Chci se zapojit

  • Můžete se stát našim Dobrovolníkem
  • Zapojením se do Tříkrálové sbírky
  • Předejte informace o službách Jak pomáháme, které poskytujeme
  • Přinestě do Charitního šatníku použité oděvy, které jste již ze svých šatníků vyřadili

Děkujeme