TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

 

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku. Vypráví o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary - Melichar mu dal kadidlo pro modlitby, Baltazar myrhu jako znak Ježíšova člověčenství a Kašpar přinesl Ježíšovi zlato jako znak královské důstojnosti. Děti pak chodili 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu "My tři králové" a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Tři písmena K+M+B někdy též C+M+B nejsou iniciály jmen Tří králů, ale je to zkratka latinského nápisu "Christus Mansionem Benedicat", tedy "Kristus požehnej tomuto domu". Pro děti představovala tříkrálová koleda možnost jak si v zimě dopomoci k pamlskům a občas i k nějakým grejcarům na přilepšenou.

Tato tradice u nás po roce 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena v roce 2001 kdy Česká katolická charita v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle a díky jejich darům je zapojuje do pomoci rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují Charity v celé ČR.

Výsledky TKS Charita Přelouč 2018.docx

 

 Jaká byla Tříkrálová sbírka v roce 2019                                 

 

     Výtěžek Tříkrálové sbírky na Přeloučsku je neuvěřitelných 326187 Kč. DĚKUJEME!!

 

     Množství lidí, kteří přispěli ke krásnému výtěžku, je opravdu velké. Jsou to ochotní lidi v jednotlivých obcích, učitelé a ředitelé spolupracujících škol, řada dobrovolníků, rodiče koledníků, pracovníci Charity i jednotlivých obecních úřadů, organizátoři v některých obcích.  Patří jim všem VELKÝ DÍK!

     

S poděkováním a přáním požehnaného roku 2017 + K + M + B

                                                                                           Zdenka Kumstýřová, ředitelka a koordinátorka sbírky

 

 

 

Aktuální průběh sbírky v celé ČR můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz

 

 

Generální partner: Nadace České spořitelny, partneři: T-Mobile, mediální partneři: Deník, Aktuálně.cz, Katolický týdeník, Radio Proglas, TV Noe

 

 

Až potkáte tři krále, kteří se prokáží pověřením Charity Česká republika,

otevřte jim nejenom dveře, ale také svá srdce.... 

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU

 

Vyžaduje Adobe Flash Player

 

 

Do Tříkrálové sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru

DMS KOLEDA na číslo 87 777

Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR z každé DMS obdrží 27 Kč.

Více o službách DMS na www.darcovskasms.cz

anebo bankovním převodem či poštovní poukázkou

na konto: 66008822/0800 u České spořitelny

 

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019

Celkový výtěžek sbírky je 326 187 Kč! Téměř o 20% vyšší výtěžek než loni nás všechny překvapil a je výsledkem společného úsilí všech zaangažovaných pracovníků, dobrovolníků, koledníků… Od mnoha dárců, které kolednicí navštívili, přicházejí pochvaly, jak si hezky zazpívali i popovídali. Zklamání byli ti, kteří se tříkrálových koledníků nedočkali. Tak máme příští rok zase příležitost pro zlepšení .

Podrobné výsledky jsou k dispozici na našem webu a na našich nástěnkách.

Závěrek akce bylo tradiční kino pro koledníky, tentokrát v sobotu 12.1.2019 a připravili jsme film Úžasňákovi 2. Kapacitu kina koledníci zcela zaplnili. V neděli se konal již 12. tradiční Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Přelouč, který byl slavnostním zakončením akce. Poslední skladbou, kterou si návštěvníci koncertu zazpívali spolu s dětským sborem pod vedením paní učitelky Pokorné, byla koleda „My tříkrálové“.  Děkujeme a těšíme se zase příští rok.

IMG_7897IMG_7882IMG_7896

Celkový výtěžek sbírky je 326 187 Kč!

Téměř o 20% vyšší výtěžek než loni nás všechny překvapil a je výsledkem společného úsilí všech zaangažovaných pracovníků, dobrovolníků, koledníků… Od mnoha dárců, které kolednicí navštívili, přicházejí pochvaly, jak si hezky zazpívali i popovídali. Zklamání byli ti, kteří se tříkrálových koledníků nedočkali. Tak máme příští rok zase příležitost pro zlepšení.

Poslední částka, která byla započtena, byl výtěžek ve Chvaleticích a to 1 830 Kč.

NAŠE SBÍRKA JE OPĚT REKORDNÍ!

