Charita Přelouč je křesťanská organizace, která poskytuje pomoc a podporu lidem v nouzi.

Každého člověka vnímáme ve všech třech dimenzích a to tělesné, duševní i duchovní. Naše činnost je zaměřena na ochranu a rozvoj života ve všech oblastech. U lidí, kterým pomáháme a stejně u našich pracovníků. 

   Jednáme mezi sebou i s uživateli služeb s úctou, respektem a láskou. Služby poskytujeme kvalitně, do své práce přinášíme nové metody a poznatky s cílem zvýšit efektivnost a dostupnost služeb těm, kdo je potřebují.

   Naše organizace byla založena 25. 10. 2000 a zřizovací listinu podepsal tehdejší biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka. Na začátku své činnosti jsme se zaměřili na služby pro seniory v rámci charitní pečovatelské služby. Pro maminky s dětmi jsme zřídili mateřské centrum Sedmikráska. Postupně se služby rozrůstaly a v roce 2002 vznikl pro děti a mládež Jakub klub. V roce 2005 jsme založili Dobrovolnické centrum a začali s vysíláním dobrovolníků do Domova u fontány. V roce 2011 jsme zahájili provoz sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Podpora rodiny, včetně Charitního šatníku. V roce 2013 jsme otevřeli službu Podpora pro pěstouny.

   V roce 2014 jsme z finančních důvodů ukončili služby pro seniory. Změna dotačních pravidel ze strany Pardubického kraje a neochota podpořit tyto naše služby ze strany města Přelouč byly pro nás neúnosné. Dále jsme se tedy zaměřili na rozvoj našich služeb pro děti a mládež, rodiny v obtížné životní situaci a služby pro pěstouny.

   Významnou součástí našich aktivit představuje Dobrovolnické centrum s mottem „Jedna hodina týdně pro druhé“. Každoročně projde centrem asi 50 dobrovolníků z Přelouče i okolních obcí. Dobrovolníci skvěle doplňují práci našich pracovníků a podílejí se na vytváření příjemné atmosféry pro obyvatele Domova u fontány, kam jsou vysílání.

   Svoji činnosti se podílíme na rozvoji místní komunity, dáváme podněty na řešení sociálních problému našeho regionu a jsme obhájci našich klientů, pokud svoje oprávněné požadavky nejsou schopni hájit sami.

   V naši organizaci pracujeme podle etického programu Dekacert, kterého základem je Desatero. Dekacert stanovuje 10 hodnot, pro které si každá služba určila svoje vlastní kritéria podle své každodenní praxe. Jedná se o křesťansko-sociální hodnoty: identita, integrita, sváteční čas, generační solidarita, tělesný a duchovní život, spolehlivé dohody, majetek, komunikace, sociální okolí a rodina. Naším cílem je, aby naši klienti tyto deklarované hodnoty v naší práci vnímali.

 

caritas motto