Charita Přelouč

Půjčovna kompenzačních pomůcek
13. září 2021 Charita Přelouč

Půjčovna kompenzačních pomůcek

I nadále patří k našim službám, které klientům poskytujeme, půjčovna kompenzačních pomůcek. V první polovině tohoto roku ji využilo 22 klientů a zapůjčeno jim bylo celkem 31 pomůcek (15x invalidní vozík, 5x klozetová židle, 4x chodítko s deskou, 2x chodítko „Rolátor“, 2x židle sprchová, 1x sedátko vanové, 1x stupínek plastový a 1x berle). Jak je patrné, jako tradičně je největší zájem o invalidní vozíky.  Stejně jako v minulých letech využíváme část prostředků z výtěžku TKS na zakoupení dalších pomůcek, v tomto roce se jedná o jeden nový invalidní vozík, který již slouží svým uživatelům.

Stále hledáme dobrovolníky - „JEDNA HODINA TÝDNĚ PRO DRUHÉ“
13. září 2021 Charita Přelouč

Stále hledáme dobrovolníky - „JEDNA HODINA TÝDNĚ PRO DRUHÉ“

Stále je možnost zapojit se do dobrovolnické činnosti, stačí jedna hodina za týden, nebo za dva týdny J. Naši dobrovolníci docházejí k seniorům do Domova u fontány, nebo můžou doučovat děti v Jakub klubu, nebo s nimi sportovat, tvořit….. Ozvěte se nám na tel. 731 402 371 a domluvíme vše potřebné. 

13. září 2021 Charita Přelouč

I naše Tříkrálová sbírka pomáhá

Letošní celkový výtěžek on-line Tříkrálové sbírky byl pro nás 120 390 Kč včetně kasiček umístěných na úřadech v kostelech apod. Z této částky jsem uhradili projekt úpravy kuchyňky v Jakub klubu 18, dofinanacovali jsme trampolínu, která je pro děti na zahradě, zakoupili jsme nový invalidní vozík do půjčovny. Každoročně všechny Charity naší Královéhradecké diecéze poskytujeme 3% do společného Fondu pro mimořádné události. Z tohoto fondu jsme před 2 roky podpořili rodinu z našeho ORP, které shořel dům, a teď v červnu Diecézní charita HK odeslala z tohoto fondu částku 100 000 Kč na okamžitou pomoc lidem z jižní Moravy zasaženým tornádem. 

Prázdniny a září v klubech
13. září 2021 Charita Přelouč

Prázdniny a září v klubech

Je tu konec prázdnin a hurá do školy. Věříme, že spousta dětí se do školy těší a doufáme, že už nám situace neovlivní školní rok, jak tomu bylo doposud. Spousta dětí má velké rezervy ve školních znalostech a dohnat vše, když byla distanční výuka, nebude jednoduché. Prázdniny jsme si přesto moc užili. Na zahradě jsme si užívali trampolínu, která je velmi vytížená. Ke sportu využíváme pravidelně také tělocvičnu. 

13. září 2021 Charita Přelouč

Běh pro pěstouny

Každoročně se naše organizace účastní Dne (pro) pěstounství. V letošním roce nám situace neumožňuje pořádat velké akce, tak jsme se rozhodli zapojit do Týdne (pro) pěstounství, který je spojen s pohybem. Akce má název „Rozběhněme pěstounství!“ a koná se napříč celým Pardubickým krajem.  Jestli rádi běháte nebo chodíte na procházky, tak můžete přímo v Přelouči vyzkoušet naši trasu. Když ji absolvujete právě v Týdnu (pro) pěstounství 13. 9. – 19. 9. 2021, symbolicky tak podpoříte pěstouny.

Podpora rodiny - 10 let v Přelouči
13. září 2021 Charita Přelouč

Podpora rodiny - 10 let v Přelouči

Zdá se to neuvěřitelné – naše služba letos v září působí v Přelouči už 10 let. Vznikla z podnětu Pardubického kraje v pilotním projektu práce s ohroženými rodinami. Během této doby jsme spolupracovali se 120 rodinami na základě smlouvy o spolupráci a s dalšími desítkami rodin v naší ambulantní službě.

7. září 2021 Charita Přelouč

Přelouč běží pro pěstouny

Charita Přelouč ve spolupráci se sociálním odborem městského úřadu vás zvou na akci „Přelouč běží pro pěstouny“, jež je součástí devíti běhů Pardubického kraje „Rozběhněme pěstounství“.    

Ústavní soud zrušil bezdoplatkové zóny, které vedly k diskriminaci sociálně slabých
6. září 2021 Charita Česká republika

Ústavní soud zrušil bezdoplatkové zóny, které vedly k diskriminaci sociálně slabých

Bezdoplatkové zóny, jejichž zavedení v obcích umožňovala část zákona o hmotné nouzi, zmizí. Návrh na zrušení podalo 17 senátorů. Příslušnou část ustanovení zmiňovaného zákona zrušil 31. srpna Ústavní soud. Podle jeho výroku omezení dávek ve vymezených lokalitách postihuje všechny lidi v nouzi, což zasahuje do práva na zajištění základních životních podmínek. Zrušení bezdoplatkových zón přijímáme velmi kladně, protože se dlouhodobě věnujeme pomoci potřebným v sociální oblasti.

Na faře v Mikulovicích pardubická Charita pečuje o Vaše blízké ve všední dny až deset hodin
24. srpna 2021 Oblastní charita Pardubice

Na faře v Mikulovicích pardubická Charita pečuje o Vaše blízké ve všední dny až deset hodin

Všichni, kdo se dlouhodobě starají o své blízké, kteří jsou odkázáni na péči rodiny, vědí, jak takový závazek k milované osobě může být náročný. V situaci, kdy pečující přes den chodí do zaměstnání, či má jiné povinnosti a jeho blízcí nemohou zůstat bez pomoci sami doma, je člověk postaven před zdánlivě neřešitelný problém. 

Prázdninová výtvarná soutěž
15. července 2021 Charita Přelouč

Prázdninová výtvarná soutěž

Prázdninová výtvarná soutěž