Chybí sečíst výtěžek ve dvou obcích a již teď je to přes 320 000 Kč!

Včera a dnes jsme zjistili výsledky sbírky na dalších obcích a zbývají nám jenom dvě obce. Další výtěžky tedy jsou: Přelouč 47 021 Kč, Brloh 5 405 Kč, Břehy 17 748 Kč, Hlavečník 3 447 Kč, Choltice 22 361 Kč, Jankovice, Kozašice a Seník 6 941 Kč, Lipoltice 6 339 Kč, Litošice 2 713 Kč, Lohenice 2 657 Kč, Malé Výkleky 2 482 Kč, Mělice 3 880 Kč, Mokošín 5 851 Kč, Kolesa 2 232 Kč, Klenovka 2 908 Kč, Krasnice 1 360 Kč, Lhota a Škudly 1 175 Kč, Selmice 2 229 Kč, Sopřeč 2 507 Kč, Svinčany 10 282 Kč, Tupesy 780 Kč, Újezd 4 654 Kč, Štěpánov 4 328 Kč, Trnávka 1 595 Kč, Vyšehněvice 8 855 Kč, Žáravice 1 699 Kč a Živanice, Dědek, Nerad 19 541 Kč!

Děkujeme všem, kdo přispěli do pokladniček koledníků a vážíme si důvěru, kterou nám svou podporou projevili.

Zdenka Kumstýřová, ředitelka

Další výsledky tříkrálového koledování

Dnes jsme rozpečetili pokladničky v dalších obcích a lidi byli skutečně štědří! V Řečanech nad Labem byl výtěžek celkem 26 880 Kč (loni 8 583Kč), v Rohovládové Bělé 14 803 Kč (loni 13 057 Kč), ve Volči 7 985 Kč (loni 6 755 Kč), v Lipolticích 6 339 Kč (loni 5 459 Kč), v Turkovicích 6 688 Kč (loni 6 500 Kč), ve Zdechovicích 8 917 Kč (loni 6 953 Kč), ve Valech 2 935 Kč (loni 5 313 Kč), Sovolusky 4 730 Kč (loni 1 006 Kč, Kladruby nad Labem 1 926 Kč (loni 4 779 Kč), Komárov  a Bílé Vchýnice 1 963 Kč (loni 1 313 Kč).

                                                               Děkujeme! + K + M + B 2019

Tříkrálová sbírka u nás skončila

Přes 300 koledníků a 30 dospělých dobrovolníků z jednotlivých měst a obcí, které spadají do našeho regionu, nám pomohlo úspěšně zrealizovat koledování a během tří dnů koledníci navštívili domácnosti ve všech 55 obcích, jak jsme plánovali. Děkujeme moc všem spolupracovníkům, bez jejichž pomoci by nešlo sbírku v takovém rozsahu uskutečnit. Děkujeme koledníkům, že neúnavně zpívali koledu mnohokrát a vždy pak ještě s úsměvem popřáli požehnaný nový rok.

Momentálně tj. v neděli večer máme první výsledky. Hned po sbírce jsme s některými starosty a starostkami sečetli výtěžek hned po sbírce. V Semíně dali lidi koledníkům do pokladniček  neuvěřitelných 16 232 Kč, v Tetově 5 504 Kč (loni 4 692 Kč), v Přepychách 3 560 Kč (loni 3 287 Kč), ve Veselí 10 046 Kč (loni 9 682 Kč), ve Strašově 10 841 Kč + 15 eur (loni 11 601 Kč) a v Jedousově 2 855 Kč (loni 1 451 Kč). Moc děkujeme všem štědrým dárcům i koledníkům! 

Koledníci se vraceli zpátky z koledy zmrzlí, ale taky nadšení. Hodně z nich se hlásilo, že půjdou koledovat i příští rok. Máme radost z toho, že máme stále více ochotných dobrovolníků na obcích, kteří koledování organizují sami. Naším úkolem je pouze zapečetit pokladničky s jejich starostou, přivézt před koledováním pokladničky, průkazky, pláště pro koledníky, posvěcenou křídu, kalendáříky, cukry a letáčky. Celkem máme 47 sad plášťů pro koledníky a v sobotu byly úplně všechny venku. Každý rok si necháváme došít další sady a pokaždé se všechny použijí. 

