Kontakty

Mgr. Alena Ublová, DiS

pracovník sociálních služeb
Tel: 603 376 717     WerxRWk87hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p

Mgr. Vladimír Učeň

sociální pracovník- koordinátor pobočky Žďár nad Sázavou
Tel: 777 755 659     -8m%Cj87~5prRb~lW5pJ

Mgr. Zuzana Učňová

pověřena vedením NZDM Klub Čas
Tel: 739 247 942     gnMk4Z2mYgBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g

Bc. Drahomíra Uhlířová

sociální pracovnice Třebechovice p. Orebem
Tel: 775 872 435, 495 592 283     Zknr5_~jW5Hr27hgc8m%C1.7~bGkY929g

Mgr. Jarmila Uhlířová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 519 331 455, 605 233 401     58EwZ-54bays8~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb

Bc. Kateřina Uličná

sociální pracovnice Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 736 445 174     bevm4Z4WH-uk87j7blGsO1p

Olga Ulrichová

pracovník v sociálních službách
Tel: 775 713 300     %hIsT956LTprRb~lW3zy9d29g

Ing. Bc. Jana Ungrová

zástupce ředitele
Tel: 491 433 499, 776 477 399     58AkOed~~hIkQOQfW-uhY929WkvDRc29g

Petr Urban

administrativní pracovník,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 777 077 768     _.GBOeh8Wgm%C1.7~bGk2~lg%bpoO1p

Mgr. Andrea Urban Ludwigová, DiS.

sociální pracovník STD a NZDM
Tel: 735 726 784     WgqBVZ2m~9nx2e8o4%BFRYUS1-uv5fek4-rhTj

Petra Urban Šírková

pracovník v sociálních službách AD
Tel: 731 129 760     _.GBRWkjX8ACZbagc8m%C1.7~bGk2~lg%bpoO1p

Michal Urbanec

technický pracovník, charitní taxi

Mgr. Filip URBÁNEK

pracovník v přímé péči
Tel: 725 951 000, 517 330 382     1bys6WkjX8Ao1YUScrFu5f2938Es-Z29g

Mgr. Eva Urbánková

vedoucí zařízení Poradna Porta Tišnov
Tel: 731 453 275     0onh_b679dBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g