Obecně prospěšné práce

Máte od soudu stanoven alternativní trest obecně prospěšných prací (OPP)? Můžete si jej odpracovat u nás. Od června 2020 jsme se stali poskytovateli OPP. Víme, že člověk může „uklouznout“, udělat chybu. Má ale možnost svou chybu napravit a přitom zůstat doma se svou rodinou, ve své práci.

Jaké práce byste dělali?

Jedná se především o pomoc s úklidem v našich prostorách, pomoc s péčí o zvířata a zahradu na faře, třídění a balení ošacení v našem charitním šatníku, případně pomoc ve volnočasovém klubu – práce s dětmi.

Jak na to?

Můžete nás oslovit přímo nebo zprostředkovaně přes Probační a mediační službu (PMS) v Pardubicích. Společně pak dojednáme podrobnosti a sepíšeme je do „Dohody o výkonu OPP“. Vedle této Dohody si sjednáme také harmonogram, podle kterého si odpracujete stanovené hodiny. Když vše půjde dobře, po odpracování trestu odejdete s čistým štítem. V opačném případě budeme iniciovat jednání s PMS a důsledkem může být ukončení naší spolupráce.

Kontaktní osoba

Rita Levinská: 731 598 914, rita.levinska@prel.hk.caritas.cz

Probační a mediační služba Pardubice
17. listopadu 237
530 02 Pardubice

Martincová Johana Mgr.
jmartincova@pms.justice.cz
778 749 782