JAKUB KLUB

Poslání

Posláním služby Jakub klub je pomáhat dětem a mladým lidem ve věku 6 – 18 let překonávat jejich obtížné životní situace. Poskytnout podporu a informace pro jejich zvládnutí. Pozitivním přístupem vést děti a mladé lidi k zodpovědnosti a sebedůvěře.  

Osobním přístupem a motivací pomáháme dětem a mladým lidem hledat jejich sny a touhy. 

Zásady

 • Osobní přístup – jednáme s dětmi a mladými lidmi laskavě
 • Zodpovědnost za sebe a okolí – učíme děti a mladé lidi zodpovědnému jednání
 • Naděje něčeho dosáhnout – hledáme u dítěte a mladých lidí touhu a naději něčeho dosáhnout
 • Celostní přístup – pracujeme s biologickými, psychologickými, sociálními a spirituálními potřebami dítěte a mladých lidí

Kdy můžeš přijít

PO-ČT 12:00 - 17:00 hodin

Během letních a jarních prázdnin

PO - ČT  10:00 - 15:00 hodin

Kam můžeš přijít

Českobratrská 90, Přelouč 535 01

Co můžeme nabídnout?

 • sportovní, rukodělné, hudební, výtvarné a taneční aktivity
 • využívání společenských her
 • můžeš využívat internet k hledání informací i pro zábavu
 • pořádáme zážitkové aktivity na různá témata
 • předáváme ti informace na to, co tě zajímá
 • pokud nás požádáš, doprovodíme tě na úřad nebo jinou instituci
 • s našimi dobrovolníky ti pomůžeme s vypracováním domácího úkolu a procvičování jakéhokoliv učiva
 • učení může být i zábavné díky výukovým tabletům
 • nemusíš nám sdělovat své jméno, stačí přezdívka
 • můžeš se účastnit různých akcí v klubu
 • pořádáme besedy a přednášky na různá témata

Kdo může přijít?

 • děti a mladí ve věku 6 - 18 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy

Kapacita služby

 • 20 uživatelů v daném okamžiku
 • 15 dětí (6-15let), 5 mladých (15-18 let)

Cíle

 • děti a mladí objevují a rozvíjejí svoje silné stránky a talent 
 • děti a mladí si zlepší svoje školní dovednosti
 •  s naší podporou a pomocí, zvládá dítě a mladý svoji obtížnou životní situaci lépe 
 • děti a mladí pomocí tematických měsíců umí rozpoznat rizika
 • děti a mladí využívají naší nabídky volnočasových aktivit 

Pravidla služby

 • Nízkoprahovost - zařízení poskytuje služby tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové a finanční bariéry, které by cílové skupině bránily vyhledat prostory zařízení či využít jeho služeb. Součástí tohoto principu je možnost využívat služeb anonymně, bez uvedení jména či jiných osobních údajů.
 • Anonymita - možnost využívat služeb anonymně, bez uvedení jména či jiných osobních údajů
 • Rovnost - v klubu jsme si všichni rovni, pro všechny platí stejná pravidla, pracovníci ke všem přistupují spravedlivě.
 • Bezplatnost
 • Osobní přístup – pracovníci berou ohled na individuální potřeby každého zájemce o službu/uživatele.

Máme taky nějaká pravidla, která je potřeba dodržovat, aby nám tu nevznikl chaos

 • Můžeš kdykoli přijít a odejít
 • Nemusíš za nic platit
 • Nemusíš nám říkat své jméno, pokud nechceš, ale třeba nějakou přezdívku
 • Nemusíš se zapojovat do činností, pokud nechceš, můžeš tu s námi jenom tak pobýt nebo si dělat na co budeš mít právě chuť
 • Neboj se říct nám svůj názor na nás, na klub, na ostatní děti. Záleží nám na tom, abychom se tu všichni cítili dobře, uděláme pro to maximum.
 • Když tě bude cokoli trápit, neboj se přijít a říct nám to, uleví se ti a pokusíme se spolu trápení vyřešit
 • Můžeš si také stěžovat, když se ti nebude cokoli líbit
 • Prosím pokus se tolerovat a respektovat ostatní
 • Každý jsme nějaký, ale všichni jsme lidé, máme tělo a v něm duši, všichni se někdy radujeme a někdy trápíme, nezáleží na tom, jestli jsme bílí, černí, věříme v Boha nebo ne, všichni se chceme mít dobře
 • Nechovej se agresivně, neper se, nenadávej druhým, násilí není hezká věc
 • Pokud budeš sprostý, budeš si muset zasportovat (kluci kliky, holky dřepy)
 • Můžeš si od nás půjčit nějaké hry, knihy nebo cokoli jiného, ale včas vrátit a neponičit!
 • Do klubu nesmíš chodit opilý ani pod vlivem jiných omamných látek, vůbec by si neměl!!!
 • Pokud si nebyl ráno ve škole, protože ti nebylo dobře, neměl by si chodit ani do klubu (je to jakoby si byl za školou)
 • Pokud něco rozbiješ, bude třeba, aby si to opravil nebo nahradil, tak se snaž k věcem chovat hezky
 • Musíme tě také upozornit, že jsou jisté průšvihy, které musíme hlásit (drogy, alkohol, krádeže, násilí…

Stížnosti

 • Pokud nejsi s něčím spokojen, můžeš si samozřejmě stěžovat
 • Stížnost můžeš vhodit do krabičky k tomu určené, která je v klubu
 • Můžeš se také obrátit na nás pracovníky klubu nebo na ředitelku Charity
 • Můžeš nám to říct, ale také napsat
 • Pokusíme se zareagovat a vyřešit to hned, nejpozději do měsíce

Náš tým

LETAK_jakub klub 2022

Kam napsat?

Mapa JK