Celkový výtěžek sbírky je 326 187 Kč!

Téměř o 20% vyšší výtěžek než loni nás všechny překvapil a je výsledkem společného úsilí všech zaangažovaných pracovníků, dobrovolníků, koledníků… Od mnoha dárců, které kolednicí navštívili, přicházejí pochvaly, jak si hezky zazpívali i popovídali. Zklamání byli ti, kteří se tříkrálových koledníků nedočkali. Tak máme příští rok zase příležitost pro zlepšení.

Poslední částka, která byla započtena, byl výtěžek ve Chvaleticích a to 1 830 Kč.

NAŠE SBÍRKA JE OPĚT REKORDNÍ!

Chybí sečíst výtěžek ve dvou obcích a již teď je to přes 320 000 Kč!

Včera a dnes jsme zjistili výsledky sbírky na dalších obcích a zbývají nám jenom dvě obce. Další výtěžky tedy jsou: Přelouč 47 021 Kč, Brloh 5 405 Kč, Břehy 17 748 Kč, Hlavečník 3 447 Kč, Choltice 22 361 Kč, Jankovice, Kozašice a Seník 6 941 Kč, Lipoltice 6 339 Kč, Litošice 2 713 Kč, Lohenice 2 657 Kč, Malé Výkleky 2 482 Kč, Mělice 3 880 Kč, Mokošín 5 851 Kč, Kolesa 2 232 Kč, Klenovka 2 908 Kč, Krasnice 1 360 Kč, Lhota a Škudly 1 175 Kč, Selmice 2 229 Kč, Sopřeč 2 507 Kč, Svinčany 10 282 Kč, Tupesy 780 Kč, Újezd 4 654 Kč, Štěpánov 4 328 Kč, Trnávka 1 595 Kč, Vyšehněvice 8 855 Kč, Žáravice 1 699 Kč a Živanice, Dědek, Nerad 19 541 Kč!

Děkujeme všem, kdo přispěli do pokladniček koledníků a vážíme si důvěru, kterou nám svou podporou projevili.

Zdenka Kumstýřová, ředitelka

Dar Vánočního kamionu Coca-Coly

Dar Vánočního kamionu Coca-Coly

Začátkem prosince přijel na Masarykovo náměstí v Přelouči VÁNOČNÍ KAMION COCA-COLY, kde jej očekávalo téměř plné náměstí! Firma, která akci zajišťovala, nás předem kontaktovala s nabídkou, že výtěžek z Přelouče poskytne naši organizaci na naši činnost. Včera jsme se dověděli částku a je to 23 268 Kč! Polovinu této částky je výnos z prodeje propagačních materiálů a firma Coca-Cola Company částku zdvojnásobila. Děkujeme!!!

Další výsledky tříkrálového koledování

Dnes jsme rozpečetili pokladničky v dalších obcích a lidi byli skutečně štědří! V Řečanech nad Labem byl výtěžek celkem 26 880 Kč (loni 8 583Kč), v Rohovládové Bělé 14 803 Kč (loni 13 057 Kč), ve Volči 7 985 Kč (loni 6 755 Kč), v Lipolticích 6 339 Kč (loni 5 459 Kč), v Turkovicích 6 688 Kč (loni 6 500 Kč), ve Zdechovicích 8 917 Kč (loni 6 953 Kč), ve Valech 2 935 Kč (loni 5 313 Kč), Sovolusky 4 730 Kč (loni 1 006 Kč, Kladruby nad Labem 1 926 Kč (loni 4 779 Kč), Komárov  a Bílé Vchýnice 1 963 Kč (loni 1 313 Kč).

                                                               Děkujeme! + K + M + B 2019

Tříkrálová sbírka u nás skončila

Přes 300 koledníků a 30 dospělých dobrovolníků z jednotlivých měst a obcí, které spadají do našeho regionu, nám pomohlo úspěšně zrealizovat koledování a během tří dnů koledníci navštívili domácnosti ve všech 55 obcích, jak jsme plánovali. Děkujeme moc všem spolupracovníkům, bez jejichž pomoci by nešlo sbírku v takovém rozsahu uskutečnit. Děkujeme koledníkům, že neúnavně zpívali koledu mnohokrát a vždy pak ještě s úsměvem popřáli požehnaný nový rok.

Momentálně tj. v neděli večer máme první výsledky. Hned po sbírce jsme s některými starosty a starostkami sečetli výtěžek hned po sbírce. V Semíně dali lidi koledníkům do pokladniček  neuvěřitelných 16 232 Kč, v Tetově 5 504 Kč (loni 4 692 Kč), v Přepychách 3 560 Kč (loni 3 287 Kč), ve Veselí 10 046 Kč (loni 9 682 Kč), ve Strašově 10 841 Kč + 15 eur (loni 11 601 Kč) a v Jedousově 2 855 Kč (loni 1 451 Kč). Moc děkujeme všem štědrým dárcům i koledníkům! 

