Půjčovna kompenzačních pomůcek
13. září 2021 Charita Přelouč

Půjčovna kompenzačních pomůcek

I nadále patří k našim službám, které klientům poskytujeme, půjčovna kompenzačních pomůcek. V první polovině tohoto roku ji využilo 22 klientů a zapůjčeno jim bylo celkem 31 pomůcek (15x invalidní vozík, 5x klozetová židle, 4x chodítko s deskou, 2x chodítko „Rolátor“, 2x židle sprchová, 1x sedátko vanové, 1x stupínek plastový a 1x berle). Jak je patrné, jako tradičně je největší zájem o invalidní vozíky.  Stejně jako v minulých letech využíváme část prostředků z výtěžku TKS na zakoupení dalších pomůcek, v tomto roce se jedná o jeden nový invalidní vozík, který již slouží svým uživatelům.

I přes veškerou naši snahu se ale nepodaří uspokojit všechny zájemce. Ke konci prvního pololetí jsme evidovali 16 odmítnutých žadatelů. Pět z nich požadovalo pomůcku, kterou sice máme v nabídce, ale bohužel všechny kusy v té chvíli byly zapůjčené. Jedenáct žadatelů mělo zájem o pomůcky, jež v nabídce nemáme. Nejčastěji jde o polohovací postele a oxygenerátory. Objevila se však i trochu netradiční žádost o naslouchátko. Závěrem bych ráda poděkovala všem dárcům, díky nimž se nám daří navyšovat počet pomůcek, které máme k dispozici pro zapůjčení. 

Šárka Pleskotová, vedoucí půjčovny