v Jakub klubu
17. prosince 2022 Charita Přelouč

Advent 2022 v Jakub klubu

Na Vánoce jsme se začali chystat s velkým předstihem. Společně jsme tvořili adventní věnce a pravidelně zapalovali svíčku. S dětmi jsme pekli vánoční cukroví, čímž se učili pracovní dovednostem. Pekli jsme tradiční cukroví jako vanilkové rohlíčky, linecké, rafaelo. Ukrajinským dětem jsme tak ukazovali naše tradiční jídlo, které se od toho jejich výrazně liší. Vánoce jsou u nich jiné a také je slaví v jiný čas.  Velký úspěch mělo tvoření svíček ze včelího vosku. Každé z dětí si jednu odneslo jako malý dárek. Celkem jsme jich vyrobili přes 100 a budeme jimi obdarovávat druhé.

Tříkrálová sbírka 2023 a
7. prosince 2022 Charita Přelouč

Tříkrálová sbírka 2023 a

Tříkrálová sbírka 2023 je v plné přípravě. Probíhají jednání se starosty na obcích, kontaktujme dobrovolníky, kteří nám každoročně pomáhají. Hledáme koledníky a doprovody, bez nichž bychom nemohli sbírku uskutečnit. Proto jsme, jako každý rok, oslovili základní školy v Přelouči s žádostí o 150 koledníků. A také doprovody z řad gymnazistů, kterých bude třeba minimálně 25. Vzhledem k neustálému navyšování koledujících skupinek jsme nechali došít dalších 15 nových plášťů a další ještě přibydou. V sobotu, kdy koleduje nejvíce obcí, tak bude moci vyrazit na 50 skupinek koledníků. A kdy můžete Kašpara, Melichara a Baltazara u svých dveří očekávat? Sbírka bude probíhat od čtvrtka 5. ledna do neděle 8. ledna a to nejen v Přelouči, ale i v 45 okolních obcích.

7. prosince 2022 Charita Přelouč

Poděkování vedení gymnazia a SOU Přelouč

Ve středu 16.11.2022 jsme měli možnost setkat se se studenty kvinty a septimy.  Se studenty jsme diskutovali o dobrovolnictví a ti pak pracovali ve skupinkách po 4-5. Promýšleli aktivity pro práci s dětmi v Jakub klubu nebo se seniory v Domově u fontány. Nápady byly zajímavé! Potěšilo nás, když z 13 skupin 9 skupin chce své nápady taky zrealizovat. Některé aktivity budeme realizovat až na jaře, některé ještě do Vánoc. Dva studenti, kteří chtějí dál studovat pedagogiku a psychologii, projevili zájem o dlouhodobou dobrovolnickou praxi v Jakub klubu, během které by nám pomáhali i s doučováním ukrajinských dětí.   Měli jsme velkou radost z pozitivního a kreativního přístupu studentů. Děkujeme vedení školy a pedagogům, že mladé lidi formují k otevřenosti a ochotě pomoci. 

Vánoce se blíží
7. prosince 2022 Charita Přelouč

Vánoce se blíží

(Zpracováno podle knihy Zdeňka Matějčka: „Co, kdy a jak ve výchově dětí“.)      Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem přirozeně dělají radost dárky. Někdy ale podlehneme představě, že platí jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více radosti. Není tomu ale tak! Dárek není jen ona věc, která se dává a která má určitou peněžní hodnotu. Dárek je především osobní poselství, které říká “mám tě rád“. A něco takového se penězi vyjádřit nedá. V dárku – pokud je myšlen upřímně – dáváme totiž sami sebe. A to je velká věc, kterou bychom měli o Vánocích zažít. Je před námi příležitost dát dětem dárek nad dárky. Totiž jistotu, že máme rádi nejen je, ale že se máme rádi i my dospělí kolem dokola.