Akce Škola k životu nestačí!

Ve spolupráci s přeloučskými skauty pořádáme v sobotu 10.9.2016 opět akci ŠKOLA KŽIVOTU NESTAČÍ. Přizvali jsme další přeloučské organizace, které pracují s dětmi (např. Orel Přelouč, TJ Sokol, CookieMonstersfrisbee tým, DDM, RC Sluníčko, Oddíl veslování, Rugby Přelouč a za nás Jakub klub, Dobrovolnické centrum a Podpora pro pěstouny) a společně připravíme příjemné odpoledne pro děti i rodiče plné her a soutěží, skauti zvou tradičně do lanového centraJ . Začátek je v 14.00, budeme na Masarykově náměstí, za školou i pod parkem. O kulturní zážitek se postará kapela Buď fit a Leona Šenková. A pro nejmenší máme i skákací hrad.

Materiální pomoc rodiny

     Materiální pomoc v naší organizaci zajišťují převážně pracovnice služby Podpora rodiny. Potravinovou pomoc čerpáme z více zdrojů.

VÝLET DOBROVOLNÍKŮ DO PRAHY

V sobotu 18. června 2016 jsme s dobrovolníky vyjeli na návštěvu Českého Velkopřevorství Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě. Návštěva se konala na pozvání hraběnky Dr. Ursuly Czerninové, která navštívila Přelouč v lednu. Paní hraběnka nás provedla palácem a zahradami a přiblížila nám historii řádu. V současnosti provozuje řád několik středisek sociálních služeb v celé ČR a také aktivně pracuje s dobrovolníky. Výlet tak byl malou odměnou pro naše dobrovolníky, kteří věnují svůj čas druhým. Děkuji.

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC

„ŠKOLA K ŽIVOTU NESTAČÍ 2016“

Po prázdninách opět připravujeme spolu se skauty společnou akci pro přeloučské neziskové organizace, které pracují s dětmi. Akce bude v sobotu 10. září 2016 od 14 hodin na Masarykově náměstí a pod parkem. Prosím zástupce dalších organizací, kteří se chtějí připojit a využít akci pro propagaci vlastní činnosti, aby nás kontaktovali do 20. 7. 2016 na tel. 731 402 371 nebo mailem charita.prelouc@gmail.com, abychom měli na plakátech všechny účastníky.

Podpora pro pěstouny, zážitkový pobyt

Prázdniny se nezadržitelně blíží, a to pro děti z pěstounských rodin, které s námi mají podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče, znamená zabalit si věci, protože hned druhý den po vysvědčení společně odjíždíme na zážitkový pobyt do kempu v Červeném Kostelci. Během pobytu se chystáme na výlety po okolí, koupání v rybníku a na zajímavé soutěže.

Na konci července ještě pořádáme výlet do pražské ZOO, protože to je přání většiny dětí vyrůstajících v příbuzenské pěstounské péči u svých prarodičů, které neměly možnost jakoukoliv zoologickou zahradu navštívit, protože jejich prarodiče jsou v pokročilém věku a už se necítí na cestování.

 

Prázdniny 2016 v Jakub klubu

Červen byl posledním školním měsícem a děti se moc těšily na prázdniny. Tento měsíc jsme proto věnovali úsilí v podpoře školních dovedností. Děti se snažily dohnat, co se dalo, snažily si vylepšit svůj školní prospěch. V červnu proběhla poslední angličtina s Olgou, trénovali jsme zumbu a hledali poklad Jakub klubu. V průběhu měsíce musely děti plnit úkoly, které vedly k cestě za pokladem.

 

BURZA FILANTROPIE A NAŠE DIVOKÁ KARTA

Ve středu 15.6.216 proběhla v Pardubicích Burza filantropie, kde bojovalo o přízeň donátorů 7 vybraných projektů neziskových organizací z okresu Pardubice a Chrudim. Náš projekt „Pergola na zahradě Orlovny“ získal tzv. divokou kartu a byl podpořený přímo firmou Sev.en – elektrárna Chvaletice. Moc děkujeme!

 

Hledáme dobrovolníky na aktivity s dětmi v Jakub klubu o prázdninách.

Hledáme dobrovolníky na aktivity s dětmi v Jakub klubu o prázdninách.

HLEDÁNÍ BYDLENÍ – VELKÝ PROBLÉM

Naše uživatelské rodiny řeší problémy s různými tématy. Jedním nejvíce frekventovaným a stále se

opakujícím problémem je hledání bydlení. Bydlet je prostě základ, mít kam hlavu složit, cítit se někde

bezpečně, mít soukromí. Už při vyslovení požadavku na pomoc s hledáním bydlení víme předem, že

to bude těžké. V Přelouči není žádná možnost, kde hledat cenově dostupné bydlení. Je zde pouze

nabídka pronájmů bytů od fyzických osob. Cena pronájmů je pro matku samoživitelku jen velmi těžko

dostupná a téměř nepřekonatelnou překážkou je počáteční investice – kauce, nájem předem.

Červen 2016 a prázdniny v Jakub klubu

V květnu jsme se věnovali preventivnímu programu „Kouření ubližuje nejen tobě“. S dětmi

jsme si povídali o tom, co způsobuje kouření, jak kouření ubližuje našemu okolí a ostatním lidem.

Mluvili jsme o tom, co je na kouření tak lákavé a proč kouří děti již na základní škole. S dětmi jsme se

byli podívat na výstavě obrazů klientů Charity Svitavy, kde jsme obdivovali šikovnost lidí se

zdravotním postižením. Pro maminky jsme tvořili přáníčka ke Dni matek. A také fandili našim

hokejistům na MS 2016!!!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500