Charita Přelouč

Samoživitelky
9. února 2021 Charita Přelouč

Samoživitelky

Charita Česká republika se stala partnerem České televize v projektu Adventních koncertů, 19.12. 2020 večer odvysílala Česká televize mimořádný pátý adventní koncert a monotématický pořad 168 hodin Nory Fridrichové s tématikou rodiny samoživitelů.

Podpora pro pěstouny leden 2021
4. února 2021 Charita Přelouč

Podpora pro pěstouny leden 2021

Milí čtenáři, rádi bychom vás krátce pozdravili v novém roce a popřáli vám především hodně zdraví. Do lednového čísla vydání Roštu naše služba článkem nepřispěla. Nechali jsme prostor pro informace týkající se Tříkrálové sbírky 2021. Nyní bychom rádi poděkovali těm, kdo v letošním roce přispěli na Tříkrálovou sbírku, protože to bylo komplikované a vidět Tři krále jste mohli pouze ve virtuálním světě. Část výtěžku z Tříkrálové sbírky je určena i pro služby PODPORA PRO PĚSTOUNY, díky čemuž můžeme pořádat některé akce pro děti z pěstounských rodin, ať už to jsou výlety či různá výtvarná tvoření. Pro příklad uvádíme příběhy dvou dětí, pro které byl výtěžek Tříkrálové sbírky využit v loňském roce:   Zuzanka 9 let: Zuzanka žije v pěstounské péči u svojí babičky a dědečka. Babička je velmi nemocná, a tak finanční situaci rodiny zajišťuje dědeček, který hodně pracuje. Rodina tak nemá možnost jezdit po výletech. Zuzanka s námi jezdí od svých 5 let na každý výlet a vždy ho hodnotí pozitivně. Hodnocení výletu do ZOO pohledem Zuzanky: „Líbila se mi zvířátka (kozy a lamy) a hřiště.“   Emil 13 let:  Emil vyrůstá v pěstounské péči u svých prarodičů. Chodí do základní školy, kde má kvůli sníženému intelektu individuální vzdělávací plán. Emil má problémy se začleněním do kolektivu, a tak nemá moc kamarádů. Jezdí s námi na každý výlet. Pracovnice služby mu pomáhá, aby se na výletech skamarádil s dalšími dětmi.   Obrázek od Emila z výletu do Týnce nad Labem: Mgr. Pavlína Křepská, vedoucí služby

4. února 2021 Charita Přelouč

Služba PODPORA RODINY - První dobrá zkušenost za námi

V prosinci jsme úspěšně ukončili spolupráci s naší první pracovnicí s nařízeným trestem obecně prospěšných prací (OPP).  Spolupráce to byla příjemná a oboustranně prospěšná. Velice jsme ocenili pomoc především v našem charitním šatníku a paní odešla s čistým štítem. A my jí přejeme, aby se jí v dalším životě dařilo. Těšíme se na spolupráci s dalším zájemcem o výkon OPP.   Mgr. Květa Kudová, sociální pracovnice

Únor v Jakub klubu a Jakub klubu 18
4. února 2021 Charita Přelouč

Únor v Jakub klubu a Jakub klubu 18

V lednu jsme hodnotili uplynulý rok. Rok 2020 nám ovlivnilo onemocnění covid-19. Kluby byly cca na 2 měsíce zavřené a poté fungovaly a fungují s ochrannými opatřeními. Jakub klub navštívilo celkem 75 dětí, z toho 48 bylo prvokontaktů (děti, které přišly poprvé). Celkem evidujeme 39 uživatelů, kteří měli v tomto roce individuální plán. Nově uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb bylo 13. Do Jakub klubu 18 přišlo 15 mladých. Měli jsme 9 individuálních plánů, z toho jedna nově uzavřená smlouva. Návštěvnost v lednu je menší, protože stále u nás vzhledem k dané situaci, platí omezený počet dětí v jednom okamžiku. Nejpalčivějšími tématy, která s dětmi řešíme, je distanční výuka, se kterou děti velmi bojují. Výuka on-line není vhodná pro každého a problémem je i technické zajištění. Děti si v klubu však odpočinou při volnočasových aktivitách, při kterých využívají dárečků, které našly pod stromečkem. Hrají šipky, poslouchají a zpívají si s novým reproduktorem, tvoří. Jen v tuto chvíli nemohou využít nové sportovní náčiní, protože pohyb v tělocvičně je zakázán. Věříme, že se ale blíží čas, kdy si budou moci zasportovat na nových žíněnkách a vyzkoušet nové míče při míčových hrách, fotbale a basketbale. Na únor jsme připravili v obou klubech téma „V síti“. Internet se zná v tuto chvíli jako velký pomocník při výuce, ale zároveň je velký nepřítel. Pro děti jsou připraveny aktivity, díky nimž získají mnoho informací, které je důležité znát. Buď také on-line a sleduj naše FB stránky NZDM Jakub klub a Jakub klub 18. Nezapomeň dodržovat 3R – rozestup, rouška, ruce! Ať se brzy sejdeme ve větším počtu. Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

