TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

 

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku. Vypráví o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary - Melichar mu dal kadidlo pro modlitby, Baltazar myrhu jako znak Ježíšova člověčenství a Kašpar přinesl Ježíšovi zlato jako znak královské důstojnosti. Děti pak chodili 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu "My tři králové" a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Tři písmena K+M+B někdy též C+M+B nejsou iniciály jmen Tří králů, ale je to zkratka latinského nápisu "Christus Mansionem Benedicat", tedy "Kristus požehnej tomuto domu". Pro děti představovala tříkrálová koleda možnost jak si v zimě dopomoci k pamlskům a občas i k nějakým grejcarům na přilepšenou.

Tato tradice u nás po roce 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena v roce 2001 kdy Česká katolická charita v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle a díky jejich darům je zapojuje do pomoci rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují Charity v celé ČR.

Výsledky TKS Charita Přelouč 2018.docx

 

 Jaká byla Tříkrálová sbírka v roce 2018                                   

 

     Výtěžek Tříkrálové sbírky na Přeloučsku je neuvěřitelných 275 064 Kč. DĚKUJEME!!

 

     Množství lidí, kteří přispěli ke krásnému výtěžku, je opravdu velké. Jsou to ochotní lidi v jednotlivých obcích, učitelé a ředitelé spolupracujících škol, řada dobrovolníků, rodiče koledníků, pracovníci Charity i jednotlivých obecních úřadů, organizátoři v některých obcích.  Patří jim všem VELKÝ DÍK!

     

S poděkováním a přáním požehnaného roku 2017 + K + M + B

                                                                                           Zdenka Kumstýřová, ředitelka a koordinátorka sbírky

 

 

 

Aktuální průběh sbírky v celé ČR můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz

 

 

Generální partner: Nadace České spořitelny, partneři: T-Mobile, mediální partneři: Deník, Aktuálně.cz, Katolický týdeník, Radio Proglas, TV Noe

 

 

Až potkáte tři krále, kteří se prokáží pověřením Charity Česká republika,

otevřte jim nejenom dveře, ale také svá srdce.... 

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU

 

Vyžaduje Adobe Flash Player

 

 

Do Tříkrálové sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru

DMS KOLEDA na číslo 87 777

Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR z každé DMS obdrží 27 Kč.

Více o službách DMS na www.darcovskasms.cz

anebo bankovním převodem či poštovní poukázkou

na konto: 66008822/0800 u České spořitelny

 

Celkový výtěžek sbírky je 326 187 Kč!

Téměř o 20% vyšší výtěžek než loni nás všechny překvapil a je výsledkem společného úsilí všech zaangažovaných pracovníků, dobrovolníků, koledníků… Od mnoha dárců, které kolednicí navštívili, přicházejí pochvaly, jak si hezky zazpívali i popovídali. Zklamání byli ti, kteří se tříkrálových koledníků nedočkali. Tak máme příští rok zase příležitost pro zlepšení.

Poslední částka, která byla započtena, byl výtěžek ve Chvaleticích a to 1 830 Kč.

NAŠE SBÍRKA JE OPĚT REKORDNÍ!

Chybí sečíst výtěžek ve dvou obcích a již teď je to přes 320 000 Kč!

Včera a dnes jsme zjistili výsledky sbírky na dalších obcích a zbývají nám jenom dvě obce. Další výtěžky tedy jsou: Přelouč 47 021 Kč, Brloh 5 405 Kč, Břehy 17 748 Kč, Hlavečník 3 447 Kč, Choltice 22 361 Kč, Jankovice, Kozašice a Seník 6 941 Kč, Lipoltice 6 339 Kč, Litošice 2 713 Kč, Lohenice 2 657 Kč, Malé Výkleky 2 482 Kč, Mělice 3 880 Kč, Mokošín 5 851 Kč, Kolesa 2 232 Kč, Klenovka 2 908 Kč, Krasnice 1 360 Kč, Lhota a Škudly 1 175 Kč, Selmice 2 229 Kč, Sopřeč 2 507 Kč, Svinčany 10 282 Kč, Tupesy 780 Kč, Újezd 4 654 Kč, Štěpánov 4 328 Kč, Trnávka 1 595 Kč, Vyšehněvice 8 855 Kč, Žáravice 1 699 Kč a Živanice, Dědek, Nerad 19 541 Kč!

