Podzim 2022 v Jakub klubu
30. září 2022 Charita Přelouč

Podzim 2022 v Jakub klubu

Školní rok nám začal s mírným očekáváním. Situace na Ukrajině se zatím nemění. Lidé, kteří prchli
před válkou, jsou stále v nejistotě, co bude. Mnoho dětí, které přišly do České republiky před
prázdninami, již muselo nastoupit od září do škol. Tato situace se výrazně odrazila i na dění v našem
klubu. Ve srovnání s pololetím loňského roku došlo k nárůstu počtu návštěv v klubu. Např. v červnu
2022 stoupla návštěvnost oproti loňskému roku o 55%. A také k navýšení počtu prvokontaktů z 22 na
77. Během 1. pololetí chodilo do klubu 27 ukrajinských dětí.

S dětmi a mladými, kteří chodí do našeho klubu, nejčastěji řešíme potřeby spojené s podporou
školních dovedností, potřebou poskytnou poradenství, vytvářet funkční sociální vazby mezi
vrstevníky a rodinou.
V září jsme se s dětmi zúčastnili akce, Rozběhněme pěstounství, které se konalo v týdnu od 12.9. -
18.9.2022. Trasu dlouhou 2,3 km jsme úspěšně zvládli a děti za svou aktivitu získaly odměnu, ze které
měly radost.
Od října nastavujeme v klubu pravidelný program aktivit. V pondělí se děti můžou těšit na tancování,
v úterý bude probíhat aktivita spojená s tématem měsíce, ve středu bude aktivita zaměřená na nácvik
pracovních dovedností a ve čtvrtek v klubu tvoříme. Téma měsíce nese název „Na startu“ a zaměříme
se na nové začátky, poznávání svých silných stránek a vlastní identitu. Pravidelně v časech od 13:00-
15:00 bude probíhat pomoc s domácími úkoly, podpora školních dovedností a nácvik českého jazyka.
S dětmi každoročně realizujeme projekt „Děti pomáhají dětem“, cílem kterého je učit děti solidaritě s
druhými. Na Misijní neděli 23. 10. 2022 připravíme drobné výrobky, které budeme nabízet u kostela
sv. Jakuba po mši svaté za dobrovolný příspěvek. Získané finanční prostředky odešleme s dětmi na
pomoc jiným dětem v zahraničí.

Mgr. et Bc. Miroslava Škávová

vedoucí a sociální pracovnice
Tel.: 731 598 915 E-mail: 8bEy9-5nW5FuRfenW7c-6b9dTaxhTZhaa8FhTj