13. září 2021 Charita Přelouč

Běh pro pěstouny

Každoročně se naše organizace účastní Dne (pro) pěstounství. V letošním roce nám situace neumožňuje pořádat velké akce, tak jsme se rozhodli zapojit do Týdne (pro) pěstounství, který je spojen s pohybem. Akce má název „Rozběhněme pěstounství!“ a koná se napříč celým Pardubickým krajem.  Jestli rádi běháte nebo chodíte na procházky, tak můžete přímo v Přelouči vyzkoušet naši trasu. Když ji absolvujete právě v Týdnu (pro) pěstounství 13. 9. – 19. 9. 2021, symbolicky tak podpoříte pěstouny.

Konkrétní informace k trase PŘELOUČ BĚŽÍ PRO PĚSTOUNY:

Pokud budete mít zájem podpořit pěstouny a zúčastnit se běhu, tak prosím sledujte naše webové stránky: https://prelouc.charita.cz/. Tam v týdnu od 13. 9. do 19. 9. najdete odkaz na centrální registraci, jednotnou pro všechny běhy v kraji. Přihlašování na jednotlivé běhy bude probíhat elektronicky. Na uvedeném odkaze si vyberete, jakého běhu se chcete zúčastnit (v našem městě: Přelouč běží pro pěstouny). Běh můžete absolvovat kdykoliv během týdne. Startovní číslo dostanete emailem elektronicky ve formátu PDF k vytištění. Po doběhnutí zašlete informace o uběhnutém čase a budete zařazeni do výsledkové listiny daného závodu. Uběhnuté kilometry se budou sčítat do celkového počtu uběhnutých km na podporu pěstounství. Naše trasa v Přelouči je vhodná pro běžce, chodce, děti na odrážedlech a kolech i pro kočárky. Domníváme se, že není vhodná pouze pro vozíčkáře. Ne všude je totiž cesta zpevněná.

Kudy trasa vede: Start začíná na adrese Za Tratí 302, Přelouč, za železničním podchodem směr Slavíkovy ostrovy a pokračuje podél železničních kolejí, k Labi až k „plyňáku“ a zpět po druhé straně železničních kolejí až do ulice Na Krétě. Cíl se nachází na stejném místě jako start (přesný popis trasy i s fotografiemi naleznete na našich webových stránkách. Samotná trasa bude viditelně označena. Její celková délka je 4,4 km. Pro běžce je tato trasa chvilkovou záležitostí, pro chodce je to pak krásná, skoro hodinová procházka.

V Přelouči běh organizuje Charita Přelouč ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu Přelouč.

Těšíme se, že se potkáme na trase!