Kontakty

Mgr. Jana Kincová Křížková

zástupkyně pro oblast odbornosti služeb, vedoucí úseku služeb pro seniory
Tel: 777 755 469     58AkO9~fYhIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Renata Konečná

asistentka ředitelky, personalistka
Tel: 566 626 040, 739 344 056     ~.Ak-Z2c-grm4Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Bc. Barbora Kotíková

zástupkyně vedoucí, pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 677 373     X8El5b546hGs1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Jana Kudláčková, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 734 694 346     58AkO9k-78pu5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Lucie Matonohová

koordinátorka pobočky Bystřice nad Pernštejnem, instruktorka
Tel: 731 130 776     6hCBVd~fW5oI9dhaY.m%Cj87~5prRb~lW5pJ

Veronika Melicharová, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 731 626 117     c.Ey47a7TfrvZ1.7~hIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Petra Nečesánková

zástupkyně vedoucí, pracovnice v sociálních službách
Tel: 736 529 314     _.GBRWd_Y.Fk49enW7c-b25jT-uk87j7T-M

Blanka Peterková

pracovnice v sociálních službách - osobní asistentka
Tel: 737 110 696    

Petra Petrová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 646 773     _.GBRWf_akBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p

Bc. Iva Pličžková

sociální pracovnice
Tel: 777 756 409    

Pavla Polnická

pracovnice pověřená vedením
Tel: 731 646 777     _8IvRWfg7gvm1Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Lenka Pospíchalová

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky ZR
Tel: 776 714 677     YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Mgr. Ing. Alena Poulová

zástupkyně ředitelky pro personální oblast, vedoucí úseku pro osoby s postižením a duševním onemoc.
Tel: 777 155 376     WerxRWfgbeBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p

Bc. Věra Procházková

sociální pracovnice, koordinátorka projektu
Tel: 730 163 136     c.EkO%hgYanJ1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Bc. Ivana Ptáčková

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 777 756 410     4onxRWflW-xy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r