Děkujeme všem, kdo přispěli do pokladniček koledníků a vážíme si důvěru, kterou nám svou podporou projevili.

Zdenka Kumstýřová, ředitelka

Další výsledky tříkrálového koledování

Dnes jsme rozpečetili pokladničky v dalších obcích a lidi byli skutečně štědří! V Řečanech nad Labem byl výtěžek celkem 26 880 Kč (loni 8 583Kč), v Rohovládové Bělé 14 803 Kč (loni 13 057 Kč), ve Volči 7 985 Kč (loni 6 755 Kč), v Lipolticích 6 339 Kč (loni 5 459 Kč), v Turkovicích 6 688 Kč (loni 6 500 Kč), ve Zdechovicích 8 917 Kč (loni 6 953 Kč), ve Valech 2 935 Kč (loni 5 313 Kč), Sovolusky 4 730 Kč (loni 1 006 Kč, Kladruby nad Labem 1 926 Kč (loni 4 779 Kč), Komárov  a Bílé Vchýnice 1 963 Kč (loni 1 313 Kč).

                                                               Děkujeme! + K + M + B 2019

Tříkrálová sbírka u nás skončila

Přes 300 koledníků a 30 dospělých dobrovolníků z jednotlivých měst a obcí, které spadají do našeho regionu, nám pomohlo úspěšně zrealizovat koledování a během tří dnů koledníci navštívili domácnosti ve všech 55 obcích, jak jsme plánovali. Děkujeme moc všem spolupracovníkům, bez jejichž pomoci by nešlo sbírku v takovém rozsahu uskutečnit. Děkujeme koledníkům, že neúnavně zpívali koledu mnohokrát a vždy pak ještě s úsměvem popřáli požehnaný nový rok.

Momentálně tj. v neděli večer máme první výsledky. Hned po sbírce jsme s některými starosty a starostkami sečetli výtěžek hned po sbírce. V Semíně dali lidi koledníkům do pokladniček  neuvěřitelných 16 232 Kč, v Tetově 5 504 Kč (loni 4 692 Kč), v Přepychách 3 560 Kč (loni 3 287 Kč), ve Veselí 10 046 Kč (loni 9 682 Kč), ve Strašově 10 841 Kč + 15 eur (loni 11 601 Kč) a v Jedousově 2 855 Kč (loni 1 451 Kč). Moc děkujeme všem štědrým dárcům i koledníkům! 

Koledníci se vraceli zpátky z koledy zmrzlí, ale taky nadšení. Hodně z nich se hlásilo, že půjdou koledovat i příští rok. Máme radost z toho, že máme stále více ochotných dobrovolníků na obcích, kteří koledování organizují sami. Naším úkolem je pouze zapečetit pokladničky s jejich starostou, přivézt před koledováním pokladničky, průkazky, pláště pro koledníky, posvěcenou křídu, kalendáříky, cukry a letáčky. Celkem máme 47 sad plášťů pro koledníky a v sobotu byly úplně všechny venku. Každý rok si necháváme došít další sady a pokaždé se všechny použijí. 

Další pokladničky budeme postupně rozpečeťovat a až v pátek budeme vědět celkovou částku. Výtěžky tak budeme zveřejňovat postupně.

+K+M+B 2019

Jak bude probíhat TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  na Přeloučsku

Jak bude probíhat TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  na Přeloučsku

Koledníci vyjdou v pátek 4.ledna 2019 do ulic v Přelouči a během celého dne se zde bude pohybovat 20 skupinek. Kromě domácností navštíví mateřské školy a také obyvatelé Domova u fontány.

Během pátku budou koledníci koledovat i v Kladrubech nad Labem, Komárově, Seníku, Tupesích, Jankovicích, Lipolticích, Pelechově, Kozašicích, Újezdu, Žáravicích, Hlavečníku, Chvaleticích, Selmicích, Malých Výklekách, Trnávce, ve Valech, Bílé Vchýnici, Lohenicích, Lhotě a Škudlech.

