TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

 

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku. Vypráví o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary - Melichar mu dal kadidlo pro modlitby, Baltazar myrhu jako znak Ježíšova člověčenství a Kašpar přinesl Ježíšovi zlato jako znak královské důstojnosti. Děti pak chodili 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu "My tři králové" a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Tři písmena K+M+B někdy též C+M+B nejsou iniciály jmen Tří králů, ale je to zkratka latinského nápisu "Christus Mansionem Benedicat", tedy "Kristus požehnej tomuto domu". Pro děti představovala tříkrálová koleda možnost jak si v zimě dopomoci k pamlskům a občas i k nějakým grejcarům na přilepšenou.

Tato tradice u nás po roce 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena v roce 2001 kdy Česká katolická charita v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle a díky jejich darům je zapojuje do pomoci rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují Charity v celé ČR.

Výsledky TKS Charita Přelouč 2018.docx

 

 Jaká byla Tříkrálová sbírka v roce 2018                                   

 

     Výtěžek Tříkrálové sbírky na Přeloučsku je neuvěřitelných 275 064 Kč. DĚKUJEME!!

 

     Množství lidí, kteří přispěli ke krásnému výtěžku, je opravdu velké. Jsou to ochotní lidi v jednotlivých obcích, učitelé a ředitelé spolupracujících škol, řada dobrovolníků, rodiče koledníků, pracovníci Charity i jednotlivých obecních úřadů, organizátoři v některých obcích.  Patří jim všem VELKÝ DÍK!

     

S poděkováním a přáním požehnaného roku 2017 + K + M + B

                                                                                           Zdenka Kumstýřová, ředitelka a koordinátorka sbírky

 

 

 

Aktuální průběh sbírky v celé ČR můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz

 

 

Generální partner: Nadace České spořitelny, partneři: T-Mobile, mediální partneři: Deník, Aktuálně.cz, Katolický týdeník, Radio Proglas, TV Noe

 

 

Až potkáte tři krále, kteří se prokáží pověřením Charity Česká republika,

otevřte jim nejenom dveře, ale také svá srdce.... 

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU

 

Vyžaduje Adobe Flash Player

 

 

Do Tříkrálové sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru

DMS KOLEDA na číslo 87 777

Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR z každé DMS obdrží 27 Kč.

Více o službách DMS na www.darcovskasms.cz

anebo bankovním převodem či poštovní poukázkou

na konto: 66008822/0800 u České spořitelny

 

DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST!

Letošní výsledek sbírky nás hodně překvapil. Děkujeme všem dobrovolníkům na obcích, kteří koledování zajišťovali přímo na místě, kolegyním z naší organizace, které se staraly o logistiku (zajistit vše pro 50 obcí nebylo lehké) a taky všem koledníkům, kteří neúnavně a s úsměvem zpívali koledu My tří králové jdeme k vám.... 
Pro koledníky jsme připravili promítání pohádky v přeloučském kině v sobotu 13.1.2018 od 15.00 a od 17.00 (najednou by se všichni koledníci do kina nevešli). V neděli 14.1.2018 zakončíme Tříkrálovou sbírku 2018 tradičním Tříkrálovým koncertem žáků ZUŠ Přelouč. Koncert se koná v kostele sv. Jakuba V Přelouči a začíná v 15.00. Jste srdečně zváni! 
 

Opět rekordní výtěžek naší Tříkrálové sbírky

Máme sečtených 108 pokladniček a chybí pouze jediná. Pan starosta z Malých Výklek přijde otevřít jejich pokladničku zítra. Výtěžek je v tuto chvíli neuvěřitelných 270 822 Kč, tj, téměř o 20% víc než loni. 
Děkujeme všem asi 350 koledníkům a 60 dospělým dobrovolníkům, kteří nám s organizaci koledování v Přelouči a okolních 50 obcích pomáhali! 
Děkujeme také vám všem, kdo jste koledníkům do pokladniček přispěli!

Stateční koledníci z Rohovládové Bělé zachránili sousedovi život

Stateční koledníci z Rohovládové Bělé zachránili sousedovi život

Pohotovou reakci a statečnost prokázal koledník a mladý hasič Tomáš se svou skupinkou v neděli 7. ledna při Tříkrálové sbírce v Rohovládové Bělé na Přeloučsku. Děti duchapřítomně zajistily první pomoc sousedovi, kterého našly doma ležícího v bezvědomí. Koledníci pomohli nejen Charitě, ale zachránili také život starému člověku. Patří jim za to velký obdiv a dík!

