Podpora pro pěstouny březen 2021
18. května 2021 Charita Přelouč

Podpora pro pěstouny březen 2021

V březnu se naše organizace stala členem Asociace Dítě a rodina, z. s. Asociace sdružuje organizace, které působí v oblasti péče o ohrožené děti. Svým působením se snaží přispět k tomu, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pokud to není možné přímo v biologické rodině tak alespoň v náhradní rodině.  

Jednotlivé služby naší organizace se také přímo zaměřují na ohrožené děti. Ať už se jedná o službu PODPORA RODINY, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kdy cílem služby je fungující rodina s bezpečným prostředím pro zdravý rozvoj všech jejich členů, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jakub klub, jehož cílem je pomáhat dětem a mládeži ve věku 6 – 15 let překonávat jejich obtížné životní situace, nebo služba PODPORA PRO PĚSTOUNY, jejímž cílem je podpora náhradních rodin, které pečují o děti, co nemohou být vychovávány ve vlastní rodině.

Všechny pracovnice jednotlivých služeb se snaží svoji usilovnou prací zajistit ohroženým dětem podmínky pro prožití co nejhezčího dětství.

V tuto dobu pracovnice pro děti ze všech služeb chystají zážitkový pobyt. Na něm děti poznají nové kamarády, užijí si zábavu, zasportují si, poznají nová místa, o kterých budou moci vyprávět svým blízkým a spolužákům. Většina těchto dětí po prázdninách nemá mnoho zážitků, o které se může podělit se spolužáky ve škole. Díky zážitkovému pobytu se děti dostanou ven na čerstvý vzduch po období, kdy kvůli omezení pohybu trávily celé dny doma u počítačů.

 

Mgr. Pavlína Křepská

vedoucí a sociální pracovnice
Tel.: 731 598 913 E-mail: _8IvZ.546krz9956LTCBV-2%65pk87j7%5pJ