Kontakty

Lenka Habartová

vedoucí asistentek v Domě sv. Františka
Tel: 731 631 953     wL5FV2emYbkFVc9d47c-U1.9X5prRb~lW5pJ

Věra Habichová

pracovník půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Humpolec
Tel: 734 435 488    

Bc. Jana Háblová, Dis.

klíčová pracovnice služby Centrum pro pěstounské rodiny
Tel: 608 828 442     38ov5f56LTsmY1b4Ys

Bc. Filip Habrman

koordinátor Textilní banky a humanitární činnosti DCHB
Tel: 731 130 774     1bys6W.7Xkzk4YUSXkAyO1.7~bGkO1p

Jana Hackelová

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Tel: 608 164 892     38puV-enW7c-W1.975pJ

Eva Hadašová

PR a marketing
Tel: 416 731 452, 731 534 100     0onhYZ87%hIkQOQdafkmYZhaa8kmb

Mgr. Kamila Hadová

vedoucí služby Nízkorpahové denní centrum Hodonín
Tel: 518 340 472, 737 234 091     Z-m%C6e--gvxO1.7~bGkO1p

Jana Hagarová

Dům na půli cesty
Tel: 491 423 710, 777 322 633     58AkO65~WkBFRYUS98prO6a4Y8Es-Zi4Ys

Růžena Hagarová

pracovník sociálních služeb - RPJ

Mgr., et. Bc Petra Haisová Marková

sociální pracovnice - Sociální poradna Racek
Tel: 731 630 263     _.GBRW.74lBFRWc7~dBFRYUS%nFsT32938Es-Z29g

Bc. Hana Hajduchová

sociální pracovník - vedoucí - Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
Tel: 775 950 094     38AkO65bZnpr5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Monika Hajdučková, DiS.

asistentka ředitele
Tel: 596 237 831, 731 625 844     8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p

Bc. Kateřina Hajdušková

vedoucí pracovnice
Tel: 603 287 959, 558 711 704     68Go87d7TantUeic-onjGK7_%dLDVc~fT-uk87j7T-M

Sonja Hajdušková

pečovatelka
Tel: 731 694 749