V sobotu 5. ledna navštíví koledníci domácnosti v Pravech, Kasalicích a Kasaličkách, Mělicích, Cholticích, Živanicích, Neradu a Dědku, Brlohu, Benešovicích, na Bumbálce, Tetově, Semíně, Sopřeči, Krasnici, Mokošíně, Strašově, Štěpánově, Svinčanech, Jedousově, Přepychách, Volči,  Řečanech nad Labem a v Labětíně.

V neděli potkáte naše koledníky v Břehách, v Rohovládové Bělé, Litošicích, Sovoluskách, Kolesích, na Veselí, , ve Volči, na Klenovce, v Újezdu, Turkovicích a Vyšehněvicích.

V pondělí koledování zakončí koledníci ve Zdechovicích.

Děkujeme všem, kteří koledníky přijmou.

Všechny skupinky koledníků mají zapečetěnou pokladničku příslušným městským/obecním úřadem a podepsanou průkazku.

Výsledky sbírky budeme vědět ve čtvrtek 10.1.2019 a hned po sečteni všech pokladniček je zveřejníme J

Více o sbírce najdete také na www.trikralovasbirka.cz.

Pozvání na Tříkrálový koncert ZUŠ Přelouč

Srdečně zveme na tradiční Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Přelouč, který bude slavnostním zakončením sbírky i vánoční doby. Koná se v neděli 13. ledna 2019 od 17. hod. v kostele sv. Jakuba v Přelouči. Děkujeme vedení ZUŠ Přelouč, pedagogům a žákům za milou spolupráci při organizování této akce.

Tříkrálová sbírka 2019 začíná

Termín konání sbírky

Začínáme v pátek 4. ledna 2019 v Přelouči a končíme v pondělí 7. ledna ve Zdechovicích. 

Děkujeme vedení ZŠ, které podpořili účast dětí na Tříkrálové sbírce a rodičům těchto žáků za souhlas. Z gymnázia máme taky téměř 20 studentů, kteří nám pomůžou jako vedoucí skupinek. Děkujeme! Celkem je pro letošní sbírku připravených 115 skupinek koledníků, které navštíví domácnosti v 50 obcích! Děkujeme všem za jejich přijetí.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  

Pomalu vrcholí přípravy na Tříkrálovou sbírku 2019, která bude probíhat v termínu 4. -7. ledna 2019. Přesné termíny koledování zveřejníme na webu města, na vývěscích a na našem webu. Celou akci můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz.

DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST!

Letošní výsledek sbírky nás hodně překvapil. Děkujeme všem dobrovolníkům na obcích, kteří koledování zajišťovali přímo na místě, kolegyním z naší organizace, které se staraly o logistiku (zajistit vše pro 50 obcí nebylo lehké) a taky všem koledníkům, kteří neúnavně a s úsměvem zpívali koledu My tří králové jdeme k vám.... 
Pro koledníky jsme připravili promítání pohádky v přeloučském kině v sobotu 13.1.2018 od 15.00 a od 17.00 (najednou by se všichni koledníci do kina nevešli). V neděli 14.1.2018 zakončíme Tříkrálovou sbírku 2018 tradičním Tříkrálovým koncertem žáků ZUŠ Přelouč. Koncert se koná v kostele sv. Jakuba V Přelouči a začíná v 15.00. Jste srdečně zváni! 
 

Opět rekordní výtěžek naší Tříkrálové sbírky

Máme sečtených 108 pokladniček a chybí pouze jediná. Pan starosta z Malých Výklek přijde otevřít jejich pokladničku zítra. Výtěžek je v tuto chvíli neuvěřitelných 270 822 Kč, tj, téměř o 20% víc než loni. 
Děkujeme všem asi 350 koledníkům a 60 dospělým dobrovolníkům, kteří nám s organizaci koledování v Přelouči a okolních 50 obcích pomáhali! 
Děkujeme také vám všem, kdo jste koledníkům do pokladniček přispěli!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500