Dar Vánočního kamionu Coca-Coly

Dar Vánočního kamionu Coca-Coly

Začátkem prosince přijel na Masarykovo náměstí v Přelouči VÁNOČNÍ KAMION COCA-COLY, kde jej očekávalo téměř plné náměstí! Firma, která akci zajišťovala, nás předem kontaktovala s nabídkou, že výtěžek z Přelouče poskytne naši organizaci na naši činnost. Včera jsme se dověděli částku a je to 23 268 Kč! Polovinu této částky je výnos z prodeje propagačních materiálů a firma Coca-Cola Company částku zdvojnásobila. Děkujeme!!!

Další výsledky tříkrálového koledování

Dnes jsme rozpečetili pokladničky v dalších obcích a lidi byli skutečně štědří! V Řečanech nad Labem byl výtěžek celkem 26 880 Kč (loni 8 583Kč), v Rohovládové Bělé 14 803 Kč (loni 13 057 Kč), ve Volči 7 985 Kč (loni 6 755 Kč), v Lipolticích 6 339 Kč (loni 5 459 Kč), v Turkovicích 6 688 Kč (loni 6 500 Kč), ve Zdechovicích 8 917 Kč (loni 6 953 Kč), ve Valech 2 935 Kč (loni 5 313 Kč), Sovolusky 4 730 Kč (loni 1 006 Kč, Kladruby nad Labem 1 926 Kč (loni 4 779 Kč), Komárov  a Bílé Vchýnice 1 963 Kč (loni 1 313 Kč).

                                                               Děkujeme! + K + M + B 2019

Tříkrálová sbírka u nás skončila

Přes 300 koledníků a 30 dospělých dobrovolníků z jednotlivých měst a obcí, které spadají do našeho regionu, nám pomohlo úspěšně zrealizovat koledování a během tří dnů koledníci navštívili domácnosti ve všech 55 obcích, jak jsme plánovali. Děkujeme moc všem spolupracovníkům, bez jejichž pomoci by nešlo sbírku v takovém rozsahu uskutečnit. Děkujeme koledníkům, že neúnavně zpívali koledu mnohokrát a vždy pak ještě s úsměvem popřáli požehnaný nový rok.

Momentálně tj. v neděli večer máme první výsledky. Hned po sbírce jsme s některými starosty a starostkami sečetli výtěžek hned po sbírce. V Semíně dali lidi koledníkům do pokladniček  neuvěřitelných 16 232 Kč, v Tetově 5 504 Kč (loni 4 692 Kč), v Přepychách 3 560 Kč (loni 3 287 Kč), ve Veselí 10 046 Kč (loni 9 682 Kč), ve Strašově 10 841 Kč + 15 eur (loni 11 601 Kč) a v Jedousově 2 855 Kč (loni 1 451 Kč). Moc děkujeme všem štědrým dárcům i koledníkům! 

Koledníci se vraceli zpátky z koledy zmrzlí, ale taky nadšení. Hodně z nich se hlásilo, že půjdou koledovat i příští rok. Máme radost z toho, že máme stále více ochotných dobrovolníků na obcích, kteří koledování organizují sami. Naším úkolem je pouze zapečetit pokladničky s jejich starostou, přivézt před koledováním pokladničky, průkazky, pláště pro koledníky, posvěcenou křídu, kalendáříky, cukry a letáčky. Celkem máme 47 sad plášťů pro koledníky a v sobotu byly úplně všechny venku. Každý rok si necháváme došít další sady a pokaždé se všechny použijí. 

Další pokladničky budeme postupně rozpečeťovat a až v pátek budeme vědět celkovou částku. Výtěžky tak budeme zveřejňovat postupně.

+K+M+B 2019

Jak bude probíhat TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  na Přeloučsku

Jak bude probíhat TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  na Přeloučsku

Koledníci vyjdou v pátek 4.ledna 2019 do ulic v Přelouči a během celého dne se zde bude pohybovat 20 skupinek. Kromě domácností navštíví mateřské školy a také obyvatelé Domova u fontány.

Během pátku budou koledníci koledovat i v Kladrubech nad Labem, Komárově, Seníku, Tupesích, Jankovicích, Lipolticích, Pelechově, Kozašicích, Újezdu, Žáravicích, Hlavečníku, Chvaleticích, Selmicích, Malých Výklekách, Trnávce, ve Valech, Bílé Vchýnici, Lohenicích, Lhotě a Škudlech.

