DALŠÍ AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO SENIORY

PC klub, německá konverzace, relaxační cvičení pro seniorky

Informace Klub aktivní senior

Klub Aktivní senior existuje již druhý kalendářní rok. V zimních měsících (listopad-únor) se schází vždy 1x za měsíc, a to první úterý. Ve zbývající době 2x, vždy první a třetí úterý. Přes prázdniny klub nepracuje.

Zrušení pevné linky

Chtěli bychom upozornit, že k 30.6.2012 rušíme pevnou linku 466 958 107 z důvodu vysokých nákladů a minimálního využívání

Nové osvětlení v Jakub klubu

Nové osvětlení v Jakub klubu

Děkujeme panu Petru Vašíčkovi, majiteli firmy PVV s.r.o. za nové osvětlení všech prostor Jakub klubu. Nové osvětlení si užívají pracovníci i děti v Jakub klubu, jako i senioři, kteří navštěvují počítačový klub.

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

V naší službě se mimo jiné snažíme rodiny motivovat ke společné činnosti ve volném čase, proto jsme vyhlásili výtvarnou soutěž, ve které rodiče s dětmi, tvoří koláž na téma Naše rodina

RC Kubíček Program na červenec a srpen 2012

Rodinné centrum Kubíček je tu pro děti od 0 do 6-ti let a jejich rodiče (prarodiče). O prázdninách se setkáme 19. 7., 26. a 16. 8. od 15.30 do 17.30 hod. na zahradě Orlovny. Vstup z parkoviště u Billy.

Jakub klub v květnu

I v průběhu května jsme se zabývali Životním prostředím

V dubnu Jakub klub slaví 10. výročí!!!

Největší událostí tohoto měsíce, byla v Jakub klubu bezesporu oslava desátých narozenin!

Jakub klub v březnu

Téma měsíce - Jak se žije ve světě

Mezinárodní projekt úspěšně ukončený - spolupráce pokračuje.

Dne 1. 11. 2010 byl zahájen projekt mezinárodní spolupráce, který měl za cíl přenos know-how v oblasti péče o seniory mezi Charitami z ČR, Německa a ze Slovenska. Projekt se realizoval za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci. Během čtrnácti měsíců, se konaly tři konference – v Německu, na Slovensku a u nás v ČR, konkrétně v Litomyšli.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500