Tříkrálová sbírka začíná na Přeloučsku ve čtvrtek 4. ledna

Již po osmnácté vyjdou tříkráloví koledníci do ulic města Přelouče a okolních 50 obcí. Charita Přelouč pořádá tuto sbírku pravidelně ve spolupráci se základními školami, ZUŠ Přelouč, místním gymnáziem a mnoha dobrovolníky, kteří se na koledování aktivně podílejí. „Spolupráce dobrovolníků je pro nás neocenitelná, bez nich bychom nedokázali sbírku v tomto rozsahu realizovat. Dobrovolníci jsou aktivní především o víkendu a tam máme v sobotu a v neděli program koledování maximálně nabitý. Všem jsme moc vděční. Kde naše koledníky potkáte?

Tříkrálová sbírka 2018

V prvních lednových dnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Naše domácnosti navštíví opět tři králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje, a všem občanům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit v celé ČR přispět potřebným. V našem regionu potkáte koledníky ve dnech 4. – 7. ledna 2018.   

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 NA PŘELOUČSKU

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 NA PŘELOUČSKU

V minulém čísle Roštu jsme podrobně informovali o použití výtěžku Tříkrálové sbírky. Naše organizace koordinuje sbírku na Přeloučsku v termínu 2. – 9. ledna 2016 a proběhne celkem ve 40 obcích. Připravených je přes 200 koledníků, kteří během celé sbírky budou navštěvovat domácnosti s koledou, pokladničkou a posvěcenou křídou na napsání tradičního požehnání +K+M+B. Ještě připomenu, že koledníci musí mít u sebe vyplněnou průkazku a zapečetěnou pokladničku a kdokoliv je může požádat o prokázání. Výtěžek sbírky bude využitý podle schváleného záměru, a to jak pro zahraniční pomoc, tak i pomoc v našem regionu. Více se můžete dovědět na www.trikralovasbirka.cz. Děkujeme za Vaši štědrost. Závěr sbírky bude tradičně velkolepý, a to díky žákům a pedagogům ZUŠ Přelouč. V neděli 10. ledna 2016 od 15 hodin připravili nabitý program pro TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v kostele sv. Jakuba v Přelouči. Srdečně zveme na koncert, který bude příjemným završením vánočního času.

Tříkrálová sbírka 2016

Opět se připravují skupinky koledníků, aby v termínu 2. -9. ledna 2016 navštíví domácnosti s koledou a pokladničkou i v Přelouči a okolních obcích. Přesný harmonogram zveřejníme v prosinci, ted už víme, že o víkendu 2. - 3. ledna 2016 budou koledníci ve Břehách, Cholticích, Kozašicích, Krasnici, Litošicích, Mokošíně, Mělicích a ve Volči, v Přelouči pak ve dnech 5. -7. ledna 2016.

Rekordní částka naši Tříkrálové sbírky 2015

Koledníci Tříkrálové sbírky navštěvovali domácnosti od soboty 3. ledna do čtvrtku 8. ledna 2015. V pátek 9.1. se sešli zástupci Charity Přelouč a finančního odboru Městského úřadu v Přelouči, aby sečetli obsah všech 97 zapečetěných pokladniček. Výsledek sbírky všechny příjemně překvapil, protože historicky poprvé překročil hranici 150 tisíc, konkrétně o 623 Kč. Výtěžek je tak o 2% vyšší jako loni.

Zahájení Tříkrálové sbírky 2015 na Přeloučsku

Zahájení Tříkrálové sbírky 2015 na Přeloučsku

V sobotu 3. ledna 2015 opět začala Tříkrálová sbírka Charity. V sobotu se koleduje v Semíně, v neděli ve Strašově, Valech, Turkovicích, Klenovce a Litošicích. V Lipolticích budou koledníci chodit v pondělí dopoledne, zapojily se děti z místní základní školy, v Přelouči budou koledníci v ulicích od pondělí do středy, ve Zdechovicích v úterý, kde je sbírka pokaždé v režii místní základní školy a za to děkujeme, dále v Řečanech, Chvaleticích a Cholticích budou koledníci ve čtvrtek.

Tříkrálová sbírka 2015

Je to již patnáctiletá tradice, kdy v ulicích Přelouče potkáváte koledníky Tříkrálové sbírky. Přípravy na další ročník vrcholí a jsme moc vděční ředitelům a ředitelkám základních škol v našem regionu za jejich aktivní spolupráci. Bez jejich zapojení bychom nemohli navštívit všech 40 obcí jako v minulých letech.

Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500