Běh 2022
30. září 2022 Charita Přelouč

Běh 2022

V termínu od 12. – 17. 9. 2022 probíhal běh: PŘELOUČ BĚŽÍ PRO PĚSTOUNY v rámci Týdne (pro)
pěstounství. Vzhledem k tomu, že v tomto týdnu běhu počasí nepřálo, tak mnohokrát děkujeme
všem zúčastněným. Velké díky patří i Základní škole Přelouč, Smetanova 1509, jejíž žáci osmých a
devátých tříd se běhu zúčastnili. Za spolupráci s organizací běhu u nás v Přelouči děkujeme
pracovnicím orgánu sociálně-právní ochrany dětí z Městského úřadu Přelouč.

Mgr. Pavlína Křepská

vedoucí a sociální pracovnice
Tel.: 731 598 913 E-mail: _8IvZ.546krz9956LTCBV-2%65pk87j7%5pJ