Podpořte nás

Zasláním finančího píspěvku na náš účet č. 663094001/5500  Raiffeisenbank Pardubice

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.731 402 371.

Vámi poskytnuté finanční prostředky využijeme na Vámi stanovený účel.

Děkujeme