KONCERT PRO DOBROVOLNÍKY  - při příležitosti 15 let našeho Dobrovolnického centra
7. července 2021 Charita Přelouč

KONCERT PRO DOBROVOLNÍKY - při příležitosti 15 let našeho Dobrovolnického centra

Na konci prázdnin připravujeme pro dobrovolníky – stávající i bývalé, ale i pro veřejnost, koncert Romana Dragouna a to v úterý 31. 8. 2021 od 18.00 na farním dvoře za kostelem sv. Jakuba. Vstup volný za dobrovolné vstupné.                 

Dobrovolnické centrum jsme založili v roce 2006 a ještě v tom roce jsme získali akreditaci Ministerstva vnitra. DC začínalo pod vedením kolegyně Rity Levinské. Naši první 3 dobrovolníci působili v Domově u fontány – byl to učitel ZUŠ Přelouč, který docházel do domova každou středu dopoledne hrát na piáno a obyvatele si s ním mohli zazpívat. Dále to byla jedna studentka gymnázia a jedna maminka na mateřské, které docházely do domova si popovídat. Nejvíce dobrovolníků jsme měli v letech 2011-2012, celkem přes 50 za rok, z toho bylo 12-15 studentů gymnázia. Aktuálně máme 32 dobrovolníků a z toho 2 gymnazisty. Během celé doby prošlo centrem přes 300 dobrovolníků z Přelouče i okolí! Děkujeme všem za jejich angažování se pro druhé a přejeme radost a Boží požehnání.

I během léta hledáme dobrovolníky na procházky s obyvateli Domova u fontány, nebo na doučování dětí, které budou mít na konci prázdnin poslední šanci udělat zkoušku a nepropadnout. Stačí „JEDNA HODINA TÝDNĚ PRO DRUHÉ“  Více informaci na našem webu nebo na tel. 731 402 371.

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová

ředitelka
E-mail: g_rx1Z2cbfFDabenW7c-6b9dTaxhTZhaa8FhTj