DEN PĚSTOUNSTVÍ – TIP NA VÝLET DO LITOMYŠLE

DEN PĚSTOUNSTVÍ – TIP NA VÝLET DO LITOMYŠLE

Pardubický kraj organizuje spolu s neziskovými organizacemi a městskými úřady již potřetí DEN PĚSTOUNSTVÍ. Akce se koná v neděli 16. 9. 2018 od 10 do 16 hodin v Litomyšli na zámeckém návrší. Přijďte si s dětmi projít stezku aktivit a úkolů, vyzkoušejte dětské zážitkové bludiště v zámecké konírně nebo navštivte interaktivní expozici v piaristickém chrámu. Skvěle vás pobaví psí agility show nebo ukázky parkuru v podání skupiny Flow vision. Pokud chcete získat více informací o pěstounské péči, jedná se o výjimečnou příležitost, jak se potkat s rodinami, které již děti přijaly, nebo organizacemi, které s pěstouny pracují. Naše organizace bude u toho,  přijďte taky.

Dobrovolnické centrum Přelouč  - Nábor nových dobrovolníků 2018

Pokud přemýšlíte o tom, jak být užitečný, přijďte si popovídat o dobrovolnictví. Stačí mít k dispozici jednu hodinu týdně pro druhé. Budu k dispozici ve čtvrtek 27.9. v čase 9-12 v kanceláři na faře na Masarykově náměstí 48, nebo si můžeme domluvit schůzku v jiný termín, a to telefonicky na č. 731 402 371.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

Co se dělo o prázdninách v Jakub klubu

Letní prázdniny jsou za námi. Opět utekly jako voda a děti usedají do školních lavic. Začíná kolotoč povinností, domácích úkolů,… Než se nám září rozjede naplno, je nutné shrnout prázdninové dění v klubu. Během prázdnin jsme si užívali zábavu v klubu i mimo něj. Na začátku července jsme s dětmi vyrazili na výlet do Prahy.   Navštívili jsme tam motýlí dům, kde žije mnoho krásných a exotických motýlů. Děti byly nadšené, když jim motýl přistál na těle. Také viděli proces, jak se líhnou noví motýli. Poté jsme vyjeli do České televize na výstavu „ČT Dětem“. Jednalo se o interaktivní výstavu, kde se děti doslova vyřádily. Odjížděli jsme mírně unaveni, protože počasí bylo velmi horké, ale byli jsme spokojeni a plni dojmů. Den jsme si zpříjemnili dobrým obědem.

Den Charity – svátek sv. Vincenta z Pauly 27.9.

Koncem září slaví všechny Charity v ČR i v zahraničí Den Charity při příležitosti svátku sv. Vincenta de Paul, který byl zakladatelem organizované pomoci chudým a nemocným ve Francii během morových epidemií v 17. století. Naše organizace uspořádá v tomto termínu Den otevřených dveří. Můžete si přijít popovídat s ředitelkou o službách, které naše organizace poskytuje – o pomoci rodinám v nouzi, o dobrovolnictví, o doprovázení pěstounů apod. v sídle organizace na Masarykově náměstí 48 v čase 9-12 hod.Slavnostní mše svatá za všechny pracovníky, dobrovolníky a ty, kterým pomáháme, se bude konat od 8.00v kostele sv. Jakuba.

Svatojakubský charitní výlet

mi     V červenci jsme si vyjeli na SVATOJAKUBSKÝ CHARITNÍ VÝLET do zábavního parku Mirakulum. Celkem naše pozvání přijalo 11 rodin, 14 dospělých, 24 dětí a jedna dobrovolnice s vnučkou. Rodiny doprovodily dvě pracovnice.

     A tady jsou některé zápisy v Knize výletů, kterou vedeme ve službě Podpora rodiny.

Moc se nám to líbilo, Mirečkovi nejvíc vodní svět a vláček.

Super výlet, děti byly nadšené.

Moc se nám líbilo na velkém hřišti.

Tento výlet do Mirakulum se mi moc líbil protože tam bylo hodně atrakcí a mohli jsme si užít skoro celý den.

Byl to krásně prožitý den, děkujeme za výlet.

Byl to nádherný den.

     Dva hezké obrázky nám nakreslili Kuba s Deniskou. Děkujeme! A na příštím výletě na shledanou.

                                                               Rita Levinská, vedoucí služby Podpora rodiny

 

mi1mi2

 

 

Rozloučení s dobrovolníky

V červnu jsme se rozloučili se třemi maturantkami, které působily jako dobrovolnice, jedna v Jakub klubu a dvě v Domově u fontány u seniorů. Moc děkujeme za výjimečné nasazení pro druhé a přejeme hodně štěstí a radosti v dalším studiu i v osobním životě!

Podpora pro pěstouny o prázdninách 2018

Naše služba aktuálně spolupracuje se 14 pěstouny. Zajišťujeme jim doprovázení v jejich náročné práci, aby zvládli pro svěřené děti vše zabezpečit a vytvořit jim náhradní domov. O prázdninách se s pěstouny připojíme k Jakub klubu a využijeme nabídku zajímavých výletů! Na loňský DinoPark ještě hodně dětí vzpomíná.

Pokud Vás zajímá, jak probíhá „doprovázení pěstounů“, budeme mít stánek na akci DEN AKTIVNÍ PŘELOUČE 8.9.2018 za školou a rádi zodpovíme všechny dotazy.

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, zastup.ved.

Blíží se prázdniny, počasí horké a všichni jsou již letně naladěni.

Těší se na pobyty u vody, dovolené a odpočinek od školy. My se také těšíme na zasloužené dovolené.

Někteří by mohli mít obavy, že na dva měsíce zavřeme a nebudeme vydávat potraviny, nebude fungovat šatník a nebude možné se přijít poradit. Po celé léto zajistíme běžné fungování všech našich služeb – tj. každé pondělí odpoledne ambulance, vydávání potravinové pomoci a naše dobrovolnice Lída otevře charitní šatník většinu pondělků i během prázdnin. Aktuálně vás budeme informovat na našem webu a na letácích. Přejeme vám všem pěkné léto.

Bc. Renata Šimíčková, sociální pracovnice

Prázdniny 2018 v Jakub klubu

V květnu a červnu jsme se věnovali preventivnímu programu, který byl zaměřený na bezpečnost o prázdninách. Protože děti jsou vystavovány mnoha nebezpečným situacím, je důležité, aby věděly, jak se chovat a také jak reagovat v některých nepředvídaných situacích. Věříme, že jim informace budou užitečné a prázdniny si budou užívat s opatrností.   

K průzkumu Charity o mladých a chudobě vznikl cyklus fotografií Tomáše Pospěcha

K průzkumu Charity o mladých a chudobě vznikl cyklus fotografií Tomáše Pospěcha

Charita Česká republika se letos věnuje tématu Mladí a chudoba. Společně s Českou biskupskou konferencí a společností Median k němu připravila výzkum, který potvrdil předpoklad, že nejvíc záleží na tom, do jakých podmínek se narodíte. Jinými slovy, že chudoba je v Česku dědičná. K tématu vznikla i série fotografií Tomáše Pospěcha z nízkoprahového zařízení Fénix v Lipníku nad Bečvou. Tento typ sociálních služeb je totiž jedním z účinných nástrojů, kterým Charita v celé republice dětem a mladým lidem pomáhá.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500