7. července 2021 Charita Přelouč

Hurá za prázdninovými zážitky

Školní rok byl pro všechny děti složitý, protože nemohly chodit do školy, kde se běžně potkávají s  kamarády. Domnívám se, že v některých pěstounských rodinách ta izolace od společnosti byla o to větší, když pěstouni jsou starší prarodiče, kteří se bojí o své zdraví. Většina dětí v těchto rodinách pak trávila čas u počítačů na sociálních sítích a téměř nevycházely ven. 

Z toho důvodu pracovnice organizace připravují pro děti zážitkový pobyt, který by se měl uskutečnit v srpnu v Jedlové v Orlických horách. Pobytu se mohou zúčastnit i děti navštěvující NZDM Jakub klub a děti, jejichž rodiny spolupracují se službou PODPORA RODINY. Cílem zážitkového pobytu je, aby děti poznali nové kamarády, užili si zábavu, zasportovali si, poznali nová místa, o kterých budou moci vyprávět svým blízkým a spolužákům. Většina těchto dětí po prázdninách nemá mnoho zážitků, o kterých se může podělit se spolužáky ve škole.

Zde bychom také rádi poděkovali společnosti Sev.enEnergy, která nám poskytla grant na připravovaný zážitkový pobyt.