Tříkrálová sbírka

 

Výsledky 2021 TKS dekujeme

Sbírka probíhá

Tři králové dorazí mimořádně online a popřejí lidem štěstí, zdraví a dlouhá léta na www.trikralovasbirka.cz od 1. až do 24. ledna 2021. Věříme, že vás online koledníci potěší stejně, jako by stáli u vašeho prahu. Až vám zazpívají, přehrajte si požehnání od Mons. Josefa Suchára z poutního místa v Neratově.

Stáhněte si dárek a podpořte, prosím, Charitu, která pomáhá potřebným ve vašem regionu  -  stačí vyplnit název města, obce nebo PSČ a částku, kterou chcete darovat.

 V Přelouči zahájíme Tříkrálovou sbírku na svátek Tří králů ve středu 6. ledna 2021 on-line Tříkrálovým koncertem žáků a pedagogů ZUŠ Přelouč, který bude k zhlédnutí na webu Města Přelouč, Charity Přelouč a webech obecních úřadů tam, kde pravidelně koledujeme.

 Sbírku je možné podpořit

  • finančním příspěvkem do kasičky umístěné na úřadě, v obchodě nebo v kostele.
  • dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na 87 777
  • finančním příspěvkem na konto Tříkrálové sbírky vyplněním VS 77705022 Charita Přelouč.

Výnos sbírky je rozdělen takto

65 % projekty jednotlivých Charit dle předem schválených záměrů
15 % celodiecézní projekty
10 % humanitární pomoc do zahraničí organizovaná Charitou ČR
5 %  celorepublikové projekty
5 %  zákonem povolená režie sbírky

Výtěžek za rok 2020 činil rekordních 400 218 Kč,- Kč. Děkujeme!

Sbírka je pořádaná Charitou ČR a je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Ročně se do ní u nás na přeloučsku zapojuje téměř 300 koledníků.

Výtěžek sbírky je určen 

na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Charita Přelouč z výtěžku každoročně spolufinancuje své služby pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci, práci s dětmi a mládeži v Jakub klubu, podporuje děti v pěstounských rodinách, dobrovolnictví, provoz charitního šatníku a přímou pomoc lidem v nouzi.

Výsledky sbírky z roku 2020

 

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Aktuální výnos
[Kč]
Bílé Vchýnice11 870 Kč
Břehy719 927 Kč
Brloh17 802 Kč
Choltice920 669 Kč
Chvaletice21 878 Kč
Hlavečník22 226 Kč
Jankovice23 082 Kč
Jedousov23 899 Kč
Kasalice, Kasaličky33 183 Kč
Kladruby nad Labem24 592 Kč
Klenovka21 711 Kč
Kolesa12 003 Kč
Komárov1728 Kč
Kozašice1930 Kč
Krasnice11 196 Kč
Lhota pod Přeloučí11 875 Kč
Lipoltice (Pelechov, Sovoluská Lhota)38 542 Kč
Litošice13 814 Kč
Lohenice24 067 Kč
Malé Výkleky14 170 Kč
Mělice24 450 Kč
Mokošín15 853 Kč
Pravy32 856 Kč
Přelouč4188 644 Kč
Přepychy13 390 Kč
Řečany nad Labem724 244 Kč
Rohovládova Bělá417 499 Kč
Selmice11 850 Kč
Semín517 334 Kč
Seník1410 Kč
Škudly11 567 Kč
Sopřeč13 262 Kč
Sovolusky18 767 Kč
Štěpánov14 500 Kč
Strašov212 093 Kč
Svinčany410 841 Kč
Tetov25 798 Kč
Trnávka12 978 Kč
Tupesy11 346 Kč
Turkovice + Bumbálka17 312 Kč
Újezd u Přelouče15 120 Kč
Urbanice14 490 Kč
Valy25 997 Kč
Veselí210 640 Kč
Voleč49 410 Kč
Vyšehněvice27 605 Kč
Žáravice13 215 Kč
Zdechovice27 019 Kč
Živanice, Nerad, Dědek523 564 Kč
Koleda celkem146400 218 Kč
Rozpečetěno 146 z 146 úředně zapečetěných pokladniček.