Koledníci se vraceli zpátky z koledy zmrzlí, ale taky nadšení. Hodně z nich se hlásilo, že půjdou koledovat i příští rok. Máme radost z toho, že máme stále více ochotných dobrovolníků na obcích, kteří koledování organizují sami. Naším úkolem je pouze zapečetit pokladničky s jejich starostou, přivézt před koledováním pokladničky, průkazky, pláště pro koledníky, posvěcenou křídu, kalendáříky, cukry a letáčky. Celkem máme 47 sad plášťů pro koledníky a v sobotu byly úplně všechny venku. Každý rok si necháváme došít další sady a pokaždé se všechny použijí. 

Další pokladničky budeme postupně rozpečeťovat a až v pátek budeme vědět celkovou částku. Výtěžky tak budeme zveřejňovat postupně.

+K+M+B 2019

Jak bude probíhat TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  na Přeloučsku

Jak bude probíhat TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  na Přeloučsku

Koledníci vyjdou v pátek 4.ledna 2019 do ulic v Přelouči a během celého dne se zde bude pohybovat 20 skupinek. Kromě domácností navštíví mateřské školy a také obyvatelé Domova u fontány.

Během pátku budou koledníci koledovat i v Kladrubech nad Labem, Komárově, Seníku, Tupesích, Jankovicích, Lipolticích, Pelechově, Kozašicích, Újezdu, Žáravicích, Hlavečníku, Chvaleticích, Selmicích, Malých Výklekách, Trnávce, ve Valech, Bílé Vchýnici, Lohenicích, Lhotě a Škudlech.

V sobotu 5. ledna navštíví koledníci domácnosti v Pravech, Kasalicích a Kasaličkách, Mělicích, Cholticích, Živanicích, Neradu a Dědku, Brlohu, Benešovicích, na Bumbálce, Tetově, Semíně, Sopřeči, Krasnici, Mokošíně, Strašově, Štěpánově, Svinčanech, Jedousově, Přepychách, Volči,  Řečanech nad Labem a v Labětíně.

V neděli potkáte naše koledníky v Břehách, v Rohovládové Bělé, Litošicích, Sovoluskách, Kolesích, na Veselí, , ve Volči, na Klenovce, v Újezdu, Turkovicích a Vyšehněvicích.

V pondělí koledování zakončí koledníci ve Zdechovicích.

Děkujeme všem, kteří koledníky přijmou.

Všechny skupinky koledníků mají zapečetěnou pokladničku příslušným městským/obecním úřadem a podepsanou průkazku.

Výsledky sbírky budeme vědět ve čtvrtek 10.1.2019 a hned po sečteni všech pokladniček je zveřejníme J

Více o sbírce najdete také na www.trikralovasbirka.cz.

Pozvání na Tříkrálový koncert ZUŠ Přelouč

Srdečně zveme na tradiční Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Přelouč, který bude slavnostním zakončením sbírky i vánoční doby. Koná se v neděli 13. ledna 2019 od 17. hod. v kostele sv. Jakuba v Přelouči. Děkujeme vedení ZUŠ Přelouč, pedagogům a žákům za milou spolupráci při organizování této akce.

Tříkrálová sbírka 2019 začíná

Termín konání sbírky

Začínáme v pátek 4. ledna 2019 v Přelouči a končíme v pondělí 7. ledna ve Zdechovicích. 

Děkujeme vedení ZŠ, které podpořili účast dětí na Tříkrálové sbírce a rodičům těchto žáků za souhlas. Z gymnázia máme taky téměř 20 studentů, kteří nám pomůžou jako vedoucí skupinek. Děkujeme! Celkem je pro letošní sbírku připravených 115 skupinek koledníků, které navštíví domácnosti v 50 obcích! Děkujeme všem za jejich přijetí.

 

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - poděkování.

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - poděkování.

 

          Děkujeme za vše dobré, čeho se nám dostalo v minulém roce od našich uživatelů, dárců, dobrovolníků, přátel. A bylo toho opravdu hodně – dary do šatníku, potravinová sbírka v Tescu pro naši Charitu, Národní potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka a další . . .  Dobré slovo, ocenění naší práce i podpora v modlitbě nás těší i zavazuje.

     Dnešní člověk je přesycen množstvím slov a obrazů. Ani slova víry už ho nezajímají. Jediné, co ho může oslovit, jsou skutky. Víra, která se neprojevuje skutky, se nemůže šířit dál. A pokud se nešíří, umírá. Ale skutky vycházející z víry mají moc přetvářet kulturu a proměňovat lidská srdce. Ať se vám to v novém roce daří!

 Za celý pracovní tým přeje Rita Levinská, vedoucí služby

Leden 2019 v Jakub klubu

Leden 2019 v Jakub klubu

Vánoční odpočinek je za námi. Píšeme nový rok 2019, proto mi dovolte popřát, aby byl pro Vás tento rok plný zdraví, štěstí a přinesl Vám mnoho úspěchů a radostných událostí.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500