V sobotu 5. ledna navštíví koledníci domácnosti v Pravech, Kasalicích a Kasaličkách, Mělicích, Cholticích, Živanicích, Neradu a Dědku, Brlohu, Benešovicích, na Bumbálce, Tetově, Semíně, Sopřeči, Krasnici, Mokošíně, Strašově, Štěpánově, Svinčanech, Jedousově, Přepychách, Volči,  Řečanech nad Labem a v Labětíně.

V neděli potkáte naše koledníky v Břehách, v Rohovládové Bělé, Litošicích, Sovoluskách, Kolesích, na Veselí, , ve Volči, na Klenovce, v Újezdu, Turkovicích a Vyšehněvicích.

V pondělí koledování zakončí koledníci ve Zdechovicích.

Děkujeme všem, kteří koledníky přijmou.

Všechny skupinky koledníků mají zapečetěnou pokladničku příslušným městským/obecním úřadem a podepsanou průkazku.

Výsledky sbírky budeme vědět ve čtvrtek 10.1.2019 a hned po sečteni všech pokladniček je zveřejníme J

Více o sbírce najdete také na www.trikralovasbirka.cz.

Pozvání na Tříkrálový koncert ZUŠ Přelouč

Srdečně zveme na tradiční Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Přelouč, který bude slavnostním zakončením sbírky i vánoční doby. Koná se v neděli 13. ledna 2019 od 17. hod. v kostele sv. Jakuba v Přelouči. Děkujeme vedení ZUŠ Přelouč, pedagogům a žákům za milou spolupráci při organizování této akce.

Tříkrálová sbírka 2019 začíná

Termín konání sbírky

Začínáme v pátek 4. ledna 2019 v Přelouči a končíme v pondělí 7. ledna ve Zdechovicích. 

Děkujeme vedení ZŠ, které podpořili účast dětí na Tříkrálové sbírce a rodičům těchto žáků za souhlas. Z gymnázia máme taky téměř 20 studentů, kteří nám pomůžou jako vedoucí skupinek. Děkujeme! Celkem je pro letošní sbírku připravených 115 skupinek koledníků, které navštíví domácnosti v 50 obcích! Děkujeme všem za jejich přijetí.

 

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - poděkování.

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - poděkování.

 

          Děkujeme za vše dobré, čeho se nám dostalo v minulém roce od našich uživatelů, dárců, dobrovolníků, přátel. A bylo toho opravdu hodně – dary do šatníku, potravinová sbírka v Tescu pro naši Charitu, Národní potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka a další . . .  Dobré slovo, ocenění naší práce i podpora v modlitbě nás těší i zavazuje.

     Dnešní člověk je přesycen množstvím slov a obrazů. Ani slova víry už ho nezajímají. Jediné, co ho může oslovit, jsou skutky. Víra, která se neprojevuje skutky, se nemůže šířit dál. A pokud se nešíří, umírá. Ale skutky vycházející z víry mají moc přetvářet kulturu a proměňovat lidská srdce. Ať se vám to v novém roce daří!

 Za celý pracovní tým přeje Rita Levinská, vedoucí služby

Leden 2019 v Jakub klubu

Leden 2019 v Jakub klubu

Vánoční odpočinek je za námi. Píšeme nový rok 2019, proto mi dovolte popřát, aby byl pro Vás tento rok plný zdraví, štěstí a přinesl Vám mnoho úspěchů a radostných událostí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  

Pomalu vrcholí přípravy na Tříkrálovou sbírku 2019, která bude probíhat v termínu 4. -7. ledna 2019. Přesné termíny koledování zveřejníme na webu města, na vývěscích a na našem webu. Celou akci můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz.

„Jedna hodina týdně pro druhé“

V Domově u fontány se uskutečnilo Svatomartinské setkání dobrovolníků, kteří část svého volného času věnují nezištně druhým. Domov u fontány a Dobrovolnické centrum Charity Přelouč toto setkání zorganizovalo, aby dobrovolníkům poděkovalo za jejich čas, úsměv i milé slovo, které věnují seniorům v Domově u fontány, dětem v NZDM Jakub klub, návštěvníkům charitního šatníku a aktivním seniorům.„V dnešní uspěchané době si lidé těžko hledají čas na sebe, natož pro ty druhé. Proto si nesmírně vážím našich dobrovolníků, kteří si dokáží vyšetřit část ze svého volna pro klienty našeho Domova. Jsou to pro ně přeci jen alespoň z počátku úplně cizí lidé, a přitom je pravidelně navštěvují a dělají jejich dny krásnějšími,“ sdělila ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500