Poděkování Tříkrálová sbírka 2021
4. února 2021 Charita Přelouč

Poděkování Tříkrálová sbírka 2021

Téměř celý leden byla Tříkrálová sbírka v běhu. Hned po Novém roce jsme kontaktovali všechny starosty a dobrovolníky o stavu situace. Vzhledem k tomu, že byl vyhlášen 5. stupně PES, nebylo možné koledovat ani s ochrannými opatřeními. Byla tedy on-line koleda. Bylo možné pokladničky umístit na lidem dostupná místa. V Přelouči a 30 dalších obcích se nelezlo místo pro 51 pokladniček, kam mohli lidé přispět (obecní úřady, obchody, čerpací stanice…) Obce nám pomohly s propagací sbírky vyhlášením v místních rozhlasech, informacích na webových stránkách, vývěskách, sociálních sítích nebo roznosem letáčků. Za to jim patří velké PODĚKOVÁNÍ, že i v tuto nelehkou situaci naši sbírku jakkoliv podpořili. Tříkrálovou sbírku zahájil 6.1. ledna netradiční Tříkrálový koncert ZUŠ Přelouč. I nyní ho můžete shlédnout na našem webu, na webu ZUŠ Přelouč, FB DOBROCENTRUM PŘELOUČ a Města Přelouč. Děkujeme ZŠ Zdechovice za uspořádání Tříkrálového běhu 6.1.2021 pro žáky i veřejnost. Výtěžek z běhu byl 4070,- Kč! Do uzávěrky byla rozpečetěna pouze pokladnička Veselí, kde byl krásný výtěžek 5597,- Kč. Zbývající budou rozpečetěny po konci sbírky, která je do 24. 1. 2021. O celkovém výtěžku vás budeme informovat v příštím čísle. DĚKUJEME!     +K+M+B+2021

Podívejte se na Tříkrálový koncert ZUŠ Přelouč 2021
17. ledna 2021 Charita Přelouč

Podívejte se na Tříkrálový koncert ZUŠ Přelouč 2021

  Vánoční doba skončila a příští týden skonči i Tříkrálová sbírka. Podívejte se o víkendu na krásný  Tříkrálový koncert ZUŠ Přelouč. Pokud budete chtít přispět naší Charitě v rámci sbírky, tak číslo účtu TKS je  66008822/0800 a náš VS je 77705022. Požehnanou křídu nebo samolepky s požehnáním máme k dispozici na všech místech u pokladniček. Nebo dejte vědět a doručíme vám je. +K+M+B+2021 https://www.youtube.com/watch?v=_Hu-z7vj80Y&feature=youtu.be

Tříkrálová sbírka nekončí, do kasiček je možné přispívat až do 24. ledna. Děkujeme!
15. ledna 2021 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Tříkrálová sbírka nekončí, do kasiček je možné přispívat až do 24. ledna. Děkujeme!

Jen v našich regionech Charity zapečetily přes tři tisíce pokladniček, do kterých mohou lidé ještě celý příští týden darovat na pomoc nemocným a potřebným ve svých regionech. Kasičky jsou umístěné v charitních centrech a také na dalších veřejně přístupných místech jako jsou úřady, kostely, obchody, lékárny, různé provozovny a instituce. Mapu těchto míst a kontakty najdou dárci na našich stránkách www.hk.caritas.cz. Online koledníci na tříkrálovém webu www.trikralovasbirka.cz budou rozdávat radost a pomáhat dokonce až do Velikonoc.

Kde najdete naše pokladničky?
12. ledna 2021 Charita Přelouč

Kde najdete naše pokladničky?

Až do 24. ledna 2021 můžete přispět do pokladniček Tříkrálové sbírky nebo poslat příspěvek přímo na účet sbírky 66008822/0800 s našim VS 77705022 a také formou DMS. DĚKUJEME!!! +K+M+B *2021* 

Výtěžek Tříkrálového běhu ZŠ Zdechovice
8. ledna 2021 Charita Přelouč

Výtěžek Tříkrálového běhu ZŠ Zdechovice

Výtěžek Tříkrálového běhu ZŠ Zdechovice 6.1.2021 byl 4 070 Kč! Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se zapojili a trasu ke všem třem králům v areálu školy zaběhli. Podle pana ředitele Mgr. Mazala, byla atmosféra akce velmi příjemná. Žáci ZŠ Zdechovice každoročně v rámci TKS navštěvují domácnosti celé obce s koledou a novoročním přáním za doprovodu pana ředitele.  Děkujeme!!!

Tříkrálový koncert odvysílá Česká televize bez koledníků v publiku
7. ledna 2021 Charita Česká republika

Tříkrálový koncert odvysílá Česká televize bez koledníků v publiku

Nenechte si ujít letošní Tříkrálový koncert, který bude v mnoha ohledech jiný. Odvysílá ho Česká televize v neděli 10. ledna od 18 hodin v přímém přenosu na programu ČT1. Koncertem provází Martina Kociánová a Jan Čenský, účinkují Alena Antalová, Michal Hrůza s kapelou, Leona Machálková, Pokáč a VOXEL & Spol.