Články

Týden pro pěstounství, celonárodní akce
1. září 2019 Charita Přelouč

Týden pro pěstounství, celonárodní akce

Celonárodní akce na propagaci pěstounství proběhne i u nás. Můžete se od našich pracovnic více dovědět o tzv. DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNŮ, které tuto službu zajišťují již od roku 2013. Budeme na akci „Aktivní Přelouč“ v sobotu 14.9.2019 na Masarykově náměstí v Přelouči, a pak v neděli 15.9.2019 na celokrajské akci „Den (nejen) pro pěstouny“  tentokrát v Chocni. Také na této akci bude bohatý program pro celé rodiny.  

Jakub klub 18 prázdniny
1. září 2019 Charita Přelouč

Jakub klub 18 prázdniny

O prázdninách k nám přišlo několik nových zájemců o naši novou službu, což nás velmi těší a doufáme, že Jakub klub 18 se bude s nástupem nového školního roku i nadále rozvíjet.

Prázdniny a září 2019 v Jakub klubu
1. září 2019 Charita Přelouč

Prázdniny a září 2019 v Jakub klubu

Dětem končí prázdniny a v Jakub klubu už se zase připravujeme na školní režim. Škola, úkoly, povinnosti… Ale i když nám prázdniny utekly zase jako voda, v Jakub klubu jsme se nenudili a prázdniny jsme si společně užili. Děti přes prázdniny docházely do klubu pravidelně a v hojném počtu, a tak bylo možné s dětmi podnikat různé výlety a aktivity, které jim vyplnili značnou část dne.

Svatojakubský výlet dětí
5. srpna 2019 Charita Přelouč

Svatojakubský výlet dětí

Každoročně pořádáme na svátek sv. Jakuba, patrona našeho Jakub klubu, výlet pro děti z klubu i z pěstounských rodin. Letos tým Jakub klubu připravil zajímavý výlet do Čáslavi a to k hasičům. Podrobně jsme se seznámili, jak probíhá běžný den hasičů mezi výjezdy. Děti se zajímaly o vybavení hasičských aut, jak rychle musí hasiči odjet po nahlášení výjezdu… Děkujeme veliteli Hasičského záchranného sboru v Čáslavi a jeho týmu za čas, který nám věnovali.

Finále projektu Náš příběh
5. srpna 2019 Charita Přelouč

Finále projektu Náš příběh

Již v lednu jsme zahájili přípravu projektu „Náš příběh“ za naše Dobrovolnické centrum a v spolupráci s Domovem u fontány. Připojili se Gymnázium a SOŠ Přelouč a ZŠ Masarykovo náměstí.

25. června 2019 Charita Přelouč

Dobrovolnické centrum-Projekt "Náš příběh"

V březnu jsme zahájili s Domovem u fontány a v spolupráci s Gymnáziem a SOŠ a ZŠ Masarykovo náměstí projekt Náš příběh. V rámci projektu se realizovala řada aktivit. Žáci a studenti se seznámili s životem obyvatel Domova u fontány. Studenti měli možnost přihlásit se k sepsání životního příběhu některého z obyvatel DUF. Odvahu měla jedna studentka gymnázia, která v tuto dobu ještě dochází za vybranou paní, a vedou spolu rozhovory. Další 4 studentky GYASOŠ projevili zájem o pravidelnou dobrovolnickou činnost v domově.

Červenec a srpen v Jakub klubu a v Jakub klubu 18
25. června 2019 Charita Přelouč

Červenec a srpen v Jakub klubu a v Jakub klubu 18

Dětem začínají prázdniny a s příchodem prázdnin se mění i naše otevírací doba v Jakub klubu. Jakub Klub, od července do srpna, bude dětem otevřen od PO do ČT již od 10:00 do 15:00, takže naše dětičky mohou přijít do klubu už dopoledne. V nově otevřeném klubu Jakub Klubu 18 ale otevírací doba zůstává přes prázdniny stejná jako obvykle.

Červen 2019 v Jakub klubu a v Jakub klubu 18
8. června 2019 Charita Přelouč

Červen 2019 v Jakub klubu a v Jakub klubu 18

Na měsíc květen se vždy velmi těšíme, protože tvoříme přáníčka a dárečky pro naše milované maminky. Každý chce svou maminku potěšit. Letos jsme vyráběli srdíčková přáníčka, ruce plné lásky a stojánky na tužky. Téma květnového preventivního programu bylo: „Když umíš, zachráníš.“ Ze samotného názvu je patrné, že se jedná o téma týkající se první pomoci. Je důležité umět reagovat v nepředvídaných situacích a i děti se do nich mohou dostat. Pro děti jsme domluvili besedu s městskou policií. Téma bylo zaměřeno na bezpečnost v dopravě, protože i děti jsou účastníky silničního provozu a denně přecházejí silnici do školy. Je třeba, aby věděli, jak je důležité dodržovat pravidla silničního provozu a chovaly se opatrně. Dále jsme se byli podívat na stanici RZS v Přelouči. Dětem bylo ukázáno, jak správně poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí a také si prohlídly sanitku.