Další pokladničky budeme postupně rozpečeťovat a až v pátek budeme vědět celkovou částku. Výtěžky tak budeme zveřejňovat postupně.

+K+M+B 2019

Jak bude probíhat TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  na Přeloučsku

Jak bude probíhat TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  na Přeloučsku

Koledníci vyjdou v pátek 4.ledna 2019 do ulic v Přelouči a během celého dne se zde bude pohybovat 20 skupinek. Kromě domácností navštíví mateřské školy a také obyvatelé Domova u fontány.

Během pátku budou koledníci koledovat i v Kladrubech nad Labem, Komárově, Seníku, Tupesích, Jankovicích, Lipolticích, Pelechově, Kozašicích, Újezdu, Žáravicích, Hlavečníku, Chvaleticích, Selmicích, Malých Výklekách, Trnávce, ve Valech, Bílé Vchýnici, Lohenicích, Lhotě a Škudlech.

V sobotu 5. ledna navštíví koledníci domácnosti v Pravech, Kasalicích a Kasaličkách, Mělicích, Cholticích, Živanicích, Neradu a Dědku, Brlohu, Benešovicích, na Bumbálce, Tetově, Semíně, Sopřeči, Krasnici, Mokošíně, Strašově, Štěpánově, Svinčanech, Jedousově, Přepychách, Volči,  Řečanech nad Labem a v Labětíně.

V neděli potkáte naše koledníky v Břehách, v Rohovládové Bělé, Litošicích, Sovoluskách, Kolesích, na Veselí, , ve Volči, na Klenovce, v Újezdu, Turkovicích a Vyšehněvicích.

V pondělí koledování zakončí koledníci ve Zdechovicích.

Děkujeme všem, kteří koledníky přijmou.

Všechny skupinky koledníků mají zapečetěnou pokladničku příslušným městským/obecním úřadem a podepsanou průkazku.

Výsledky sbírky budeme vědět ve čtvrtek 10.1.2019 a hned po sečteni všech pokladniček je zveřejníme J

Více o sbírce najdete také na www.trikralovasbirka.cz.

Pozvání na Tříkrálový koncert ZUŠ Přelouč

Srdečně zveme na tradiční Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Přelouč, který bude slavnostním zakončením sbírky i vánoční doby. Koná se v neděli 13. ledna 2019 od 17. hod. v kostele sv. Jakuba v Přelouči. Děkujeme vedení ZUŠ Přelouč, pedagogům a žákům za milou spolupráci při organizování této akce.

Tříkrálová sbírka 2019 začíná

Termín konání sbírky

Začínáme v pátek 4. ledna 2019 v Přelouči a končíme v pondělí 7. ledna ve Zdechovicích. 

Děkujeme vedení ZŠ, které podpořili účast dětí na Tříkrálové sbírce a rodičům těchto žáků za souhlas. Z gymnázia máme taky téměř 20 studentů, kteří nám pomůžou jako vedoucí skupinek. Děkujeme! Celkem je pro letošní sbírku připravených 115 skupinek koledníků, které navštíví domácnosti v 50 obcích! Děkujeme všem za jejich přijetí.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  

Pomalu vrcholí přípravy na Tříkrálovou sbírku 2019, která bude probíhat v termínu 4. -7. ledna 2019. Přesné termíny koledování zveřejníme na webu města, na vývěscích a na našem webu. Celou akci můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz.

DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST!

Letošní výsledek sbírky nás hodně překvapil. Děkujeme všem dobrovolníkům na obcích, kteří koledování zajišťovali přímo na místě, kolegyním z naší organizace, které se staraly o logistiku (zajistit vše pro 50 obcí nebylo lehké) a taky všem koledníkům, kteří neúnavně a s úsměvem zpívali koledu My tří králové jdeme k vám.... 
Pro koledníky jsme připravili promítání pohádky v přeloučském kině v sobotu 13.1.2018 od 15.00 a od 17.00 (najednou by se všichni koledníci do kina nevešli). V neděli 14.1.2018 zakončíme Tříkrálovou sbírku 2018 tradičním Tříkrálovým koncertem žáků ZUŠ Přelouč. Koncert se koná v kostele sv. Jakuba V Přelouči a začíná v 15.00. Jste srdečně zváni! 
 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500