Tříkrálová sbírka 2014 na Přeloučsku

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám ……“

Jaká byla Tříkrálová sbírka 2013?

Jedním slovem rekordní. Třináctá Tříkrálová sbírka vynesla v královéhradecké diecézi rekordní částku přes 10,8 miliónů korun českých (přesně 10 847 654,33 Kč), což je o 341 147,77 Kč více než v roce 2012.

Akce Klubu aktivní senior

Členové Klubu aktivní senior využili krásného podzimního počasí hned 2x. První říjnový den navštívilo 16 členů Dobříkov. Po vystoupení z vlaku nás přivítal sluncem ozářený zalesněný svah nad vesnicí. Dřevěný kostelík, přivezený do vsi v roce 1930, je raritou. Původně (na Ukrajině) se v něm sloužily pravoslavné mše. Senátor Klofáč, který ho koupil, věnoval kostel nově vzniklé Československé církvi husitské, která neměla nikde možnost praktikovat svoje pobožnosti. Díky skvělé průvodkyni jsme mohli ocenit krásu výzdoby, ale i úroveň nedávné opravy. Poté následovala asi 9 km pěší cesta do Chocně.

Změna termínu relaxačního cvičení pro seniorky

Ráda bych upozornila na změnu cvičení pro seniorky s Irenkou Staňkovou. Cvičit budeme každý čtvrtek od 17.00 – 18.00 v Jakub klubu. Můžete se připojit a udržet svoji fyzickou kondici, cvičení je vhodné pro ženy nad 65 let.

Říjen 2013 v Jakub klubu

I v měsíci říjnu na děti z Jakub klubu čekalo plno zábavy, soutěží, her a aktivit, které rozvíjí jejich osobnost. Své znalosti z češtiny si mohly otestovat v soutěži Hezky česky. Soutěž byla zaměřena ale i na postřeh a rozvoj slovní zásoby. Vyhrál ten, kdo nasbíral nejvíce žetonů a náležitě byl za to odměněn, tentokrát věcnou cenou v podobě knihy. Další soutěží, kterou jsme pro děti připravili, byla výtvarná soutěž „ O nejkrásnější autoportrét“. Portréty se dětem povedly a tři nejlepší a nejšikovnější malíře jsme opět odměnili, tentokrát drobností v podobě sladkosti.

Odborníci z Německa zahájili návštěvu Pardubického kraje v Jakub klubu

Ve dnech 21.-22.10.2013 přijeli na pozvání Krajského úřadu Pardubice a Diecézní charity Hradec Králové odborníci z oblasti služeb pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Návštěva začala prohlídkou prostor Jakub klubu, představením služeb Podpora rodiny, spolupráce s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí a způsob financování našich služeb.

Září 2013 v Jakub klubu

Prázdniny utekly jako voda a my jsme opět přivítali děti v našem klubu. I letošní školní rok budeme pokračovat spolu s našimi dobrovolníky v tradičních volnočasových aktivitách, které se nám osvědčily, a to je vaření , keramika a floorball. Od konce září začne docházet i naše nová dobrovolnice na zumbu, což je cvičení, které spíš připomíná velkou taneční párty. Spojuje prvky salsy, rumby, mamby a merenque, nechybí ani hip hop.

Podpora rodiny funguje dva roky.

Minulý měsíc jsme si připomněli, že naše služba funguje už dva roky. Od září 2011 do dnešních dnů s námi uzavřelo smlouvu o poskytování služeb 25 rodin (36 dospělých a 51 dětí). Působili jsme v Přelouči, ve Chvaleticích, Turkovicích, Sopřeči, Vlčí Habřině, Semíně, Selmicích, Štěpánově, Jankovicích, Břehách, Jedousově, po přestěhování rodin jsme dojížděli i do Pardubic a vzdálenějších obcí. Z celkového počtu nám 19 rodin doporučil OSPOD Přelouč, 6 rodin vyhledalo naši pomoc samostatně.

Klub aktivní senior září 2013

Klub aktivní senior (dále jen KLAS) zahájil po prázdninách svoji pravidelnou činnost. Setkání se konají většinou v úterý, pokud nejsou v plánu akce, které probíhají jen o víkendech.

Výlet do Perníkové chaloupky.

V pátek 9.8. 2013 jsme uspořádali výlet pro naše uživatelské rodiny do Perníkové chaloupky – muzeum perníku a pohádek v Rábech.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500