Daruj dárek potřetí – Vánoce 2014

Potřetí v historii naší služby otvíráme sbírku vánočních dárků pro děti ze sociálně slabých rodin na Přeloučsku. Naše organizace poskytuje těmto rodinám sociálně aktivizační služby od září 2011.

Dění v Jakub klubu listopad 2014

V listopadu jsme se věnovali tématu I s hendikepem se žije… Našim cílem bylo poukázat, aby si děti uvědomovaly, že mezi námi žijí lidé, kteří mají nějaký zdravotní hendikep. Děti se dozvěděly, jaké to je žít se zrakovým či tělesným postižením. Připravili jsme pro ně různé aktivity, aby si vyzkoušely zážitek „potmě“.

Děkujeme lidem z Chrudimi za štědrou potravinovou pomoc

V sobotu 22. listipadu jsme se zapojili do celonárodní sbírky Potravinová pomoc.

V Neratově byla oceněná pracovnice naší Charity Hanka Smutná

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie převzala v Neratově z rukou biskupů Mons. Jana Vokála a indického biskupa Mons. Morase ocenění za dlouholetou obětavou práci v Charitě paní Hana Smutná. V Charitě Přelouč působí téměř od jejího založení a to již 13 let. Děkujeme a k ocenění gratulujeme.

 

Nábor nových dobrovolníků

Hledáme nové dobrovolníky, kteří mají jednu hodinu týdně pro druhé. V našem Dobrovolnickém centru je momentálně aktivních 14 dobrovolníků, kteří působí v Domove u Fontány, jedna dobrovolnice v charitním šatníku a 18 dobrovolníků v Jakub klubu. Z toho je 13 studentů přeloučského gymnázia, 8 zaměstnaných dobrovolníků, kteří věnují dobrovolnictví svůj volný čas po práci, 3 pečující o své blízké si dobrovolnictvím zpříjemňují volný čas, 3 dlouhodobě nezaměstnané našly v dobrovolnictví smysluplnou činnost, 3 studentky univerzit Pardubice a Hradec Králové, dále dvě žačky základní školy pravidelně docházejí do domova se souhlasem maminky a jedna maminka na mateřské dovolené dochází do domova i s malou dcerkou.

Září 2014 v Jakub klubu

Měsíc červenec se nesl ve znamení prázdninového odpočinku, užívání si dobrodružství a zábavy. Začátek prázdnin jsme zahájili na rekreačním pobytu v areálu Ostružno u Jičína. Dětem se v rekreačním areálu moc líbilo a odjížděly plny dojmů.

PODPORA PRO PĚSTOUNY

Na začátku prázdnin uspořádala naše organizace pro děti čtyřdenní zážitkový pobyt. Na tomto pobytu se sešly děti ze služeb PODPORA PRO PĚSTOUNY, PODPORA RODINY – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Jakub klubu, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ – FAKTA A MÝTY  (Konference v Senátu dne 9. 6. 2014)

Senátorka Mgr. Miluše Horská připravila v Senátu konferenci na výše uvedené téma, které je aktuální i v Přelouči. Z toho důvodu bych ráda informovala o tom, co na konferenci zaznělo, co se v této oblasti připravuje a v případě zájmu i pozvala na setkání s paní senátorkou Horskou v Přelouči v pondělí 6. října 2014, kde budeme diskutovat i toto téma. Setkání se uskuteční v galerii a vinotéce  u Kotýnků od 16 hod.

PODĚKOVÁNÍ

Není mnoho těch, kteří jsou ochotni finančně podpořit sociální služby pro seniory. Bohužel současné financování sociálních služeb se bez partnerů a sponzorů jen těžko obejde. Jakékoli takové podpory si proto velice vážíme a jsme velmi rádi, že se v letošním roce zařadila mezi naše partnery Elektrárna Chvaletice a.s., která se v roce 2013 stala součástí skupiny Severní energetická. Částka 20 000 Kč, kterou jsme obdrželi, bude použita na podporu odlehčovacích a pečovatelských služeb pro seniory. DĚKUJEME !!!!!!! Bc. Monika Krejčíková

Poděkování dobrovolníkům

Během celého školního rodu pomáhali dobrovolníci v rámci našeho Dobrovolnického centra v Jakub klubu, v našem charitním šatníku nebo navštěvovali obyvatele v Domově u Fontány. V Jakub klubu se děti mohoy věnovat pod vedením dobrovolníků vaření, keramice, zumbě, florbalu, ping pongu, vybíjené, fotbalu….

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500