5. října 2020 Charita Přelouč

Jakub klub po prázdninách

Prázdniny jsou za námi a my naskakujeme zpět do školního režimu, úkolů a povinností. Většina dětí se po dlouhé pauze do školy těšila. Proto jsme také zvolili za téma měsíce září „Hurá zpátky do školy“. V rámci tématu jsme pro děti připravili i různé aktivity. Jednou z nich byla aktivita „Hádej, hádej hádači“, kdy jsme pro děti připravili hádanky a křížovky, které musely vyřešit. Procvičili jsme si společně paměť a základní vědomosti, které se dětem ve škole budou hodit. Další aktivita se jmenovala „Kdo je kamarád“. S dětmi jsme si sedli do kruhu a povídali si o tom, koho považují za svého kamaráda a jak by se mezi sebou kamarádi měli chovat. Řekli jsme si také příklady toho, jak poznat, kdo je náš opravdový přítel a kdo si na něj jen hraje. Tímto způsobem se také snažíme předejít šikanám ve školách.

V úterý, 22. 9. se konal „Den otevřených dveří“, který byl zrealizován v rámci kampaně „Týden nízkoprahových klubů v celé ČR“. Klub byl pro veřejnost přístupný od 9:00 do 17:00. V tento den jste si mohli prohlédnout prostory Jakub klubu, dozvědět se základní informace o poskytovaných službách, podívat se na prezentaci fotografií, výrobků, vyzkoušet si volnočasové aktivity.

Na měsíc říjen máme připravené téma „Až jednou vyrostu…“, kdy budeme s dětmi probírat to, jakým směrem by se chtěli v životě vydat, jaký je jejich sen a čeho by chtěli dosáhnout. Chystáme mimo jiné i podzimní tvoření, malování na okna a mnoho dalších aktivit. Přijďte se na nás podívat

Aneta Šindelářová DiS.

sociální pracovnice
Tel.: 731 640 230 E-mail: WgrDRWia9_rvRbenW7c-6b9dTaxhTZhaa8FhTj