Podpora pro pěstouny květen 2020
18. května 2020 Charita Přelouč

Podpora pro pěstouny květen 2020

Milí čtenáři, doufáme, že se všichni těšíte dobrému zdraví a že jste zvládli období vyhlášeného nouzového stavu. Toto období také omezilo poskytování naší služby PODPORA PRO PĚSTOUNY, ale od 11. května se začínáme vracet do normálních kolejí. Máme radost z toho, že opět můžeme navštěvovat rodiny osobně, i když za dodržování přísných hygienických opatření, protože období, kdy jsme mohli být ve spojení jen po telefonu nebo přes elektronickou komunikaci bylo i pro nás dlouhé.

Jak jsme avizovali v minulém čísle, tak bychom Vám dnes rádi představili činnosti, které doprovázející organizace pěstounům nabízí. Každá doprovázející organizace nabízí svoje činnosti v jiném rozsahu, ale samotné činnosti jsou dost podobné. Jejich rozsah má každá organizace nastavený samostatně, což je zakotveno v dohodě o výkonu pěstounské péče, kterou pěstouni s příslušnou organizací podepisují. Jednotlivé činnosti doprovázejících organizací navazují na práva a povinnosti pěstounů. Těmi jsme se zabývali v čísle Roštu 4/2020. 

Doprovázející organizace mají pomáhat pěstounům se zajištěním krátkodobé péče o svěřené dětí například při vyřizování nezbytných záležitostí (soudní jednání), při úmrtí osoby blízké, při narození vlastního dítěte, atd. Pokud se jedná o zajištění péče o svěřené dítě v rozsahu několika hodin, tak většinou toto hlídání zajistí pracovník doprovázející organizace nebo má doprovázející organizace nasmlouvanou jinou organizaci zaměřující se na hlídání dětí. Pokud se jedná o zajištění hlídání v rozsahu několika dní, tak pracovník pomůže pěstounům s hledáním zdrojů ve vlastní rodině a okolí. Pokud se nikdo vhodný nenajde, může pracovník přes příslušný krajský úřad oslovit některé přechodné pěstouny atd. Doprovázející organizace mají umožnit pěstounům 14 dní v roce tzv. dovolenou, tedy mají pomoci rodině zajistit pro dítě starší dvou let hlídání jinou osobou nebo organizací například účast dítěte na táboře, škole v přírodě, u známých atd. Další činností doprovázejících organizací je zprostředkování odborné pomoci. To znamená, že pracovník pomůže rodině dle aktuální potřeby vytipovat vhodného odborníka (např.: psycholog, psychoterapeut, právník). Dle dohody s pěstouny může pracovník oslovit odborníka a sjednat první schůzku a popř. rodinu doprovodit. Doprovázející organizace také pomáhajípěstounům vybratsi vhodný vzdělávací kurz dle potřeb pěstouna tak, aby za 12 měsíců po sobě jdoucích absolvoval 24 hodin.Další činností je pomoc s udržováním styku svěřeného dítěte a jeho biologické rodiny. Pěstouni mohou požádat doprovázející organizaci, aby s rodiči komunikoval pracovník služby a mohou požádat o zajištění vhodných prostor pro setkání. Někdy jsou vztahy mezi pěstouny a biologickými rodiči napjaté, takže pracovník působí jako tzv. mediátor - prostředník při domlouvání podmínek návštěv. V některých případech pak i pracovník svěřené děti na návštěvy s biologickou rodinou doprovází. Každá doprovázející organizace se může rozhodnout, zda bude například pro děti pořádat tábory sama nebo rodině doporučí nějaký tábor s volnočasovou organizací. Stejná situace nastává i u vzdělávacích kurzů pro pěstouny. Organizace může pořádat vlastní vzdělávací kurzy nebo může pěstounům, s nimiž má uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče hradit vzdělávací kurz s jinou organizací. Každá jednotlivá činnost služby je vždy přizpůsobena, alespoň v naší organizaci, konkrétním potřebám každé rodiny a hlavně svěřeného dítěte. 

Do příštího čísla bychom rádi zařadili odpovědi na Vaše dotazy, které nám můžete položit přes náš internetový portál: https://prelouc.charita.cz/ kde na Vás na horní liště vyskočí nápis: Napište nám. Pokud Vám nevyhovuje tato forma, můžete svůj dotaz hodit do schránky Charity Přelouč na adrese: Českobratrská 84, 535 01 Přelouč nebo Masarykovo náměstí 48, 535 01 Přelouč. Obálku prosím nadepište: Charita Přelouč PODPORA PRO PĚSTOUNY – dotaz. 

Mgr. Pavlína Křepská

vedoucí a sociální pracovnice
Tel.: 731 598 913 E-mail: _8IvZ.546krz9956LTCBV-2%65pk87j7%5pJ