5. října 2020 Charita Přelouč

Jakub klub 18 září 2020

Září v Jakub klubu 18 neslo téma „Život ve vlastních rukách“. Spousta mladých lidí skončilo před prázdninami školu a nevědí, co dál… Jakub klub 18 je pro ně k dispozici a pracovnice jsou připravené jim poradit a pomoct se vším, co se týče školy, přijímacích zkoušek, zaměstnání, apod. Proto jsme si připravili aktivity zaměřené na přípravu do zaměstnání, přípravu k příjímacím zkouškám, posílení zodpovědnosti a samostatnosti v běžných životních situacích, jednání s lidmi, psaní důležitých psaní (e-mail, formální dopis, životopis, apod.).  Mládež by si měla umět stanovit své osobní cíle a splnit si všechny své povinnosti.

Na říjen jsme si určili téma měsíce „Můj život“, kdy se budeme věnovat budoucnosti mladých lidí. Budeme se bavit o tom, čím se chtějí stát, co chtějí studovat nebo jaké je jejich vysněné zaměstnání a pokusíme se jim, co nejvíce s jejich cílem pomoci. Zaměříme se také na dovednosti, které vedou k samostatnému životu.

Aneta Šindelářová DiS.

sociální pracovnice
Tel.: 731 640 230 E-mail: WgrDRWia9_rvRbenW7c-6b9dTaxhTZhaa8FhTj