13. září 2021 Charita Přelouč

I naše Tříkrálová sbírka pomáhá

Letošní celkový výtěžek on-line Tříkrálové sbírky byl pro nás 120 390 Kč včetně kasiček umístěných na úřadech v kostelech apod. Z této částky jsem uhradili projekt úpravy kuchyňky v Jakub klubu 18, dofinanacovali jsme trampolínu, která je pro děti na zahradě, zakoupili jsme nový invalidní vozík do půjčovny. Každoročně všechny Charity naší Královéhradecké diecéze poskytujeme 3% do společného Fondu pro mimořádné události. Z tohoto fondu jsme před 2 roky podpořili rodinu z našeho ORP, které shořel dům, a teď v červnu Diecézní charita HK odeslala z tohoto fondu částku 100 000 Kč na okamžitou pomoc lidem z jižní Moravy zasaženým tornádem.